Florian Miroslav

Florian Miroslav* 10. 5. 1931 Kutná Hora
† 10. 5. 1996 Praha

básník, překladatel z ruštiny, slovenštiny a dalších jazyků (němčiny, španělštiny, ukrajinštiny)

Po maturitě (1950) na gymnáziu v Kutné Hoře studoval knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 1954-58 působil jako redaktor v Československém rozhlasu, 1958-77 byl redaktorem poezie v nakladatelství Československý spisovatel, po 1977 se věnoval literární činnosti ve svobodném povolání. Raná básnická tvorba se vyznačuje neotřelou lyrizací drobných jevů všedního dne (sbírky Cestou k slunci, 1953, Blízý hlas 1955, Záznam o potopě, 1963, Tichá pošta, 1965), pozdější díla postupně ztrácejí tematickou i formální invenci (Iniciály, 1972, Jízda na luční kobylce, 1974, Jeřabiny, 1977, Zelená flétna, 1979, Zítřejší sněhy, 1981, Proměny světla, 1985, Nonstop, 1989, Sonetarium aneb Večer v králíkárně, München 1995). Přispěl do řady výborů a antologií poezie, po celý život hojně publikoval verše v široké škále periodik (Československý voják, Květen, Nový život, Literární noviny, Host do domu, Rudé právo, Tvorba, Literární měsíčník, Haló noviny). Trvalou součástí Florianovy tvorby byly verše pro děti, rovněž kromě sbírek (Labutí peříčko, 1961, Jaké oči má vítr, 1968, Třesky plesky, 1972, Letokruh, 1986) publikované časopisecky (Sluníčko, Mateřídouška, Ohníček). Jako překladatel se zaměřoval hlavně na ruskou poezii, za jazykové spolupráce tlumočil verše i z dalších jazyků.

Překlady z němčiny

Jitro přichází. Deset básníků NDR (VB, Praha, Československý spisovatel 1973, + další překladatelé)

Překlady z ruštiny

Martynov, Leonid Nikolajevič: Mladý měsíc (Stichi; BB, Praha, Československý spisovatel 1962, + Jiří Taufer)
Tvardovskij, Alexandr: Okno do věčnosti (Kniga liriki, VB, Praha, Lidové nakladatelství 1973, + Václav Jelínek)
Zásoba světla. Deset básníků sovětské Rusi (VB, Praha, Československý spisovatel 1973, + další překladatelé [Miroslav Florian verše L. N. Martynova, A. Tvardovského])

Překlady ze slovenštiny

Mladý den. Deset slovenských básníků (VB, Praha, Československý spisovatel 1975, + další překladatelé [Miroslav Florian verše Milana Rúfuse])
Refrény země. Antologie slovenské poezie 20. století (VB, Praha, SNKLU 1965, + další překladatelé)
Rúfus, Milan: Zem trvá (VB, Praha, Československý spisovatel 1984, + Josef Peterka)

Překlady ze španělštiny

Guillén, Nicolás: Antilské rytmy (VB, Praha, Československý spisovatel 1980, + Anna Mištinová [jazyková spolupráce])

Překlady z ukrajinštiny

Tvar větru. Deset současných ukrajinských básníků (Praha, Československý spisovatel 1975, + Jaroslav Kabíček)