Zehnalová Jitka

Zehnalová Jitka(???)

překladatelka z angličtiny a němčiny

(???)

Překlady z angličtiny

Cassady /Cassadyová/, Carolyn (Elizabeth Robinson): Na cestě s Deanem (Off the Road; LF, Olomouc, Votobia 1994)
Graham, Gordon: Filosofie umění (Philosophy of the Arts; LF, Brno, Barrister & Principal 2000)
Kerouac, Jack: Osamělý poutník (Lonesome Traveler; PP, Olomouc, Votobia 1993, + Jan Válek, Světlana Obenausová)
Merrill, Charles: Rok pro Emily (Emily's Year; R, Olomouc, Univerzita Palackého 1993)

Překlady z němčiny

Schels, Walter: Lidské tváře a jejich tajemství (Das offena Geheimnis LF, Brno, Barrister & Principal 1998)