Vaňorný Otmar

Vaňorný Otmar* 12. 11. 1860 Rychnov nad Kněžnou
† 14. 1. 1947 Praha

klasický filolog, překladatel z latiny a starověké řečtiny

Vystudoval gymnázium v Rychnově nad Kněžnou (1879), klasickou filologii na univerzitě v Praze (1885) a stal se středoškolským profesorem. Vyučoval na gymnáziích v Českých Budějovicích, Praze, Hradci Králové (1886-95) a ve Vysokém Mýtě (1895-1927). Do překladatelské problematiky zasáhl článkem Návrh pravidel českého hexametru přízvučného (1896). Z latiny a starověké řečtiny překládal především poezii, většina překladatelského díla spadá do období před rokem 1945, jeho překlady však byly opakovaně vydávány ve druhé polovině 20. století.

Překlady z latiny

Vergilius: Aeneis (Aeneis; B [epos], Praha, Svoboda 1970)
Vergilius: Zpěvy pastýřské (Bucolica; BB, in: Zpěvy rolnické pastýřské, Praha, SNKLHU 1959; in: Písně pastvin a lesů, Praha, Svoboda 1977)
Vergilius: Zpěvy rolnická (Georgica; BB, in: Zpěvy rolnické pastýřské, Praha, SNKLHU 1959; in: Písně pastvin a lesů, Praha, Svoboda 1977)

Překlady ze starověké řečtiny

Homér: Odysseia (Odysseía; B [epos], Praha, SNKLHU 1956, + Ferdinand Stiebitz; Praha, Odeon 1967, + Ferdinad Stiebitz; in: Zpěvy železného věku, Praha, Svoboda 1990)