Gel František

Gel František* 18. 9. 1901 Město Albrechtice
† 17. 10. 1972 Praha

novinář, překladatel z angličtiny a němčiny

Vlastním jménem František Feigel. Po maturitě na gymnáziu (1919) absolvoval kurz při obchodní akademii v Prostějově a se stal korespondentem Všeobecné bankovní jednoty v Brně. Od 1921 studoval práva na Masarykově univerzitě v Brně, od 1923 souběžně i na Univerzitě Karlově, studia však nedokončil. Roku 1924 byl v Brně dopisovatelem pražského listu Soudní síň, 1924-33 vedl rubriku Ze soudní síně v Lidových novinách. 1933 přešel do pražského vydavatelství Melantrich. 1939 odešel za hranice, působil jako vojenský zpravodaj ve Francii a Anglii. 1945 se stal redaktorem Československého rozhlasu (proslul reportážemi z norimberského procesu). 1948-49 působil jako tiskový atašé v Londýně a v Paříži, 1949-53 se věnoval opět rozhlasové práci. 1955 začal přednášet žurnalistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, 1962 byl jmenován docentem, 1968 profesorem v oboru teorie novinářství na Fakultě sociálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy; 1969 byl penzionován. Novinářská profese ovlivnila i autorovu beletristickou tvorbu, která tak stojí na počátku české literatury faktu (Přemožitel neviditelných dravců, 1959, Syn čarodějnice, 1971, Pane doktore..., 1975). V rozsáhlé překladatelské činnosti se zaměřoval na anglickou, americkou a německou literaturu, především na prózu. Část překladatelského díla spadá do období před rokem 1945.

Překlady z angličtiny

Doyle, Arthur Conan: Pes baskervillský (The Hound of the Baskervilles; R, Praha, SNKLHU 1958; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1964; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1966; Praha, Albatros 1969; in: Pes baskervillský / Údolí strachu, R, Praha, Mladá fronta 1974; Praha, Albatros 1978; Praha, Albatros 1997; Brno, Jota 2000)
Gardner, Erle Stanley: Případ Arleny Ferrisové (The Case of the Waylaid Wolf; R, Praha, Mladá fronta 1962; Praha, Mladá fronta 1970)
Gordon, Richard: Doktor na moři (Doctor at Sea; R, Praha, Mladá fronta 1971)
Gordon, Richard: Doktor v domě (Doctor in the House; R, Praha, Mladá fronta 1969)
Cheyney, Peter: Ovšemže řekla ano (I'll say she does; R, Praha, Magnet 1969)
Lardner, Ring, Jr: Extase Owena Muira (The Ecstasy of Owen Muir; R, Praha, SNKLHU 1957)
Twain, Mark: Dobrodružství Hucka Finna (The Adventures of Huckleberry Finn; R, Praha, Práce 1953; v dalších vydáních jako Dobrodružství Huckleberryho Finna: in: Tom Sawyer / Huckleberry Finn, Praha, SNKLHU 1954; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1955; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1956; samostatně Praha, SNKLHU 1956; in: Dobrodružství Toma Sawyera a Huckleberryho Finna, Praha, SNKLU 1961; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1961; Praha Státní nakladatelství dětské knihy 1963; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1965; Praha, Mladá fronta 1965; Praha, Odeon 1970; Praha, Albatros 1973; in: Dobrodružství Toma Sawyera a Huckleberryho Finna, Praha, Odeon 1976; Praha, Albatros 1980; Praha, Albatros 1986; Praha, Albatros 1990)
Twain, Mark: Dobrodružství Toma Sawyera (The Adventures of Tom Sawyer; R, in: Tom Sawyer / Huckleberry Finn. Praha, SNKLHU 1954, s. 9-209; samostatnì nebo s Dobrodružstvími Huckleberryho Finna Státní nakladatelství dětské knihy 1955, 1956; samostatně Praha, SNKLHU 1956; in: Dobrodružství Toma Sawyera a Huckleberryho Finna, Praha, SNKLU 1961; Státní nakladatelství dětské knihy 1961, 1963; Mladá fronta 1964; Státní nakladatelství dětské knihy 1965; Albatros 1970; Odeon 1970; in: Dobrodružství Toma Sawyera a Huckleberryho Finna, Praha, Odeon 1976; Albatros 1978, 1985, 1989)
Twain, Mark: Princ a chuďas (The Prince and the Pauper; R, in: Princ a chuďas / Yankee z Connecticutu na dvoře krále Artuše, Praha, SNKLHU 1957; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1958; Praha, Práce 1961; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1968; in: Princ a chuďas / Yankee z Connecticutu na dvoře krále Artuše, Praha, Odeon 1976)
Twain, Mark: Tom Sawyer detektivem (Tom Sawyer, Detective; R, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1958; in: Tom Sawyer na cestách a jiné prózy Praha, Odeon 1966; Praha, Albatros 1975; Praha, Grafoprint-Neubert 1995)
Twain, Mark: Tom Sawyer na cestách (Tom Sawyer Abroad; R, in: Tom Sawyer na cestách a jiné prózy, Praha, Odeon 1966)
Twain, Mark: Yankee z Connecticutu na dvoře krále Artuše (A Connecticut Yankee in King Arthur's Court; R, in: Princ a chuďas / Yankee z Connecticutu na dvoře krále Artuše, Praha, SNKLHU 1957; Praha, Mladá fronta 1961; Praha, Práce 1969; in: Princ a chuďas / Yankee z Connecticutu na dvoře krále Artuše, Praha, Odeon 1976; Ostrava, Sfinga 1995)
Twain, Mark - Warner, Charles Dudley: Pozlacený věk (The Gilded Age; R, Praha, SNKLU 1962, + Marcela Mašková)
Wilder, Thornton: Březnové idy (The Ides of March; R, Praha, Odeon 1972; Praha, Odeon 1977; Praha, Svoboda 1997)
Wilder, Thornton: Osmý den (The Eighth Day; R, Praha, Odeon 1974)

Překlady z latiny

Odorico z Pordenone: Cesta do říše Velkého chána (1316-1330 (cestopis, Praha, Kvasnička a Hampl 1998, + Rostislav Kocourek)
Bratr Oldřich, Čech z Furlánska /Foro Julii da Pordenone, Odorico de): Popis východních krajů světa (Descriptio orientalium partium fratris Odorici Boemi; cestopis, Praha, Lidová demokracie 1962, + Rostislav Kocourek)

Překlady z němčiny

Kellermann, Bernhard: Vladaři snů (Die Heiligen; N, Praha, Pokrok 1927, jako František Feigel)
Opitz, Karlludwig: Můj generál (Mein General; Praha, Naše vojsko 1957)
Opitz, Karlludwig: Muzikanti Třetí říše (Leidet für Deutschland; Praha, Naše vojsko 1963)
Remarque, Erich Maria: Cesta zpátky (Der Weg zurük; R, Praha, Fr. Borový 1931, jako František Feigel; in: Na západní frontě klid / Cesta zpátky Praha, Odeon 1973)
Remarque, Erich Maria: Na západní frontě klid (Im Westen nichts Neues; R, Praha, SNHLU 1964; in: Na západní frontě klid / Cesta zpátky Praha, Odeon 1973)