Židlický Václav

Židlický Václav* 16. 4. 1931 Kupičov na Volyni (Ukrajina)

překladatel z běloruštiny, ukrajinštiny a ruštiny

Vystudoval Filologickou fakultu Univerzity Karlovy; roku 1966 získal vědeckou hodnost CSc. a roku 1967 titul PhDr. Od roku 1955 působil jako asistent na katedře rusistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 1967 se stal docentem. Zabývá se dějinami ukrajinské a běloruské literatury a vztahem těchto literatur k literatuře české. Překládá především z běloruštiny, dále z ukrajinštiny a ruštiny, okrajově z polštiny.

Překlady z běloruštiny

Adamovič, Aljaksandr: Moje ves lehla popelem (Ja z vohnennaj vjoski; VP, Praha, Naše vojsko 1981)
Adamovič, Aljaksandr: Návrat do Chatyně (Chatynskaja apověsc; N, Praha, Lidové nakladatelství 1975)
Bryl', Janka: Poslední setkání (výbor próz [z Zbor tvorau u pjaci tamach], Praha, Lidové nakladatelství 1983)
Bryl', Janka: Ptáci a hnízda (Ptuški i hňozdy; R, Praha, Svoboda 1976)
Karatkevič, Uladzimir Sjamjonavič: Evangelium podle Jidáše aneb Druhý příchod Páně (Chrystos pryzjam-liusja u Harodni; R, Praha, Svoboda 1979)
Karatkevič, Uladzimir Sjamjonavič: Královská pomsta aneb Divoký hon krále Stacha (Dzikaje paljavanne karalja Stacha; R, Praha, Lidové nakladatelství 1990)
Karatkevič, Uladzimir Sjamjonavič: Leonidy se nevrátí (Nělha zabyc (Leanidy ne vernucca); R, Praha, Práce 1975)
Karpjuk, Aljaksej Ničyparavič: Danuta (Danuta; R, Praha, Svoboda 1974)
Ptašnikav, Ivan Mikalajevič: Čas k návratu (Mscižy; R, Praha, Odeon 1981)

Překlady z ruštiny

Cejtlin, Aleksandr Grigor'jevič: O práci spisovatele. Problémy psychologie tvorby, kultury a techniky literární práce (Trud pisatelja; LF, Praha, Československý spisovatel 1973)

Překlady z ukrajinštiny

Novyčenko, Leonid Mykolajovyč: Úvahy a výhledy (výbor statí, Praha, Československý spisovatel 1977)
Ráno pod Karpatami. Výbor z poezie a prózy ukrajinských spisovatelů východního Slovenska od roku 1945 (VB, Praha, Československý spisovatel 1983, + Jaroslav Kabíček)