Valja Jiří

Valja Jiří* 22. 7. 1914 Praha
† 17. 3. 1967 Praha

spisovatel, překladatel z angličtiny, francouzštiny, ruštiny a slovenštiny

Vlastním jménem Josef Bubeník. Po maturitě (1932) na reálce v Praze studoval práva na Univerzitě Karlově, 1938 získal titul JUDr. Krátce (1941-42) byl kulturním redaktorem Českého slova, poté redaktorem nakladatelství Českomoravský kompas. 1944-45 byl totálně nasazen. Po skončení války pracoval na ministerstvu informací. 1947-51 byl redaktorem Lidových novin, do 1956 vykonával funkci tajemníka překladatelské sekce Svazu československých spisovatelů. Od 1956 se věnoval literární činnosti ve svobodném povolání. Do literatury vstoupil básnickou sbírkou Nohama v blátě (1936) a souborem krátkých lyrických povídek Vypravěč aneb 57 povídek pro všechny případy (1940), později psal romány (Rodina komediantů, 1943, Zbraně bezbranných, 1946, Zahradní ulice, 1950) a povídky (soubor Cestující se zavazadly, 1958) převážně psychologického ladění. Spolupracoval s rozhlasem, napsal několik původních her, je autorem řady dramatizací a literárních pásem. Od sklonku 50. let se věnoval hlavně překladům, zaměřoval se na angloamerickou literaturu. Z poezie dosáhly značného ohlasu překlady T. S. Eliota a L. Hughese, na mnoha výborech poezie se podílel i editorsky; často překládal i verše v prozaických dílech jiných překladatelů. Z prózy si vybíral především moderní angloamerickou románovou a povídkovou tvorbu (W. Faulkner, G. Greene). Na některých překladech spolupracoval se svou manželkou Libuší Bubeníkovou (1920-1994). Překladatelsky se účastnil i výborů poezie z dalších jazyků.

Překlady z angličtiny

Aldington, Richard: Zemřel hrdina (Death of a Hero; R, Praha, SNKLHU 1963)
Americká lidová poezie (VB, Praha, SNKLU 1961, + E. F. Burian, Jiřina Hauková, Josef Hiršal, Jiří Joran, Zbyněk Kožnar, Stanislav Mareš, Jan Rychlík, Josef Škvorecký, Lubomír Dorůžka, František Vrba, Jan Zábrana)
Amerika se směje (VP, Praha, Československý spisovatel 1958, + další překladatelé)
Blake, William: Svět v zrnku písku (VB, Praha,Mladá fronta 1964)
Crane, Stephen (Townley): Rudý odznak odvahy (The Red Badge of Courage; R, Praha, SNKLHU 1958)
Černošská poesie (VB, Praha, Naše vojsko 1958, + další překladatelé)
Darebné verše Roberta Burnse (VB, Praha, SNKLU1963)
Dodd, Martha: Kdo seje vítr (Sowing the Wind; R, Praha, Naše vojsko 1958, + Libuše Bubeníková)
Eliot, T(homas) S(tearns): Pustá země (The Waste Land; B, in: Pustá země, různé překlady, Praha, Protis 1996)
Eliot, T(homas) S(tearns): Pustina a jiné básně (VB, Praha, Odeon 1967)
Eliot, T(homas) S(tearns): Vražda v katedrále (Murder in the Cathedral; D, Praha, Mladá fronta 1970)
Faulkner, William (Cuthbert): Neodpočívej v pokoji (Intruder in the Dust; R, Praha, Naše vojsko 1958)
Faulkner, William (Cuthbert): Absolone, Absolone! (Absalom, Absalom!; R, Praha, Mladá fronta 1966)
Faulkner, William (Cuthbert): Divoké palmy (The Wild Palms; R, Praha, Mladá fronta 1960; Praha, Mladá fronta 1966; Praha, Odeon 1978)
Faulkner, William (Cuthbert): Když jsem umírala (As I Lay Dying; R, Praha, Odeon 1967)
Faulkner, William (Cuthbert): Mink (Mink; R, Praha, SNKLU 1963)
Faulkner, William (Cuthbert): Pobertové (The Reivers; R, Praha, SNKLU 1965; Praha, Odeon 1967)
Gay, John: Žebrácká opera (Beggars opera; D, in: Žebrácká opera / Polly, Praha, SNKLU 1964)
Gay, John: Polly (Polly; D, in: Žebrácká opera / Polly, Praha, SNKLU 1964)
Greene, Graham: Černý chlapec (Brighton Rock; Praha, Práce 1946, + Libuše Bubeníková)
Greene, Graham: Komedianti (The Comediands; R, Praha, Mladá fronta1968)
Greene, Graham: Tichý Američan (The Quiet American; Praha, Mladá fronta 1957; Naše vojsko 1959)
Harper, Frederick: Hrnčířovo pole (Tilewright´s Acre; Praha, SNKLHU 1961)
Hemingway, Ernest (Miller): Komu zvoní hrana (For Whom the Bell Tolls; R, Praha, Mladá fronta 1962; Praha, Odeon 1970; Praha, Svoboda 1977; Praha, Naše vojsko 1981; Praha, Vyšehrad 1987)
Hemingway, Ernest (Miller): Povídky (The Short Stories of Ernest Hemingway; PP, Praha, SNKLU 1965; Praha, Odeon 1974; Praha, Odeon 1978, + Radoslav Nenadál, Luba a Rudolf Pellarovi, Jan Válek)
Hughes, (James) Langston: Černoch si zpívá blues (VB, Praha, SNKLHU 1957)
Hughes, (James) Langston: Harlemský zpěvník (VB, Praha, Mladá fronta 1963)
Hunter, Evan: Džungle před tabulí (The Blackboard Jungle; R, Praha, Svoboda 1976; Praha, Omnia 1979; Praha, Svoboda 1984, + Vladimír Svoboda)
Jones, James: ...až na věky (From Here to Eternity; R, Praha, Naše vojsko 1968, 1985, + Libuše Valjová)
Lloyd, Albert Lancaster: Zpěvy anglických havířů (Come All Ye Bold Miners. Ballads and Songs of the Coalfields; Praha, SNKLHU 1956)
Moderní americká poezie (VB, Praha, Mladá fronta 1964, + další překladatelé)
Norris, (Benjamin) Frank(lin): Chobotnice (The Octopus; R, Praha, SNKLHU 1957; Praha, Svoboda 1980, + Libuše Bubeníková)
Seton, Ernest Thompson: Dva divoši (Two Little Savages; R, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1957; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1962; Praha, Albatros 1971; Praha, Albatros 1976; Praha, Albatros 1983; Praha, Albatros 1990)
Shelley, Percy Bysshe: Odpoutaný Prometheus (Prometheus Unbound; B, Praha, Mladá fronta 1962)
Sluneční prudké pochodně. Verše afrických básníků (VB, Praha, Mladá fronta, 1962, + Petr Kopta [z francouzštiny])
Steinbeck, John (Ernst): Toulky s Charleym za poznáním Ameriky (Travels with Charley In Search of America; LF, Praha, Československý spisovatel 1964; Praha, Československý spisovatel 1965; Praha, Kentaur 1993)
Wells, Herbert Gordon: Lidé jako bozi (Men Like Gods; R, Praha, Mladá fronta 1964, + Libuše Bubeníková)
Yeats, William Butler: Slova snad pro hudbu. Výbor z poesie (VB, Praha, SNKLHU 1961)
Zpěvy anglických havířů (Ballads and Songs of the Coaldfields; Praha, SNKLHU 1956)

Překlady z francouzštiny

Hugo, Victor: Francii a světu (.............1953, + další překladatelé)
Hugo, Victor: Beru si slovo (VB, Praha, Odeon 1985, + další překladatelé

Překlady z ruštiny

Brjusov, Valerij Jakovlevič: Mé zemi (VB, Praha, SNKLHU 1954, + Zdenka Bergrová, Jiří Honzík, Ivan Slavík, Jiří Valja)
Modří husaři. Z díla děkabristů (VB, Praha, Odeon 1967), + další překladatelé
Ščipačev, ....: Poezie (1953, + další překladatelé)
Tichonov, Nikolaj Semjonovič: Život pod hvězdami (VB, Praha, SNKLHU 1954, + Kamil Bednář, Zora Beráková, Marie Marčanová, Jiří Taufer, Jiří Valja, Jan Vladislav)
V. I. Lenin v sovětské lidové poesii (VB, Praha, SNKLHU 1954, + další překladatelé)
Vapcarov, N.......: Z díla (1953, + další překladatelé)
Překlady ze slovenštiny
Chalupka, Samo: Zpěvy (VB, Praha, SNKLHU 1957; ...............1962)
Refrény země. Antologie slovenské poezie 20. století (VB, Praha, SNKLU 1965)