Grögerová Bohumila

Grögerová Bohumila* 7. 8. 1921 Praha
† 21. 8. 2014 Praha

básnířka, prozaička, překladatelka z němčiny, francouzštiny a angličtiny

Rozená Tauferová, provdaná Grögerová. Starší dcera Michaela Jacobsenová (*1947) překládá německou poezii i prózu, mladší dcera Bohumila Geussová-Límová (*1948) anglickou a španělskou beletrii. Po maturitě (1940) na Městském dívčím reálném gymnáziu Charlotty Masarykové v Praze a absolvování roční školy pro sekretářky 1942 začala pracovat jako cizojazyčná korespondentka ve společnosti Sociální pomoc pro Čechy a Moravu. 1945-51 (s výjimkou dvou semestrů studia češtiny a ruštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy) byla zaměstnána v tiskovém oddělení Ministerstva národní obrany. 1951 nastoupila jako propagační redaktorka do nakladatelství Naše vojsko, po ukončení jednoročního středního knihovnického kurzu (1960-61) se stala cizojazyčnou dokumentaristkou. 1972-79 byla odbornou redaktorkou v Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací.

Je autorkou či spoluautorkou dvanácti literárních prací, z toho sedmi samostatných (mj. prozaické knihy Meandry, 1996, Branka z pantů, 1998) a pěti ve spolupráci s Josefem Hiršalem (*1920). Ze společných prací obou autorů jsou tři určeny dětem (mj. O podivné záhadě na poštovním úřadě, 1962, Co se slovy všechno poví, 1964); společným dílem jsou i vzpomínky Let let (1. díl 1993, 2. a 3. díl 1994). V 60. letech se společně s J. Hiršalem věnovala konkrétní, vizuální a auditivní poezii (JOB-BOJ, 1968; antologie Experimentální poezie, 1967, a Vrh kostek, 1993) a experimentální próze (texty Preludium, Mlýn, Kolotoč v knize Trojcestí, 1991). V 70. a 80. letech vydávala v samizdatu (Mlýn, 1981, Kolotoč, 1983, Preludium, 1985, Let let, 1987 a 1988). Vlastní texty a hlavně překlady z německé literatury (většinou ve spolupráci s J. Hiršalem) začala uveřejňovat od konce 50. let v řadě českých i zahraničních periodik a pro zahraniční rozhlasová studia psala experimentální hry (Zweiäugiges Hörspiel, 1972, Dum spero, spiro, 1980, Lunovis, 1972, poslední s J. Hiršalem). V německém překladu jí vyšly čtyři tituly - Meandry (Zivilisationsschemata, 1974), Mlýn (Die Mühle, 1991; s J. Hiršalem), Let let (Im Flug der Jahre, 1994; s J. Hiršalem), Branka z pantů (Das windschiefe Tor, 2003). 1964-74 se podílela na četných výstavách vizuální poezie v Evropě a Jižní Americe. Překládala z němčiny, francouzštiny a angličtiny; celková překladatelská bibliografie čítá 83 titulů. Poslední překlad jí vyšel v roce 2006. Od té doby se věnovala pouze vlastní literární tvorbě „s neocenitelnou pomocí Daniely Hodrové“ (dopis B. Grögerové Obci překladatelů ze srpna 2014). Poslední knihou vydanou za jejího života jsou autobiografické vzpomínky Můj labyrint (2014). Z němčiny přeložila divadelní hru E. Jandla Odjinud a F. Mayröckerové Nada.Nic, které se hrály v brněnských a pražských divadlech, v knižní podobě však nevyšly.

Ocenění:
- Cena Toma Stopparda (1987, s Josefem Hiršalem)
- Velká rakouská státní cena za překladatelské dílo (1989)
- Cena PEN klubu Vlastní cestou (2009, za celoživotní dílo)
- Magnesia Litera za knihu roku i za poezii (2009, za knihu Rukopis)

Překlady z angličtiny

Poe, Edgar Allan: Zrádné srdce. Básně a povídky (VB, VP, Praha, Naše vojsko 1959, + Josef Schwarz)

Překlady z francouzštiny

Ionesco, Eugène: Improvizace Almy neboli Pastýřův chameleon (L'Impromptu de l'Alma; D, in: Hry, Praha, Orbis 1964, + Josef Hiršal)
Ionesco, Eugène: Nenajatý vrah (Tueur sans gages; D, in: Hry, Praha, Orbis 1964, + Josef Hiršal)
Saint-John Perse: Vichry (Vents; BB, Praha, SNKLU 1965, + Jiří Kolář, Jiří Konůpek)
Césaire, Aimé: Trpký čas (VB, Praha, Odeon 1968,+ Ladislav Novák)

Překlady z němčiny

Morgenstern, Christian: Šibeniční písně (VB, Praha, SNKLHU 1958, + Josef Hiršal, [Bohumila Grögerová neuvedena])
Borchert, Wolfgang: Signály svědomí (VP, Praha, Nakladatelství lidová demokracie 1959, + Josef Čermák)
Enzensberger, Hans Magnus: Zpěv z potopy (Verteidigung der Wölfe, Landessprache; VB, Praha, Mladá fronta 1963, + Josef Hiršal, [Bohumila Grögerová neuvedena]; rozšířené vydání Praha, Mladá fronta 1966, + Josef Hiršal, [Bohumila Grögerová neuvedena])
Morgenstern, Christian: Palmström a Palma Kunkel (Palmström a Palma Kunkel; VB, Praha, Mladá fronta 1964, + Josef Hiršal, [Bohumila Grögerová neuvedena])
Heissenbüttel, Helmut: Texty (VP, Praha, Mladá fronta 1965, + Josef Hiršal)
Morgenstern, Christian: Beránek měsíc (Alle Galgenlieder a Das aufgeklärte Mondschaf; VB, Praha, SNKLU 1965, + Josef Hiršal; upravené vydání Praha, Odeon 1990, + Josef Hiršal)
Weiss, Peter: Rozhovor tří chodců (Das Gespräch der drei Gehenden; P, Praha, Mladá fronta 1966)
Bense, Max: Teorie textů (Theorie der Texte; odborná literatura, Praha, Odeon 1967, + Josef Hiršal)
Bobrowski, Johannes: Znamení popela (VB, Praha, Odeon 1967, + Josef Hiršal [Bohumila Grögerová neuvedena])
Heissenbüttel, Helmut: Prohlášení nosorožce (VP, Praha, Mladá fronta 1968, + Josef Hiršal)
Schmidt, Siegfried J.: Člověk, stroj a báseň (odborná literatura, Liberec, Severočeské nakladatelství 1969)
Arendt, Erich: Nad popel a čas (VB, Praha, Odeon 1981, + Josef Hiršal, oba jako Bohumila Geussová)
Mayröcker /Mayröckerová/, Friederike: Kočkodan samota (VB, Praha, Mladá fronta 1984, jako Bohumila Geussová)
Jandl, Ernst: Mletpantem (VB, Praha, Odeon 1989, + Josef Hiršal)
Artmann, Hans Carl: dracula dracula (VB, VP, Praha, Odeon 1992, + Josef Hiršal)
Günther, Johann Christian: Krvavý rubín (VB, Praha, Mladá fronta 1995, + Josef Hiršal)
Jandl, Ernst: Rozvrzaný mandl (VB, Praha, Mladá fronta 1999, + Josef Hiršal)
Bobrowski, Johannes: Obětní kámen (VB, Zblov - Studnice, OPUS 2000, + Josef Hiršal)
Morgenstern, Christian: Písně šibeničních bratří (VB, Praha, Mladá fronta 2000, + Josef Hiršal)
Mayröcker, Friederike: Rekviem za Ernsta Jandla (Requiem für Ernst Jandl; Červený Kostelec, Pavel Mervart 2006)

Multijazykové překlady

NONSENS - parafráze, paběrky, parodie, padělky (BB [volně přebásněné a parafrázované básně 73 anglických, francouzských, holandských, italských, německých, polských, rumunských, srbocharvátských, španělských a švédských básníků], Praha, Mladá fronta 1997, + Josef Hiršal, Josef Forbelský [jazyková spolupráce], Josef Vohryzek [jazyková spolupráce], Irena Wenigová [jazyková spolupráce])

poslední aktualizace: 27.11.2014