Hrbek Ivan

Hrbek Ivan* 20. 6. 1923 Praha
† 20. 3. 1993 Praha

arabista, islamista a afrikanista, překladatel z arabštiny, angličtiny, ruštiny a němčiny

Arabštině a problematice islámu se věnoval od mládí; po maturitě (1942) studoval na jazykové škole Orientálního ústavu v Praze. 1945-50 absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, 1950 získal titul PhDr. a 1961 vědeckou hodnost CSc. Od roku 1953 až do konce života působil v Orientálním ústavu Československé akademie věd v Praze. Přednášel též na Univerzitě Karlově, Univerzitě 17. listopadu v Praze a na zahraničních, zejména afrických univerzitách (Maroko, Ghana). Základním polem jeho vědeckého zájmu byla oblast islámských dějin. Jeho práce na tomto poli vyvrcholila moderním překladem Koránu do češtiny. V 50. letech se věnoval výzkumu arabsko-slovanských vztahů, tematice arabských cestovatelů ve střední Evropě (Ibn Jacqúb, Abú Hamíd al-Gharnátí) a problematice vztahu Danteho Alighieriho k islámu. Od 60. let se dalším polem jeho vědecké aktivity stala oblast afrických dějin. Pod jeho vedením byly publikovány dvoudílné Dějiny Afriky, v nichž je autorem kapitol o dějinách Maghribu, Súdánu a subsaharské Afriky. Zúčastnil se projektu Fontes Africae Historiae. 1969 se stal členem mezinárodního vědeckého výboru UNESCO na přípravě osmisvazkové publikace Histoire générale de l?Afrique. Je dále autorem řady kapitol pro Cambridge History of Africa, přispěl rovněž do Encyclopaedia of Islam. Vydal geograficko-politické přehledy o Maroku, Sjednocené arabské republice a Libyi v edici Zeměmi světa. V publikacích Orientálního ústavu věnoval v 70. letech pozornost palestinské otázce a úloze islámu v politice. Jeho rozsáhlá a systematická aktivita překladatelská je významným příspěvkem k rozvoji české kultury a vzdělanosti. Přeložil do češtiny a komentoval klíčová díla arabských filozofů (Ibn Tufajl), cestovatelů (Ibn Battúta), historiků (Ibn Chaldún, Mascúdí) i moderních autorů (Šarkáwí, Táhá Husajn, Kanafání). Odbornou literaturu překládal z angličtiny, ruštiny a němčiny.

Překlady z angličtiny

Michener, James A(lbert): Havaj (Hawaii; R, Praha, Knižní klub 1994, + Milada Nováková)
Michener, James A(lbert): Chesapeake (Chesapeake; R, Praha, Knižní klub 1993, + Milada Nováková)

Překlady z arabštiny

Ibn Battúta, Muhammad Ibn Abdalláh: Cesty po Africe, Asii a Evropě, vykonané v letech 1325 až 1354 (cestopis, Praha, SNKLU 1961)
Ibn Chaldún: Čas království a říší ( Mukaddima; historický spis, Praha, Odeon 1972)
Ibn Tufajl, Abú Bakr: Živý syn bdícího (Risála Hajj ibn Jakzán; filozofický traktát, Praha, SNKLU 1957)
Kanafání, Ghassán: Hámid přestal slyšet povídání strýčků (P, Nový Orient, 5/1975)
Kanafání, Ghassán: Muži na slunci a jiné povídky (VP, Praha, Svoboda 1982)
Kanafání, Ghassán: Návrat do Hajfy (P, Světová literatura, 6/1975)
al-MasÚdí, Abu l-HasanAlí: Rýžoviště zlata a doly drahokamů (Murúdž az-zahabva maádin al-džaváhir; historicko-zeměpisné a kulturně historické kompendium, Praha, Odeon 1983)
aš-Šarkáwí, Abdarrahmán: Země (Al-Ard - Riwája misríja; R, Praha, SNKLU 1958)
Husajn, Táhá: Volání hrdličky (Duá al-karawán; N, Praha, SNKLU, 1964)
Korán (posvátný text islámu, Praha, Odeon 1972, Praha; Odeon 1991; Praha, Academia 2000)

Překlady z němčiny

Kaufmann, Hans: Maurové a Evropa (Wege und Wirkung arabischer Wisseschaft in Europa; LF, Praha, Panorama 1982)

Překlady z ruštiny

Kračkovskij, I.??? J???.: Nad arabskými rukopisy (???; LF, Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1961)