Vrba František

Vrba František


* 30. 5. 1920 Praha
† 21. 12. 1985 Praha

překladatel z angličtiny, francouzštiny, němčiny a ruštiny, literární, divadelní a filmový kritik

Po maturitě (1939) na gymnáziu v Praze začal studovat na Univerzitě Karlově medicínu (po válce přestoupil na filosofickou fakultu). 194041 redaktor nakladatelství Družstevní práce. 194445 vězněn v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald. 194650 působil jako československý kulturní atašé v USA. 195254 lektor Národního divadla a pedagog na DAMU. 195664 redaktor Literárních novin, 196268 člen redakční rady Světové literatury, 196869 místopředseda Svazu československých spisovatelů. Jako kritik přispíval mj. do Kritického měsíčníku, Lidových novin, Literárních novin, Plamenu, Světové literatury. Literárním překladům se soustavně věnoval od roku 1941, překládal z angličtiny (G. Chaucer, S. O’Casey, O. Wilde, E. Hemingway, A. Miller, J. R. R. Tolkien), z francouzštiny (Moliere, J.-P. Sartre), němčiny (J. R. Becher, F. Hölderlin, F. Schiller), ruštiny (V. J. Brjusov, A. I. Gercen). V 70. a 80. letech publikoval většinou pod vypůjčenými jmény. Syn Tomáš Vrba (*1947) překládá z angličtiny, dcera Helena Beguivinová (*1951) z francouzštiny.

Překlady z angličtiny

Albee, Edward (Franklin): Všechno je v zahradě (Everything in the Garden; D, Praha, Dilia 1969; Praha, Orbis 1970; premiéra Brno, Městské divadlo 1997)
Americká lidová poezie (VB, Praha, SNKLU 1961, + E. F. Burian, Jiřina Hauková, Josef Hiršal, Jiří Joran, Zbyněk Kožnar, Stanislav Mareš, Jan Rychlík, Josef Škvorecký, Lubomír Dorůžka, Jiřím Valja, Jan Zábrana)
Armstrong /Armstrongová/, Charlotte: Nepřítel (The Enemy; P, in: 15 pátračů, Praha, Odeon 1987; Praha, Grafoprint-Neubert 1995)
Asimov, Isaac: Pocit moci (The Feeling of Power; P, Světová literatura, 4/1967)
Asimov, Isaac: Všechny starosti světa (All the Troubles of the World; P, Světová literatura, 4/1967)
Beckett, Samuel: Poslední páska, Šťastné dny (D, Praha, Orbis, 1965)
Bonosky, Phillip: Hořící údolí (Burning Valley; R, Praha, Československý spisovatel 1955)
Bonosky, Phillip: Kouzelné kapradí (The Magic Fern; R, Praha, Československý spisovatel 1963)
Bradbury, Ray (Douglas): Zlatá sluneční jablka (The Golden Apples of the Sun; P, in: Labyrint, Praha, SNKLU 1962)
Braine, John: Místo nahoře (Room at the Top; R, Praha, Mladá fronta 1960, 1969)
Braine, John: Život nahoře (Life at the Top; R, Praha, Mladá fronta, 1969)
Brontë /Brontëová/, Charlotte: Shirley (Shirley; R, Praha, Svoboda 1975, jako Jitka Beránková)
Burns, John Horne: Galerie (The Gallery; R, Praha, Naše vojsko 1972, [překladatel neuveden]; Praha, Naše vojsko 1992; Praha, BB-Art 2001)
Carr, John Dickson: Ohni, hoř (Fire, Burn!; R, in: 3x záhady starého Londýna, Praha, Odeon 1979, jako Helena Karezová)
Creasey, John: Zbraně pro inspektora Westa (A Gun for inspector West, R; Praha, in: 3 x Inspektor West, Praha, Odeon, 1980, jako Emanuel Tilsch)
Dickens, Charles: Cvrček na krbu (Cricket on the Hearth; P, in: Vánoční povídky /Christmas Books/, Praha, Albatros, 1984, jako Emanuel Tilsch; Slovart 1998)
Dickens, Charles: Ponurý dům (The Bleak House; R, Praha, Odeon 1980, jako Emanuel Tilsch a Taťána Tilschová)
Farrell, James T(homas): Jo, tak to chodí (VP, Praha, Odeon 1971; povídky Počítání vln, Osud hrdiny, Včerejší láska vyšly v revue Světová literatura 2/1966)
Fast, Howard (Melvin): Kristus v Cuernavace (Christ in Cuernavaca, P, Praha, revue Světová literata 3/1956)
Fast, Howard (Melvin): Občan Tom Paine (Citizen Tom Paine; R, in: Občan Tom Paine / Povídky z americké revoluce, Praha, SNKLHU 1955, + Stanislava Jílovská; samostatně Ostrava, Aries 1994, + Stanislava Jílovská)
Fast, Howard (Melvin): Silas Timberman (Silas Timberman; R, Praha, SNKLHU 1956; Praha, SNKLHU 1957)
Fast, Howard (Melvin): Utrpení Sacca a Vanzettiho (The Passion of Sacco and Vanzetti: A New England Legend; LF, Praha, SNKLHU 1955)
Fitzgerald, Francis Scott: Na prahu ráje (This Side of Paradise; R, Praha, Mladá fronta 1971, jako Libuše Vrbová; Praha, Levné Knihy KMa 2000)
Green, Alan: Perfektní nebožtík (What a Body!; R, Praha, Odeon 1975, jako Lubomír Dorůžka)
Hemingway, Ernest (Miller): Stařec a moře (The Old Man And the Sea; R, Praha, SNKLHU 1956; Praha, Československý spisovatel 1957; Praha, SNKLU 1961; Praha, SNKLU 1963; Praha, Odeon 1972; Praha, Odeon 1985; Praha, Euromedia – Knižní klub 2000)
Hemingway, Ernest (Miller): Pátá kolona (The Fifth Column; D, Praha, Dilia 1963; Praha, Orbis 1964; Praha, Odeon 1968)
Hemingway, Ernest (Miller): Fiesta. I slunce vychází (The Sun Also Rises; R, Praha, Mladá fronta 1966; Praha, Odeon 1985; Praha, Svoboda 1992; Praha, Euromedia – Knižní klub 2000)
Heyward /Heywardová/, Dorothy; Heyward, du Bose: Porgy (Porgy; R, Praha, Československý spisovatel 1964)
Hotchner, A(aron) E(dward): Papa Hemingway. Osobní vzpomínky (Papa Hemingway: A Personal Memoir; LF, Praha, Odeon 1978, jako Lubomír Dorůžka)
Hunter, Evan: Spousta malých darebáků (Every Little Crook and Nanny; R, Praha, Naše vojsko 1985; Praha, Naše vojsko 1996)
Chaplin, Charles (Spencer): Můj životopis (My Autobiography; LF, Praha, Odeon 1967, Praha, Academia, 2000)
Chaucer, Geoffrey: Canterburské povídky (Canterbury Tales; PP, Praha 1941; Praha, SNKLHU 1953 – rozšířené vydání; Praha, Naše vojsko 1956, Odeon 1970)
Jellicoe, Ann: Bezva finta (The Knack; D, in: Anglické absurdní divadlo, Praha, Orbis 1966)
Lawrence, D. H.: Milenec lady Chatterleyové (Lady Chatterley’s Lover; R, Praha, Odeon, 1987, 1990; Praha, Nakladatelství Josefa Šimona 1994; Praha, Levné Knihy KMa 2001)
Leacock, Stephen: Kanadské žertíky (VB, Praha, Práce 1979, jako Alois Vinař; Praha, Paseka 2002 Praha)
Leacock, Stephen: Literární poklesky (VB, Praha, Mladá fronta 1963, 1966, 1971, 1986; Praha Garamond 2000; Praha, Levné Knihy KMa 2000)
Lewis, Matthew Gregory: Mnich (The Monk; R, Praha, na pokračování v revue Světová literatura 1-6, r. 1968; Praha, Odeon, 1971)
Maltz, Albert: Jáma (The Black Pit; D, Praha, Dilia 1959)
Marlowe, Christopher: Tragická historie o doktoru Faustovi (The Tragical History of Doctor Faustus; in: Alžbětinské divadlo, Praha, Odeon, 1978, jako Alois Bejblík)
McGrath, Thomas (Matthew): Brány ze slonoviny, brány z rohu (The Gates of Ivory, the Gates of Horn; R, Praha, Československý spisovatel 1961)
Miller, Arthur: Nepřítel lidu (An Enemy of the People; D, Praha, Dilia 1960)
Miller, Arthur: Vzpomínka na dva pondělky (A Memory of Two Mondays; D, in: 5 her, Praha, SNKLU 1962; samostatně Praha, Dilia 1962)
O’Casey, Sean: Tluču na dveře (VB, Praha, Odeon 1966)
O’Connorová, Flannery: Dobrého člověka těžko najdeš (VB ze sbírek A Good Man Is Hard to Find + Everything That Rises Must Converge; P, Praha, Odeon, 1988; povídky Soudný den + Zjevení vyšly rovněž v revue Světová literatura, 3/1967)
O’Hara, Patrick: Muž přes palubu (The Red Sailor; R, Praha, Mladá fronta, 1967)
O’Hara, John (Henry): Rodinná slavnost (A Family Party; R, Praha, Československý spisovatel 1959)
O’Neill, Eugene (Gladstone): Miliónový Marco (Marco Millions; D, Praha, Dilia 1963)
O’Neill, Eugene (Gladstone): Veliký bůh Brown (The Great God Brown; D, premiéra Praha, Divadlo Československé armády 1965)
Poesie zbraň pravdy. Básníci světa v boji za mír a socialismus (VB, Praha, Naše vojsko 1953, + další překladatelé)
Queen, Ellery: Drama desatera dní (Ten Days’ Wonder; R, Praha, Vyšehrad 1981, jako Jarmila Emmerová)
Quentin, Patrick: Podezřelé okolnosti (Suspicious Circumstances; in: Praha, 3x bez detektiva, Odeon, 1970; Praha, Grafoprint–Neubert 1994)
Rigby, Ray: Pahorek (The Hill; R, Praha, Naše vojsko, 1969; Olomouc, Votobia, 1993; Praha, BB art 1999 – společné vydání s Pahorkem z písku; Praha, BB art, 2000 )
Rigby, Ray: Pahorek z písku (Hill of Sand; R, Praha, Naše vojsko, 1984; Praha, BB art 1999 – společné vydání s Pahorkem)
Ryan, Patrick: Jak jsem vyhrál válku (How I Won the War, R, Praha, Naše vojsko 1970, 1985, 1987, 1993; Praha, Knižní klub 1994, 2002)
Saki (Hector Hugh Munro): Léčba neklidem (The Short Stories of Saki; P, Praha, Odeon, 1968, 1989; Praha, Levné Knihy KMa 2001; Praha, VB pod názvem Kruté šprýmy, Ivo Železný 1995)
Shakespeare, William: Komedie omylů (Comedy of Errors; D, Dilia 1966; Praha, Odeon 1988, in: Komedie I.)
Shelley, Percy Bysshe: Citlivka (Sensitive Plant; Praha, E. Janská 1947)
Schulberg, Budd (Wilson): Rozčarovaní (The Disenchanted; R, Praha, Odeon 1966)
Sommerfield, John: Dědictví (The Inheritance; R, Praha, Mladá fronta 1958)
Stein, Joseph: Šumař na střeše (Fiddler on the Roof; D, premiéra Praha, Národní divadlo 1968, + Zdeněk Nerušil)
Steinbeck, John (Ernst): Na východ od ráje (East of Eden; R, Praha, Československý spisovatel 1968; Praha, Odeon 1984; Praha, Melantrich 1992; Frýdek-Místek, Alpress, 2002)
Stout, Rex (Todhunter): Příliš mnoho kuchařů (Too Many Cooks; R, in: 3x Nero Wolfe, Praha, Odeon 1973, jako František Jungwirth); Praha, Odeon 1977, jako František Jungwirth)
Stout, Rex (Todhunter): Hořké pochoutky (Bad for Business; R, Praha, Mladá fronta 1980, jako František Jungwirth)
Stout, Rex (Todhunter): Pes za bílého dne (A Dog in the Daytime; P, in: 15 pátračů, Praha, Odeon 1987; Praha, Grafoprint-Neubert 1995)
Styan, John Louis: Prvky dramatu (The Elements of Drama; Praha: Orbis, 1964)
Styan, John Louis: Černá komedie (The Dark Comedy; Praha: Orbis, 1967)
Symons, Julian: Slavní detektivové (The Great Detectives; P, Praha, Odeon, 1986)
Tolkien, John Ronald Reuel: Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky (The Hobbit or There and Back Again; R, Praha, Odeon 1979, jako Lubomír Dorůžka; Praha, Mladá fronta 1994, 2002; Praha, Argo 2006)
Warren, Robert Penn: Na shledanou v zeleném údolí (Meet Me in the Green Glen; R, Praha, Odeon 1982, jako Alois Vinař)
Wilde, Oscar: Balada o žaláři v Readingu (The Balad of Reading Gaol; B, Praha, J. Podroužek 1946; Praha, Odeon 1967)

Překlady z francouzštiny

Corneille, Pierre: Cid (Le Cid; D, Praha, Dilia 1975, jako Tadeáš Šeřínský; premiéra Kladno, Divadlo J. Průchy 1975, jako Tadeáš Šeřínský)
Moliere: Amfitryon (Ampithryon; D, Praha, Dilia 1972, jako Eva Bezděková; premiéra Praha, Národní divadlo 1973, jako Eva Bezděková)
Moliere: Tartuffe (Tartuffe; D, in: Lakomec / Misantrop / Tartuffe, Praha, Mladá fronta 1966; in: Shakespeare: Romeo a Julie, Moliere: Tartuffe, Praha, Mladá fronta 1985)
Moliere: Ztřeštěnec (L‘Etourdi ou Les Contre-temps; D, Praha, Dilia 1980)
Rostand, Edmond: Romantikové (Les Romanesques; D, Praha, Dilia 1985)
Sartre, Jean-Paul: Mouchy (Les Mouches; D, Praha, Orbis 1964)

Překlady z němčiny

Becher, Johannes Robert: Má dobo, čase můj (VB, Praha, SNKLHU 1956, + Valter Feldstein, Ludvík Kundera, Milan Maralík, Jan Skácel, Jarmila Urbánková)
Esslin, Martin; Grimm, Reinhold; Harder, Hans-Bernd; Völker, Klaus: Smysl nebo nesmysl? (Sinn oder Unsinn?; eseje, Praha, Orbis 1966)
Hölderlin, Friedrich: Torso odkazu: výbor z díla (Praha, Fr. Borový, 1944, + Jiří Hájek)
Schiller, Friedrich: Messinská nevěsta (Die Braut von Messina; D, Praha, Fr. Borový 1942; jako Nevěsta mesinská in: Nevěsta mesinská / Vilém Tell / Dimitrij / Poezie, Praha, SNKLU 1963

Překlady z ruštiny

Brjusov, Valerij Jakovlevič: Mé zemi (VB, Praha, SNKLHU 1954, + Zdenka Bergrová, Jiří Honzík, Ivan Slavík, Jiří Valja)
Čechov, Anton Pavlovič: Medvěd (D, in: Aktovky, Praha, Orbis 1953)
Gercen, Aleksandr Ivanovič: O tom, co bylo III (Byloje i dumy; výbor, Praha, SNKLHU 1960, + Sergej Machonin)
Martynov, Leonid: Hyperboly (VB ze sbírek Pervorodstvo + Giperboly; Praha, Odeon 1981, jako Luděk Kubišta)
Tichonov, Nikolaj Semjonovič: Život pod hvězdami (VB, Praha, SNKLHU 1954, + Kamil Bednář, Zora Beráková, Marie Marčanová, Jiří Taufer, Jiří Valja, Jan Vladislav)
Švarc, Jevgenij: Stín (Těň; D, Praha, Orbis 1963)
Vasiljev, Boris Lvovič: A zbylo jen ticho (...a zory zděs tichije; D, Praha, Dilia 1977, jako Anna Nováková)
Višněvskij, Vsevolod: Optimistická tragédie (Optimističeskaja tragedija; D, Praha, Orbis 1957, + Sergej Machonin; premiéra Ostrava, Státní divadlo 1971, + Sergej Machonin; Praha, Dilia 1972, + Sergej Machonin [oba jako Jaroslav Hulák]) [inscenace 60. let a 1971 se správně uvedenými překladateli; inscenace 70. a 80. let, tj. Cheb 1973, Liberec 1973, Kladno-Mladá Boleslav 1974, ND Praha 1975, Jihlava 1977, Uherské Hradiště 1977, Opava 1982 oba překladatelé jako Jaroslav Hulák])

Překlady ze španělštiny

Vega, Lope de: Vzbouření v blázinci (Los locos de Valencia; D, Praha, Dilia 1966 – s jazykovou spoluprací)

poslední aktualizace: 6.10.2017