Havel Rudolf

Havel Rudolf* 21. 9. 1911 Praha
† 9. 11. 1993 Praha

literární vědec a jazykovědec, editor, překladatel z angličtiny, němčiny, francouzštiny a ruštiny

Navštěvoval klasické gymnázium v Brně, maturoval 1931 na reálném gymnáziu v Hustopečích. 1931-36 studoval češtinu a němčinu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně; 1946 získal titul PhDr. 1936-37 vyučoval na klasickém gymnáziu v Brně, 1939-41 na reálném gymnáziu v Litovli. 1941-48 působil v Kanceláři slovníku jazyka českého při České akademii věd a umění. 1948 se stal jedním z prvních pracovníků nově založeného Ústavu pro českou literaturu České akademie věd a umění (do 1952), poté Československé akademie věd; 1971 odešel do důchodu. Souběžně 1952-56 přednášel na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a vedl zde praktická cvičení z ediční techniky. S Památníkem národního písemnictví v Praze spolupracoval na expozici dějin české literatury ve Strahovském klášteře a na expozici Aloise Jiráska v letohrádku Hvězda v Praze. Ve vědecké práci se zaměřil na činnost textologickou, lexikografickou a ediční. Napsal řadu hesel do Příručního slovníku jazyka českého (1953-57), autorsky i redakčně se výrazně podílel na vzniku Slovníku českých spisovatelů (1964). Slovníková hesla psal i pro Österreichisches biographisches Lexikon 1815-1950. Těžiště editorské činnosti představují komentovaná vydání děl českých klasiků (J. Jungmanna, J. Kollára, K. H. Máchy, B. Němcové, I. Olbrachta, V. Vančury) a děl literárněhistorických a historických (A. Nováka, F. X. Šaldy; F. Palackého, Z. Wintra). Překládal z angličtiny, francouzštiny, němčiny a ruštiny, zaměřoval se na překladatelsky náročné texty vyžadující citlivou práci s jazykem (H. W. Longfellow, Ch. Morgenstern, E. A. Poe, A. S. Puškin, R. M. Rilke, P. Verlaine). Překlady, které v 70. a 80. letech nemohl publikovat, vydalo 1996 pod titulem Utajené překlady nakladatelství Torst.

Překlady z angličtiny

Longfellow, Henry Wadsworth: Staré hodiny na schodech (The Old Clock on the Stairs; B, soukromý tisk [Praha, Bohuslav Durych] 1948)
Poe, Edgar Allan: Havran (The Raven; B, Stará Říše, Michael Florian 1946; Praha, Spolek českých bibliofilů 1992)
Utajené překlady (výbor, Praha, Torst 1996 [též texty z francouzštiny, němčiny a ruštiny])

Překlady z francouzštiny

Utajené překlady (výbor, Praha, Torst 1996 [též texty z angličtiny, němčiny a ruštiny])

Překlady z němčiny

Dobrovský, Josef: Dějiny českých pikartů a adamitů (Geschichte der böhmischen Pikarden und Adamiten; historická rozprava, Praha, Odeon 1978)
Utajené překlady (výbor, Praha, Torst 1996 [též texty z angličtiny, francouzštiny a ruštiny])

Překlady z ruštiny

Puškin, Alexandr Sergejevič: Měděný jezdec (Mědnyj vsadnik; B, soukromý tisk [Praha, Bohuslav Durych] 1948)
Utajené překlady (výbor, Praha, Torst 1996 [též texty z angličtiny, francouzštiny a němčiny])