Gruša Jiří

Gruša Jiří* 10. 11. 1938 Pardubice
† 28. 10. 2011 Bad Oeynhausen (Německo)

spisovatel, diplomat, překladatel z němčiny

Po maturitě (1957) na jedenáctileté střední škole ve Dvoře Králové studoval 1957-62 filozofii a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Podílel se na založení časopisu Tvář a 1964 byl krátce jeho redaktorem, 1966 se stal redaktorem týdeníku Nové knihy a čtvrtletníku Výběr z nejzajímavějších knih, 1969 (od ledna do zastavení v dubnu) pracoval v redakci Zítřka. 1970-71 pracoval jako propagační referent v Inženýrských službách Liberec a 1971-72 v Institutu marketingových služeb v Praze, současně externě spolupracoval s Divadlem Za branou. Po 1972 vykonával různá zaměstnání (úředník, podnikový psycholog, knihovník, stavební polír, referent stavebních družstvech). 1980 se rozhodl pro svobodné povolání. V době stipendijního pobytu ve Spojených státech amerických mu bylo odňato československé státní občanství. 1982-90 žil ve Spolkové republice Německo (většinou v Bonnu) jako spisovatel a překladatel z povolání. 1990 získal zpět československé občanství a stal se zaměstnancem ministerstva zahraničních věcí. 1991-92 byl československým a 1993-97 českým velvyslancem ve Spolkové republice Německo. 1997 vykonával funkci ministra školství České republiky. Od 1998 je českým velvyslancem v Rakousku. Do literatury vstoupil poezií (sbírky Torna, 1962, Světlá lhůta, 1962, Cvičení mučení, 1969). Po polovině 60. let se zaměřil na prózu: antiutopie Mimner aneb Hra o smrďocha (samizdat 1974, Praha 1991), román Dotazník aneb Modlitba za jedno město a přítele (samizdat 1975, Toronto 1978, Praha 1990), experimentální prózy Dámský gambit (samizdat 1973, Toronto 1979) a Dr. Kokeš Mistr Panny (samizdat 1980, Toronto 1984, Praha 1992). Věnoval se i tvorbě pro děti (rozhlasové pohádky, povídky Kudláskovy příhody, 1969, slabikář s čítankou Máma, táta, já a Eda, Wien 1988, Praha 1990). Je spoluautorem Slovníku českých spisovatelů 1948-1978 (samizdat 1978, Toronto 1982, jako Slovník zakázaných autorů 1948-1980, Praha 1991). Psal i německy (básnické sbírky Der Babylonwald a Wandersteine, román Janinka) a překládal z češtiny do němčiny. V překladech německé literatury do češtiny se zaměřoval na pražskou německou prózu a poezii (F. Kafka, R. M. Rilke, P. Celan)

Překlady z francouzštiny

Corneille, Pierre: Magická komedie (L'illusion comique; D, premiéra Praha, Divadlo S. K. Neumanna 1975, + Karel Kraus, oba jako Jaroslav Konečný; Praha, Dilia 1976, + Karel Kraus, oba jako Jaroslav Konečný)

Překlady z němčiny

Fried, Erich: Varovná znamení (VB [Warngedichte / Vietnam / Anfechtungen], Praha, Svoboda 1969, + Vladimír Janovic)
Hacks, Peter: Jarmark ve Voloprtech (Das Jahrmarktsfest zu Plundersweilern; D, Praha, Dilia 1977, + Josef Balvín, oba jako Eva Dlabačová; premiéra Most, Divadlo pracujících 1982, + Josef Balvín, oba jako Eva Dlabačová; premiéra České Budějovice, Jihočeské divadlo 1983, + Josef Balvín, oba jako Eva Dlabačová; premiéra Olomouc, Studio Fórum 1984, + Josef Balvín, oba jako Eva Dlabačová)
Nestroy, Johann Nepomuk: Náčelník Večerní vánek aneb Hody divých žen (Häuptling Abendwind oder Das greuliche Festmahl; D, Praha, Dilia 1975, + Karel Kraus, oba jako Jaromír Povejšil)
Rilke, Rainer Maria: Elegie z Duina (Duineser Elegien; BB, Praha, Mladá fronta 1999)
Schikaneder, Emanuel: Kouzelná flétna (Die Zauberflöte; D [operní libreto], premiéra Brno, Státní divadlo 1977, + Karel Kraus, [Jiří Gruša neuveden]; premiéra České Budějovice, Jihočeské divadlo 1981, + Karel Kraus, [Jiří Gruša neuveden])
Schiller, Friedrich von: Valdštejnova smrt (Wallensteins Tod; D, premiéra Praha, Divadlo na Vinohradech 1999)

Překlady z řečtiny

Sofoklés: Antigona (Antigoné; D, in: Oidipus / Antigona, Praha, Dilia 1972, + Karel Kraus [neuveden], [Jiří Gruša neuveden]

poslední aktualizace: 10. 5. 2018