Hübschmannová Milena

Hübschmannová Milena* 10. 6. 1933 Praha

indoložka a romistka, překladatelka z urdštiny a romštiny, méně z paňdžábštiny

V době středoškolských studií (od 1947) navštěvovala v Orientálním ústavu kurzy hindštiny, bengálštiny a urdštiny. 1956 promovala na tehdejší Filologické fakultě Univerzity Karlovy v oboru hindština, urdština, bengálština. Během studií se začala zajímat o romštinu, jíž se učila v romských rodinách a "cikánských osadách" na Slovensku. Zapisovala si texty písní, pohádky, přísloví, hádanky a vyprávění ze života, folklorní záznamy jí zároveň sloužily jako materiál ke studiu jazyka. 1956-67 pracovala v literární redakci Československého rozhlasu, s výjimkou roční (1962-63) dobrovolné brigády na uhelném dole v Mostě (inspirovala ji ke knížce reportáží Spokojení lidé, 1965). V letech 1967-68 pracovala v Orientálním ústavu Československé akademie věd. 1968 byla přijata do Ústavu pro filozofii a sociologii, kde se měl uskutečnit výzkum sociální problematiky Romů; po půlročním pobytu v cikánské osadě Rakúsy u Kežmarku odjela na půl roku do Indie, Austrálie a Libanonu, v práci v Ústavu pro filozofii a sociologii Československé akademie věd pak pokračovala do 1974. Krátce (1975-76) byla zaměstnána na katedře biologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. 1976 dostala možnost zavést kurz romštiny na Jazykové škole a externě tam vyučovat, 1982 se stala zaměstnankyní Jazykové školy pro výuku romštiny a hindštiny. Od 1991, kdy byla romština ustavena jako univerzitní obor, jí vyučuje v rámci Indologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Pokračuje ve sběru folkloru, orální tvorby, kulturních zvyklostí a jazykového materiálu, výsledky a analýzy publikuje v odborných časopisech i knižně. Vydala Romské pohádky (1973), soubor romských přísloví Dobré slovo jako chleba (1985), je autorkou příručky Základy romštiny (1973) a spoluautorkou Romsko-českého a česko-romského malého kapesního slovníku (1991). Pokračuje v úzké spolupráci s Romy na poli politickém a zejména kulturním. 1989 spoluzakládala první romskou politickou stranu Romská občanská iniciativa, byla redaktorkou romského měsíčníku Lačho lav, 1990 byla zvolena tajemnicí Sdružení romských autorů. 1994 se stala vedoucí redaktorkou časopisu romistických studií Romano džaniben.

Překlady z paňdžábštiny

Gárgí, Balvant: Jubilejní jízdenka / Běžec (VP, Nový Orient, 2/1956, 1/1961)
Gárgí, Balvant: Plavcova žena (D, Nový Orient, 9/1957)
Navtédž: Vraky bez vesel (P, Nový Orient, 6/1954)

Překlady z romštiny

Cikánské písně (Praha, Mladá fronta 1960)
Fabiánová, Tera: Čavargoš - Tulák (Praha, Apeiron 1992)
Fabiánová, Tera: Sar me phiravas andre škola - Jak jsem chodila do školy (České Budějovice - Brno, ÚDO - Společenství Romů na Moravě, 1992)
Giňa, Andrej: Bijav - Svatba (Praha, Apeiron 1992)
God'aver lava phure Romendar - Moudrá slova starých Romů (sbírka přísloví, Praha, Apeiron 1992, + Hana Šebková, Anna Žigová [obě sběr])
Jak šel Cikán s farářem na lov (lidové vyprávění, Nový Orient, 1/1956)
Kale ruži (česko-romská sbírka prózy a poezie romských autorů, Hradec Králové, KKS 1990)
Lacková, Ilona: Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou (Praha, Triáda 1997)
Lačho lav sar maro - Dobré slovo je jako chleba (sbírka přísloví, Praha, Kulturní dům hlavního města Prahy 1985, + Hana Šebková, Anna Žigová [obě sběr])
O cikánovi, který chtěl být chytřejší než královský rádce (lidové vyprávění, Nový Orient, 10/1954)
Pešta, Ondrej: Mira dakre kale bara - Černé vlasy mé matky (Nový Orient, 9/1978)
Poesie slovenských cikánů (VB, Nový Orient, 9/1954)
Romane gil'a (dvojjazyčný VB 11 romských autorů, Praha 8, OKD 1979)
Romské pohádky (Praha, Odeon 1973)
So hin pro svetos jekhbuter? - Čeho je na světě nejvíc? (dvojjazyčná sbírka hádanek a anekdot, Praha, ÚKDŽ 1987)
Z poesie slovenských Cikánů (VB, Nový Orient, 7/1955)

Překlady z urdštiny
Džáfrí, Alí Sardár: Otázka / Smutná krása / Úryvek z básně "Čína"/ Spánek / Sputnik (VB, Nový Orient, 10/1952, 10/1953, 1/1956, 1/1960)
Ghálib, Mirzá: Ghazaly (VB, Nový Orient, 9/1958, 1/1960, 6/1960, 8/1960, 10/1969)
Ghálib, Mirzá: Rukojmí lásky (Díván, VB, Praha, Odeon 1972)
Hádanky z Dillí (Nový Orient, 5/1979, 2/1980, 3/1980, 6/1980)