Bergrová Zdenka

Bergrová Zdenka* 10. 3. 1923 Praha
† 22. 5. 2008

spisovatelka, překladatelka z ruštiny, ukrajinštiny, francouzštiny a němčiny

Rozená Vovsová. Od letního semestru 1945 do roku 1949 studovala češtinu a ruštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1990 získala titul PhDr. Do literatury vstoupila 1945 vlastní básní v deníku Mladá fronta. Řadu básní publikovala v časopisech, sbornících a příležitostných tiscích, knižně vyšly básnické sbírky Duha zvířetníku (1975), Jedinému čtenáři (1990), Lette, ptačí noty (1990), Praha je pečet (1990), Slova noci (1996), Humor má černé dno (1996). Napsala několik divadelních her pro děti. Zpracovala a k vydání připravila monografii svého manžela Věroslav Bergr, malíř, grafik, sochař (1992) a publikaci Barvy, tvary, struktury (1996). Jako literární publicistka se ve svých článcích, statích a studiích zaměřovala na ruské autory - M. J. Lermontova (Záhadný hrdina,1983, Provokatér svého vraha, 1991), A. S. Puškina (Puškin a carská cenzura jeho literatury faktu, 1987, Básníkova smrt, 1987, Víme o Puškinovi to hlavní?, 1989), N. A. Někrasova (N. A. Někrasov o starém Petrohradě, 1971, Slovo překladatelky, 1974, Budu věren pravdě, 1988) a S. Jesenina (Hra se smrtí, 1995, Velký známý neznámý, 1996), V. G. Korolenka - a z ukrajinské literatury na T. Ševčenka. Zasvěcenými poznámkami a doslovy rovněž doplnila mnohé překlady své i svých kolegů. Účastnila se mnoha kolektivních publikací (Čítanka ruské literatury, 1983). Pro Československý a Český rozhlas připravila řadu literárních pásem. Překládala z ruštiny, ukrajinštiny, francouzštiny a němčiny; podle vlastního vyjádření se při práci opírala o konzultace s jazykovými poradci. Většinu překladatelského díla tvoří poezie 19. století. Stěžejní význam v něm zaujímá kniha Básně (1969), která obsahuje asi 28 000 veršů a zahrnuje celé básnické dílo N. A. Někrasova (s výjimkou poémy Současníci). Nesčetné množství přeložených básní ruských autorů vyšlo v časopisech a denním tisku. Kromě poezie překládala rovněž knížky pro děti. Intenzivně se věnovala překladům pro filmový a televizní dabing, přeložila např. text a básně pro dokumentární film o S. Jeseninovi.

Překlady z francouzštiny

Baudelaire, Charles: Albatros (Albatros; B, in: Ty děvko andělů, Praha, Astra l991)
Verlaine, Paul: Podzimní píseň (Chanson d'automne; B, in: Podzimní píseň. Srovnání překladů, Praha, Volvox globator l993)
Verlaine, Paul: Slova na strunách (VB, Praha, Československý spisovatel l968, + další překladatelé [Z. Bergrová 10 básní]; Praha, Mladá fronta l998, + další překladatelé [Z. Bergrová 10 básní])
Verlaine, Paul: Tak co, ty poutníku po snech a po nádražích (Qu' en dis-tu, voyageur, des pays et des gares, B, Praha, Zprávy bibliofilů, l986)
Verlaine, Paul: Ty děvko andělů (VB, Praha, Astra l991)
Verlaine, Paul: Záludná luna (VB, Praha, Československý spisovatel, l978, + další překladatelé [Z. Bergrová 9 básní])

Překlady z němčiny

Mácha, Karel Hynek: Jitro (VB, Praha, Správa národní kulturní památky Vyšehrad, 1979)

Překlady z ruštiny

Brjusov, Valerij: Mé zemi (VB, Praha, SNKLHU 1954, + další překladatelé)
Čišoko, Alim: Na koni tryskem (VB, Praha, Lidové nakladatelství 1977)
Dobronravov, Nikolaj: Zpívejme, jak velký muž to byl (Znajetě, kakim on parněm byl... ; výbor z cyklu písní o Gagarinovi, Sputnik 4/1973)
Dostojevskij, Fjodor Michailovič: Chudí lidé (Bednyje ljudi; R v dopisech, Praha, SNKLHU l954; in: Dvojník a jiné prózy, Praha, SNKLHU l959; in: Hráč, Praha, Lidové nakladatelství l979)
Dostojevskij, Fjodor Michajlovič: Vánoční stromek a svatba (Jolka i svaba; P, časopis Praha - Moskva 2/l956; in: Neobyčejné příběhy, Praha, Odeon l987)
Dostojevskij, Fjodor Michailovič: Ves Stěpančikovo (Selo Stěpančikovo; P, Praha, Československý spisovatel l957; in: Strýčkův sen, Praha, Svoboda l969; in: Bílé noci, Praha, Odeon l972)
Fjodorov, Vasilij: Slané krůpěje (VB, Praha, Lidové nakladatelství 1981)
Garšin, Vsevolod Michajlovič: Rudý kvítek (VB, Praha, SNKLHU 1955, + další překladatelé)
Jesenin, Sergej: Básně (VB, Praha, Československý spisovatel 1955, + další překladatelé [Z. Bergrová 12 básní])
Jesenin, Sergej: Černý nepřítel (Čornyj čelověk; B, Květen 7/l957)
Jesenin, Sergej: Černý nepřítel (VB, Praha, Lyra pragensis l989)
Jesenin, Sergej: Nebudu si lhát (VB, Praha, Melantrich 1995)
Jesenin, Sergej: Za píseň život jsem vyměnil (VB, Praha, Československý spisovatel 1979, + další překladatelé [Z. Bergrová 18 básní])
Jesenin ve vzpomínkách (výbor 33 vzpomínek, Jeseninovy BB, Praha, Lidové nakladatelství 1975)
Kavkaz básníků a bájí (VB, Praha, Albatros 1978, + další překladatelé)
Kjuchelbeker, Vilgelm Karlovič: Byronova smrt (Smert Bajrona a další BB, in: Modří husaři. Z díla děkabristů, Praha, Odeon l967)
Korolenko, Vladimir Galaktionovič: Boží městečko (Božij gorodok; P, in: Nezkrotná řeka, Praha, Svoboda 1976)
Korolenko, Vladimir Galaktionovič: Daremné město (Něnastojaščij gorod; P, in: Lidé a sníh, Praha, SNKLHU 1953)
Korolenko, Vladimir Galaktionovič: Dům č. 13 (Dom N l3; črta, in: Lidé a sníh, Praha, SNKLHU 1953)
Korolenko, Vladimir Galaktionovič: Marusjino hospodářství (Marusjina zajimka; P, in: Lidé a sníh, Praha, SNKLHU 1953; in: Místo čápů orli, Praha, Odeon 1974)
Korolenko, Vladimir Galaktionovič: Mezi špatnými lidmi (V durnom obščestve; P, Praha, Svoboda 1949, jako Zdenka Vovsová; in: Lidé a sníh, Praha, SNKLHU 1953)
Korolenko, Vladimir Galaktionovič: Mráz (Moroz; P, in: Místo čápů orli, Praha, Odeon 1974)
Korolenko, Vladimir Galaktionovič: Nezkrotná řeka (Reka igrajet; P, in: Nezkrotná řeka, Praha, Svoboda 1976)
Korolenko, Vladimir Galaktionovič: Odešel (Ušol; P, in: Nezkrotná řeka, Praha, Svoboda 1976)
Korolenko, Vladimir Galaktionovič: Poutní cesta (Za ikonoj; P, in: Nezkrotná řeka, Praha, Svoboda 1976)
Korolenko, Vladimir Galaktionovič: Ptáci nebeští (Pticy nebesnyja; P, in: Nezkrotná řeka, Praha, Svoboda 1976)
Korolenko, Vladimir Galaktionovič: Slepý muzikant (Slepoj muzykant; R, Praha, Albatros 1974)
Korolenko, Vladimir Galaktionovič: Šumí les (Les šumit; P, in: Lovecký dekameron, Praha, Lidové nakladatelství 1979)
Korolenko, Vladimír Galaktionovič: Tichá divočina (V pustynnych mestach; VP, in: Nezkrotná řeka, Praha, Svoboda l976)
Korolenko, Vladimir Galaktionovič: Zatmění slunce (Na zatmeniji; P, in: Nezkrotná řeka, Praha, Svoboda 1976)
Kuprin, Alexandr: Lesní pustina (Noč v lesu; P, in: Lovecký dekameron, Praha, Lidové nakladatelství 1979)
Lermontov, Michail Jurjevič: Bludný kruh (VB, Praha, Astra 1991)
Lermontov, Michail Jurjevič: Dva bratři (Dva brata; D, in: Maškaráda / Dva bratři, Praha, Odeon 1971; Československý rozhlas 1974; scénář pro film Dva bratři, 1974)
Lermontov, Michail Jurjevič: Hrdina naší doby (Geroj našego vremeni; R, in: Výbor z díla II, Praha, Svoboda 1951, + Bohuslav Ilek; Praha, Mladá fronta 1955, + Bohuslav Ilek; Praha, SNKLHU 1966, + Bohuslav Ilek; Praha, Odeon 1983, + Bohuslav Ilek)
Lermontov, Michail Jurjevič: Proměny démona (VB, Praha, Československý pisovatel, l967, + další překladatelé)
Lermontov, Michail Jurjevič: Stesk rozumu(VB, Praha, Lidové nakladatelství l976, + další překladatelé)
Levitanskij, Jurij: Pokus o urychlení (VB, Světová literatura 2/1983)
Levitanskij, Jurij: Vzpomínka na červený sníh (VB, Praha, Lidové nakladatelství 1983)
Někrasov, Nikolaj Alexejevič: Básně (VB, Praha, Odeon 1969)
Někrasov, Nikolaj Alexejevič: Herečka (Aktor; D, Praha, Dilia 1978; premiéra Kladno, Divadlo Jaroslava Průchy 1978)
Někrasov, Nikolaj Alexejevič: Hořká múza (VB, Praha, Československý spisovatel 1974)
Někrasov, Nikolaj Alexejevič: Kdo žije šťastně na Rusi (Komu na Rusi žit chorošo, E, Praha, SNKLHU 1958)
Někrasov, Nikolaj Alexejevič: Kniha veršů (VB, Praha, SNKLHU 1956)
Někrasov, Nikolaj Alexejevič: Mráz, pán krutých krás (Moroz, krasnyj nos; B, Praha, Mladá fronta 1978)
Někrasov, Nikolaj Alexejevič: Na Volze (VB, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1958)
Někrasov, Nikolaj Alexejevič: Ruské ženy (Russkije ženščiny; B, Praha, Mladá fronta 1960)
Někrasov, Nikolaj Alexejevič: Svátek života (VB, Praha, Odeon 1978)
Ostrovskij, Alexandr Nikolajevič: Vojvoda aneb Sen na volze (Vojevoda ili Son na Volge; D, in: Hry IV., Praha, SNKLHU 1955)
Pasternak, Boris: Hvězdný déšt (VB, Praha, Československý spisovatel 1989, + další překladatelé [Z. Bergrová 17 básní])
Pasternak, Boris: Kohouti (Petuchi; Labyrint 1/1993)
Pasternak, Boris: Noční vítr (Nočnoj vetěr; B, Plamen 11/1964)
Pasternak, Boris: Ranní mrazíky (Zamorozki; B, Lidové noviny-příloha 1994)
Pasternak, Boris: Z pověrčivosti (Iz sujeverija; B, Hlas revoluce 13/1990)
Pasternak, Boris: Život můj bratr (Sestra moja - žizň; VB, Praha, Melantrich 1994)
Popletený kalendář (výbor sovětské poezie pro děti, Praha, Albatros 1984, + další překladatelé)
Prišvin, Michail: Zásobárna slunce (Kladovaja solnca; PP, Moskva, Nakladatelství Raduga l984)
Puškin, Alexandr Sergejevič: Arion (VB, Praha, Československý spisovatel 1965, + další překladatelé)
Puškin, Alexandr Sergejevič: Bachčisarajská fontána (Bachčisarajskij fontan; poema, in: Výbor z díla III., Praha, Svoboda l950, jako Zdenka Vovsová; in: Spisy III - Pohádky a poemy, Praha, SNKLHU l954)
Puškin, Alexandr Sergejevič: Bratři loupežníci (Bratja razbojniki, poema, in: Výbor z díla, Praha, Svoboda l950, jako Zdenka Vovsová; in: Spisy III - Pohádky a poemy, Praha, SNKLHU l954; in: Měděný jezdec, Praha, Československý spisovatel l976)
Puškin, Alexandr Sergejevič: Kavkazský zajatec (Kavkazskij plennik; poema, in: A milovat mě bude lid ..., Praha, Svět sovětů 1949, jako Zdenka Vovsová; in: Výbor z díla III., Praha, Svoboda 1950)
Puškin, Alexandr Sergejevič: Měděný jezdec (Mednyj vsadnik; poema, in: Měděný jezdec, Praha, Československý spisovatel 1976; in: Talismany, Praha Československý spisovatel 1987)
Puškin, Alexandr Sergejevič: Pohádka o rybáři a rybce (Skazka o rybake i rybke; pohádka, in: Výbor z díla III., Praha, Svoboda 1950, jako Zdenka Vovsová; in: Pohádky, Praha, Albatros 1956; in: Pohádky, Praha, Albatros 1963; in: Pohádky, Praha, Albatros 1972; in: O zlaté rybce, Praha, Svoboda 1984)
Puškin, Alexandr Sergejevič: Povltava (Poltava; poema, in: Výbor z díla III., Praha, Svoboda 1950, jako Zdenka Vovsová; Praha, Mladá fronta 1951)
Puškin, Alexandr Sergejevič: Spisy, sv. I. - Lyrika (Praha, SNKLHU 1956, + další překladatelé [Z. Bergrová 54 básní])
Puškin, Alexandr Sergejevič: Spisy, sv. II. - Lyrika II (Praha, SNKLHU 1956, + další překladatelé [Z. Bergrová 15 básní])
Puškin, Alexandr Sergejevič: Talismany (VB, Praha, Československý spisovatel 1987, + další překladatelé)
Puškin, Alexandr Sergejevič: Ve znamení múz (VB, Praha, Lidové nakladatelství 1989, + další překladatelé)
Puškin, Alexandr Sergejevič: Vyšel jsem dřív než hvězda ranní (VB, Praha, SNKLU 1962, + další překladatelé)
Rožděstvenskij, Robert: Balada o barvách (Byl on ryžim...; text písně, Sputnik 5/1973)
Rylenkov, Nikolaj: Štafeta času (VB, Praha, Československý spisovatel 1978, + další překladatelé)
Rylenkov, Nikolaj: Zem voní po broskvi (VB, Praha, Lidové nakladatelství 1989)
Senkovskij, Osip: Vědecká výprava na medvědí ostrov (Učonoje putěšestvije na medvědij ostrov; sci-fi, in: Magický krystal, Praha, Svoboda 1982)
Ščipačov, Stěpan: Vítr (Veter; B, in: Za nový svět, Praha, Práce 1950, jako Zdenka Vovsová)
Šefner, Vadim: Poezie (VB, Světová literatura 6/1961)
Šefner, Vadim: Polní mák (VB, Praha, Lidové nakladatelství 1976)
Šefner, Vadim: Sestra smutku (Sestra pečali; R, Praha, Naše vojsko 1981)
Tokmakovová, Irina: Jak žijí stromy (Kak živut děreva; BB pro děti, Praha, Panorama 1986)
Verše bojují dál (VB z tvorby sovětských básníků, kteří padli za Velké vlastenecké války, Praha, Naše vojsko 1953, + další překladatelé)
Verše proti smrti (VB, Praha, Československý spisovatel 1980, + další překladatelé, [Zdenka Bergrová: M. Agašinová, A. Čišoko, J. Druninová, V. Fjodorov, M. Gelovani, V. Lifšic, M. Majorov, A. Markov, N. Rylenkov, V. Subbotin, V. Šefner, V. Voronov])
Volkonská, Marie Nikolajevna: Zápisky (Zapiski; in: Modří husaři. Z díla děkabristů, Praha, Odeon 1967)

Překlady z ukrajinštiny

Dva kohoutci (Dva petuška; VB, ukrajinská lidová poezie pro děti, Praha, Vydavatelství Zahraniční literatura 1980)
Ševčenko, Taras: Až nepůjdeš v noci domů(Ne dodomu vnoči jduči; B, Květy 10/1964)
Ševčenko, Taras: Bodejt je kati o krk zkrátí (Bodaj katy ich postynaly; B, Praha, časopis Praha - Moskva 3/l961)
Ševčenko, Taras: Bývaly války, zrazovaly zmije (Buvaly vojny; B, Tvorba 10/1961)
Ševčenko, Taras: Hajdamáci (Hajdamaky; epos, Praha, Svět sovětů 1961)
Ševčenko, Taras: Já se nechci zasnubovat (Ne choču ja ženytysja; B, časopis Praha - Moskva 3/1961)
Ševčenko, Taras: Kacíř (Jeretyk; poema, Praha, Slovanská knihovna 1964)
Ševčenko, Taras: Kobzar (VB, Praha, SNKLHU 1953)
Ševčenko, Taras: Modlitba - At mají carové (Molytva - Carjam, vsesvitnim šynkarjam, B, Kultura 10/1961)
Ševčenko, Taras: Muzika zalká, zahovoří (Ohni horjat, muzyka hraje; B, deník Lidová demokracie 8. 3. l959)
Ševčenko, Taras: Na podzim podobni jsme málem obrazu božímu (My voseny taky pochoži; B, Praha, Plamen 3/1961)
Ševčenko, Taras: Na polesí v širém poli (Kolo haju, v  čystim poli; B, Praha, časopis Praha - Moskva 3/161)
Ševčenko, Taras: No co by, zdálo by se slova (Nu ščob, zdavalosja slova; B, Světová literatura 1/1961)
Ševčenko, Taras: Odkaz (Zapovit; B, Praha, Čtení o Sovětském svazu 3/1961)
Ševčenko, Taras: Raduj se poušti, poušti žíznivá (Isaija glava 35, Radujsja, nyvo nepolytaja; B, Brno, Host do domu, 3/1961)
Ševčenko, Taras: Sny a moje touhy (VB, Praha, SNKLHU 1961)
Ševčenko, Taras: Tak tedy veršuju teď tady (To tak i ja teper pyšu; B, časopis Praha - Moskva, 3/1961)
Ševčenko, Taras: Tak tedy znovu verše psát (A numo znovu viršuvat; B, Světová literatura 1/1961)
Ševčenko, Taras: Tři roky (Try lita; B, in: Ukrajinská literatura ve Slovanské knihovně, Praha l964)
Ševčenko, Taras: V tom ráji na zemi (VB, Praha, Mladá fronta 1961)
Ševčenko, Taras: Vzpomeňte, bratři moji milí (Zhadajte, bratija moja; B, časopis Praha - Moskva 3/1961)
Ševčenko, Taras: Výbor z díla (VB, Praha, Svět sovětů 1951, + další překladatelé [Z. Bergrová 8 básní])
Ševčenko, Taras: Z lesa ráno slunko vstává (Iz-za haju sonce schodyt; B, časopis Praha - Moskva 3/l961)
Vítězit a žít. Antologie současné ukrajinské poezie (VB, Praha, Svoboda 1951, + další překladatelé [Z. Bergrová 11 básní])

poslední aktualizace: 2.9.2016