Hošek Radislav

Hošek Radislav* 13. 3. 1922 Brno
† 27. 4. 2005

klasický filolog a historik, překladatel ze starověké řečtiny

V letech 1945-48 vystudoval klasickou filologii a starověké dějiny na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde byl žákem F. Stiebitze a F. Novotného; roku 1949 získal titul PhDr. V letech 1950-62 působil jako odborný asistent a 1962-66 jako docent na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně (Masarykovy univerzity) v Brně. Roku 1966 se stal mimořádným profesorem antické literatury na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně (Masarykovy univerzity) v Brně a současně byl roku 1966 jmenován řádným profesorem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Po roce 2000 profesorem též na Trnavské univerzitě v Trnavě.

Spolu s Rudolfem Mertlíkem byl prvním iniciátorem a předním editorem edice Antická knihovna, kterou řídil o roku 1968. Ve své vědecké práci se zaměřoval především na antickou mytologii a náboženství, antickou literaturu, latinskou epigrafiku (podílel se na edici nápisů dochovaných na našem a slovenském území) a na dějiny starověkého Říma. Je autorem nebo spoluautorem řady odborných i populárně naučných publikací: Lidovost a lidové motivy u Aristofana (1962), Inscriptiones Pannoniae Superioris in Slovacia Transdanubiana asservatae (1967, s J. Češkou), Země bohů a lidí. Pohledy do řeckého dávnověku (1972), Antické Černomoří (1978, s J. Bouzkem), Tituli Latini Pannoniae Superioris annis 1967-82 in Slovacia reperti (1985), Marcus Aurelius (1990, s V. Markem), Antická mystétia (1997, s R. Dostálovou). Ze starověké řečtiny překládal hlavně díla filozofická, z angličtiny, němčiny a ruštiny odbornou literaturu. Manželka Jana Nechutová (*1936) překládá z latiny.

Překlady z francouzštiny

Festugière. André-Jean: Epikúros a jeho bohové (Epicure et sses deiux; LF, Praha, Oikúnemé 1996)

Překlady z němčiny

Keller, Werner: Etruskové (Denn sie entzündeten das Licht; LF, Praha, Obris 1974, [Radislav Hošek = Emil Sokol a Václav Marek]; Praha, Orbis 1975 [Radislav Hošek = Emil Sokol a Václav Marek])

Překlady ze starověké řečtiny

Artemidóros: Snář (Artemidori Daldiani Onirocriticin libri V; Praha, Svoboda 1974)
Galénos: Úvod do logiky (Praha, Československá akademie věd 1958)
Listy hetér (výbor, Praha, Svoboda 1970, + Václav Bahník)
Nejstarší řecká lyrika (Anthologia lyrica Graeca; VB, Praha, Svoboda 1981, + Rudolf Mertlík, František Novotný, Pavel Oliva, Ferdinand Stiebitz)
Obrázky z řeckého života (výbor, Praha, Svoboda 1983, + Rudolf Mertlík, Ferdinand Stiebitz)
Platón: Ústava (filozofický spis, Praha, Svoboda 1993)
Sofoklés: Zlomky (fragmenty dramat, in: Tragédie, Praha, Svoboda 1975)

poslední aktualizace: 11.10.2017