Filipský Jan

Filipský Jan* 23. 3. 1943 Moravské Budějovice

indolog, sanskrtista a tamilista, historik a publicista, překladatel z tamilštiny, sanskrtu, páli a angličtiny

V letech 1960-65 studoval anglistiku, tamilistiku a indologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1983 získal titul PhDr. Roku 1966 byl přijat jako interní vědecký aspirant do Orientálního ústavu Československé akademie věd; 1980 zde získal vědeckou hodnost CSc.V letech 1967-68, 1970, 1974, 1980-81, 1984-85 a 1990 absolvoval dlouhodobé studijní pobyty v jižní Asii, zaměřené především na výzkum pramenů ke koloniálním dějinám Indie. 1972-80 byl vědeckým tajemníkem Orientálního ústavu, 1983-90 vedl výzkumné oddělení jižní a jihovýchodní Asie, 1988-90 byl zástupcem ředitele pro vědeckou činnost. 1974-89 vykonával funkci výkonného redaktora časopisu Nový Orient, 1973 a 1990 jej krátce řídil jako vedoucí redaktor. 1990-92 externě přednášel dějiny jižní Indie a tamilské literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od 1993 pracoval jako tlumočník a překladatel (angličtina, němčina, tamilština) a 1994-97 vyučoval lingvistické disciplíny na katedře anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Počátkem roku 1996 se vrátil k výzkumné práci v Orientálním ústavu Akademie věd České republiky. Zabývá se dějinami jihoasijského subkontinentu, zvláště drávidské oblasti, tamilskou lidovou poezií, hinduistickou mytologií a mezietnickými vztahy na Šrí Lance. Překládá z tamilštiny, sanskrtu, páli a evropských jazyků. Externě působí jako publicista, zejména v oblasti ochrany životního prostředí (EKO - ekologie a společnost); spolupracuje též s časopisem Ikarie.

Překlady z angličtiny

Clement, Hal: Těžká expedice (Mission of Gravity; R, Ikarie 9-12/1993)
Cummings, Ray: Piráti na Měsíci (Brigands of the Moon, R, Ikarie, 7/1991)
Spillane, Mickey: Má je pomsta (Vengeance is Mine; R, Praha, Nakladatelství Dnes 1992)
Steel Olcott, Henry: Buddhistický katechismus (Buddhist Catechism; výklad buddhistické věrouky, Praha, Impreso Plus 1996)
Velké postavy východního myšlení. Slovník myslitelů (Great Thinkers of the Eastern World; LF, Praha, Prostor 1998, + další překladatelé)

Překlady z pálí

Ukázky z pálijského kánonu (buddhistické věroučné texty, in: Prameny života. Obraz člověka a světa ve starých kulturách, Praha, Vyšehrad 1982; rozšířené vydání in: Duchovní prameny života. Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích, Praha, Vyšehrad 1997)

Překlady ze sanskrtu

Bhagavadgíta (Šrímad Bhagavadgítá; B, Praha, Odeon 1976 + J. Vacek)
Védské hymny (výbor, in: Bohové s lotosovýma očima. Hinduistické mýty v indické kultuře tří tisíciletí, Praha, Vyšehrad 1986; Praha, Vyšehrad 1997)
Védské hymny. Upanišady (výbor, in: Prameny života. Obraz člověka a světa ve starých kulturách, Praha, Vyšehrad 1982; rozšířené vydání in: Duchovní prameny života. Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích, Praha, Vyšehrad 1997)

Překlady z tamilštiny

Dandapani, Džejakándan: Opora (P, Nový Orient, 5/1982)
Konec jednoho lumpa / Jak lze vodit za nos manžela (lidová vyprávění, Nový Orient 5/1973)
Rámámirtam. L. S.: Jak povstalo písmo / Poskvrněný list (VP, Nový Orient, 5/1977)