Valentová Anna

Valentová Anna* 16. 4. 1941 Lipník nad Bečvou

překladatelka z maďarštiny a angličtiny

Po maturitě (1958) na jedenáctileté střední škole v Ostravě studovala v letech 1958-64 obor čeština - maďarština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Převážně pracovala jako nakladatelská redaktorka v Praze. Překládá z maďarštiny, okrajově z angličtiny, zaměřuje se na prózu.

 

Překlady z angličtiny

DeMille, Nelson (Richard): Výkupné (Cathedral; R, Praha, Knižní klub 1996)
Historické detektivky (The Mammoth Book of Historical Whodunnits; PP, Praha, Vyšehrad 1995)
Olsen, Jack: Predátor (Predator; R, Praha, Ivo Železný 1997)
Shaw /Shawová/, Eva: Věštíme budoucnost (Divining the Future; LF [encyklopedie], Praha, Ivo Železný 1999)

 

Překlady z maďarštiny

Bertha, Bulcsu: Klokan (A kenguru; R, Praha, Lidové nakladatelství 1979)
Dékány, András: Ostrov pirátů (Az elveszett sziget; R, Praha, Mladá fronta 1972)
Dékány, András: Velký kapitán. Život Ferdinanda Magellana (A nagy kapitány; R, Praha, Mladá fronta 1975)
Déry, Tibor: Nedokončená věta (A befejezetlen mondat; R, Praha, Odeon 1980)
Déry, Tibor: Odpověď (Felelet; R, Praha, Mladá fronta 1987)
Déry, Tibor: Pomyslná reportáž o americkém pop-festivalu (Képzelt riport egy amerikai pop-fesztiválról; R, Praha, Odeon 1977)
Dévényi, Miklós: Kariéra dr. Gézy Tamhletoho (Dr. Géza Ezésez karrierje; R, Praha, Mladá fronta 1981)
Örkény István: Minutové grotesky (Egyperces novellák, PP, Praha, Odeon 1978)
Örkény, István: Glórie (Glória; N, in: Kočičí hra / Glórie / Tótovi, Praha, Lidové nakladatelství 1974)
Örkény, István: Kočičí hra (Macskajáték; N, in: Kočičí hra / Glórie / Tótovi, Praha, Lidové nakladatelství 1974)
Örkény, István: Tótovi (Tóték; N, in: Kočičí hra / Glórie / Tótovi, Praha, Lidové nakladatelství 1974)
Jókai, Mór: Uherský nabob (Egy magyar nábob; R, Praha, Odeon 1974)
Jókai, Mór: Syn uherského naboba (Kárpáti Zoltán; R, Praha, Odeon 1977)
Jókai /Jókaiová/, Anna: Dny (Napok; R, Praha, Odeon 1984)
Jókai /Jókaiová/, Anna: Má dáti - dal (Tartozik és követel; R, Praha, Československý spisovatel 1977)
Jókai /Jókaiová/, Anna: Nebojte se (Ne féljetek, Praha, Aurora 2002)
Jókai /Jókaiová/, Anna: Domov č. 4447 ("4447"; R, Praha, Mladá fronta 1979)
Karinthy, Frigyes: Putování kolem mé lebky (Utazás koponyám körül; R, Praha, Odeon 1981)
Krúdy, Gyula: Příběhy Sindibádovy (Színdbád; PP, Praha, Odeon 1987)
Márai, Sándor: Noc před rozvodem (Válás Budán; Praha, Abonet ND 2006)
Márai, Sándor: Odkaz Ester (Eszter hagyatéka; Praha, Academia 2004)
Márai Sándor: Svíce dohořívají (A gyertyák csonkig égnek, Praha, Academia 2001)
Márai Sándor: Svíce dohořívají (A gyertyák csonkig égnek, Praha, Media Group 2006)
Márai, Sándor: Země, země!… (Föld, föld!...; Praha, Academia 2004)
Mészöly, Miklós: Samota motýla (A lepke magánya; EE, Bratislava, Kalligram 1995)
Móricz, Zsigmond: Čarovná zahrada (Tündérkert; R, Praha, Odeon 1979)
Móricz, Zsigmond: Pan Bovary (Az Isten háta mögött; R, Praha, Lidové nakladatelství 1974)
Móricz, Zsigmond: Stín slunce (A nap árnyéka; R, Praha, Odeon 1986)
Móricz, Zsigmond: Veliký kníže (A nagy fejedelem; R, Praha, Odeon 1984)
Nádas Péter: Dům paní Kláry (Klára asszony háza, Praha, Mladá fronta 2003)
Nádas, Péter: Kniha pamětí (Emlékiratok könyve; R, Praha, Mladá fronta 1999)
Spiró, György: Pod značkou X (Az Ikszek; R, Praha Odeon 1990)
Szabó /
Szabóová/, Magda: Dveře (Az ajtó; Praha, Academia 2004)
Szabó /Szabóová/, Magda: Přihlížitelé (A szemlélők; R, Praha, Mladá fronta 1983)

 

poslední aktualizace: 11.3.2007