Fischl Viktor

Fischl Viktor* 30. 6. 1912 Hradec Králové
† 28. 5. 2006 Jeruzalém

spisovatel, publicista, diplomat, překladatel z hebrejštiny, němčiny a polštiny

Po maturitě (1930) na reálném gymnáziu v Hradci Králové studoval sociologii a práva na Univerzitě Karlově; 1938 získal titul JUDr. Od 1935 byl parlamentním sekretářem Židovské strany v Československu a redaktorem týdeníku Židovské zprávy, na jaře 1939 emigroval do Velké Británie. V Londýně 1940-45 působil na Ministerstvu zahraničních věcí československé exilové vlády a současně zastával funkci sekretáře Československého centra PEN-klubu v exilu. 1945-47 byl tiskovým atašé československého velvyslanectví v Londýně, 1947-49 pracoval na Ministerstvu zahraničních věcí v Praze. 1949 odešel do Izraele, 1955 přijal hebrejské jméno Avigdor Dagan a pod novým jménem působil 1955-77 v diplomatických službách Izraele (jako vyslanec v Japonsku, Barmě, Polsku, Jugoslávii, Norsku a Rakousku). Psal česky i hebrejsky. První tvůrčí období zahrnuje básnickou tvorbu, například sbírky Hebrejské melodie (1936), Evropské žalmy (London 1941), Lyrický zápisník (1946), Anglické sonety (1946) a končí 1948 vznikem prozaické Písně o lítosti (hebrejsky Tel Aviv 1951, česky Toronto 1982, Praha 1992). V druhém tvůrčím období (od ukončení diplomatické kariéry po polovině 70. let), převládá próza, například lyrizovaná próza Kuropění (Zürich 1975, Praha 1991), Jeruzalémské povídky (hebrejsky Tel Aviv 1982, česky Köln am Rhein 1985, rozšířené Praha 1991), román Dvorní šašci (hebrejsky Tel Aviv 1982, česky Praha 1990); poválečná básnická tvorba vyšla ve výboru Dům U tří houslí (München 1981). Překládal z hebrejštiny, němčiny (poezii pražských německých autorů) a polštiny, zejména díla spojená s židovskou problematikou.

Překlady z hebrejštiny

Ben Cion, Simcha: Průkopníci (Praha, Židovský národní fond 1935)
Kniha žalmů (biblické texty, Praha, Melantrich 1998)
Píseň písní zvaná Šalamounova (Šír haš-šírím; biblické texty, Praha, Sefer 1999)

Překlady z němčiny

Lichtwitz, Hans: Dějiny sionistického hnutí (LF, Praha, Židovský národní fond, Ústřední svaz sionistický v ČSR 1937)
Werfel, Franz: Básně (VB, Praha, Václav Petr 1948)

Překlady z polštiny

Słonimski, Antoni: Alarm (Alarm; BB, Londýn, Kruh přátel československé knihy v Anglii 1943)

poslední aktualizace: 6. 10. 2017