Drápal Miroslav

Drápal Miroslav* 23. 12. 1916 Praha

† 8. 7. 1991 Františkovy Lázně

nakladatelský redaktor, překladatel z francouzštiny, němčiny a nizozemštiny

Vysokoškolská studia, přerušená válečnými léty, kdy byl zaměstnán jako pomocný dělník u železnice, uzavřel 1945 promocí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Věnoval se ovšem převážně redaktorské práci. Působil v Československém rozhlase (1945-46), v nakladatelstvích Sfinx (1946-50), Orbis (1951) a Naše vojsko (1951-59), později v časopise Plamen a v nakladatelství Práce. Překládal z francouzštiny, němčiny a nizozemštiny. Jeho překladatelské dílo zejména z francouzštiny je velmi obsáhlé (na 50 svazků) a žánrově velmi soustředěné. Věnoval se především tlumočení děl významných francouzských prozaiků 19. a 20. století. Obzvláštně záslužná je jeho soustavná pozornost, kterou věnoval A. Franceovi, G. de Maupassantovi a R. Merleovi. Některými překlady však uvedl do českého prostředí i autory současné a v českém kontextu méně známé (Pilhes, Saint-Laurent). Své překlady často doprovázel zasvěcenými předmluvami a doslovy

Překlady z francouzštiny

Balzac, Honoré de: Hledání absolutna / Mistr Kornelius / Prokleté dítě / Vendetta / Venkovský lékař (La Recherche de l'Absolu / Maître Cornélius / L'Enfant maudit / La Vendetta / Le Médecin da campagne; R a VN, Praha, Odeon 1975, + Eva Musilová)
Barbusse, Henri: Peklo (L'Enfer; R, Praha, Odeon 1969, + Věra Smetanová)
Bazin, Hervé: Koho si troufám milovat (Qui j'ose aimer; R, Praha, Práce 1985)
Casanova, Giacomo: Historie mého útěku z vězení Republiky benátské, zvaného Olověné kobky (Histoire de ma fuite des prisons de la République de Venise qu'on appelle les Plombes; paměti, Praha, Chvojkovo nakladatelství 1998)
Cassou, Jean: Pařížský masakr (Les massacres de Paris; R, Praha, Odeon 1971)
Courtade, Pierre: Elsinor (Elseneur; R, Praha, Československý spisovatel 1961)
Daudet, Alphonse: Sapfo. Pařížské mravy (Sapho; R, Praha, Rudolf Kmoch 1946)
Dumas, Alexandre st.: Salvator I.,II. (Salvator; R, Praha, Albatros 1986)
France, Anatole: Baltazar / Perleťová schránka / Studně svaté Kláry / Sedm žen modrovousových (Balthasar / L'Étui de nacre / Le Puits de Sainte-Claire / Les Sept femmes de Barbe-Bleue; VP, Praha, SNKLHU 1959, + Eduard Hodoušek, Jindřich Pokorný [verše])
France, Anatole: Názory pana Jeronýma Coignarda (Les Opinions de M. Jérôme Coignard; P, in: Traktér U královny Pedauky / Názory pana Jeronýma Coignarda / Povídky Jakuba Kuchtíka, Praha, Odeon 1977)
France, Anatole: Povídky Jakuba Kuchtíka (Les Contes de Jacques Tournebroche; P, in: Traktér U královny Pedauky / Názory pana Jeronýma Coignarda / Povídky Jakuba Kuchtíka, Praha, Odeon 1977)
France, Anatole: Povídky rozmarné a jiné (VP, Praha, Naše vojsko 1956)
Giono, Jean: Silné duše (Les âmes fortes; R, Praha, Odeon 1994)
Guilloux, Louis: Černá krev (Le Sang noir; R, Praha, Odeon 1974, Miroslav Drápal [=Miroslav Drápal a Petr Pujman])
Oldenbourg, Zoé: Radost chudých (La joie des pauvres; R, Praha, Práce 1975, Miroslav Drápal [=Miroslav Drápal a Petr Pujman])
Malraux, André: Naděje (L'Espoir; R, Praha, Mladá fronta 1968; Praha, Odeon 1979)
Maupassant, Guy de: Slečna Fifi a jiné povídky (VP, Praha, SNKLU 1961, + Miloslav Jirda, Luděk Kárl)
Maupassant, Guy de: Z Paříže a venkova (VP, Praha, SNKLU 1965)
Merle, Robert: Až delfín promluví (Un animal doué de raison; R, Praha, Odeon 1972; Praha, Odeon 1974; Praha, Argo 1992)
Merle, Robert: Dědictví otců (Fortune de France; R, Praha, Odeon 1983; Praha, Odeon 1989)
Merle, Robert: Horoucí láska (La violente amour; R, Praha, Odeon1987; Praha, Odeon 1996)
Merle, Robert: Mé dobré město Paříž (Paris ma bonne ville; R, Praha, Odeon 1985; Praha, Odeon 1989)
Merle, Robert: Svítání (La pique du jour; R, Praha, Odeon 1988; Praha, Odeon 1996)
Merle, Robert: V rozpuku mládí (En nos vertes années; R, Praha, Odeon 1984; Praha, Odeon 1989)
Merle, Robert: Vladař na scéně (Le Prince que voilà; R, Praha, Odeon 1986; Praha, Odeon 1990)
Oldenbourg, Zoé: Radost chudých (La joie des pauvres; R, Praha, Práce 1975, [Miroslav Drápal = Miroslav Drápal a Petr Pujman])
Pilhes, René-Victor: Panika u hřbitova Père-Lachaise (L'Imprécateur; R, Praha, Odeon 1978)
Saint-Laurent, Cécil: Oheň a láska (La Communarde; R, Praha, Svoboda 1974)
Schoendoerffer, Pierre: Sbohem, králi (L'Adieu au Roi; R, Praha, Naše vojsko 1973)
Simenon, Georges: Kočka (Le Chat; R, Praha, Svoboda 1969)
Stendhal: Lucien Leuwen (Lucien Leuwen; R, Praha, Mladá fronta 1951, + Břetislav Štorm; Praha, Mladá fronta 1955, + Břetislav Štorm; Praha, Odeon 1968, + Břetislav Štorm; Praha, Odeon 1974, + Břetislav Štorm)
Verne, Jules: Ocelové město (Les Cinq cents millions de la Bégum; R, Praha, Mladá fronta 1954; Praha, Mladá fronta - Svoboda 1954; Praha, Práce 1983)
Vildrac, Charles: Růžový ostrov / Osada Růžového ostrova (L'Ile rose / La Colonie de l'Ile rose; R, Praha, Albatros 1971)

Překlady z němčiny

Bourquain, Klaus: Stopy v písku (R, Praha, Práce, 1976)
Bredel, Willi: Komisař na Rýně a jiné historické povídky (Der Komissar am Rhein und andere historische Erzählungen; PP, Praha, Naše vojsko, 1952)

Překlady z nizozemštiny

Frank /Franková/, Anne: Deník Anny Frankové (LF, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1992)
Coolen, Antoon: Peerke strašpytel (Peerke dat manneke / Peerke, den Haas; NN, Praha, Sfinx, Bohumil Janda 1948)
Scharten, Carl Theodorus - Scharten-Antink, Margo Sybranda Everdina: Spící Venuše. Život Giorgionův (De Groote Zorzi; R, Praha, Odeon 1978)
Multatuli: Max Havelaar neboli kávová burza nizozemské obchodní společnosti (Max Havelaar of de koffieveilingen der Nederlandse handelsmaatschappij; R, Praha, Svoboda 1974)