Teigová Helena

Teigová Helena* 12. 3. 1902 Třebýcina u Klatov
† 12. 10. 1986 Praha

překladatelka z polštiny

Rozená Pešlová, manželka univerzitního profesora matematiky a fyziky Karla Teigeho (1891-1965). Od dětství žila v Polsku, kde si během studia na gymnáziu oblíbila polskou literaturu a získala perfektní znalosti francouzštiny. Po návratu do vlasti (1919) se aktivně věnovala česko-polským kulturním stykům. Od roku 1946 soustavně překládala polskou prózu a divadelní hry. Zaměřila se na současnou literaturu, z klasiky na dílo B. Prus. Dcera Helena Stachová (*1931) je rovněž překladatelkou z polštiny.

Překlady z francouzštiny

Londres, Albert: Věčný žid před cílem (Le juif errant est arrivé; R, Praha, Petr 1931)

Překlady z polštiny

Andrzejewski, Jerzy: Noc (Noc; VP, Praha, Máj 1947; Praha, Máj 1948; Praha, Naše vojsko 1973)
Andrzejewski, Jerzy: Popel a démant (Popiół i diament; R, Praha, Svoboda 1948; Praha, SNKLHU 1957; Praha, SNKLU 1963; Praha, Odeon 1975; Praha, Odeon 1976)
Andrzejewski, Jerzy: Zlatá liška (Złoty lis; VP, Praha, Naše vojsko 1967)
Auderska /Auderská/, Halina: Zběhové (Zbiegowie; D, Praha, Dilia 1953)
Borowski, Tadeusz: Kamenný svět (Kamienny świat; VP, Praha, Naše vojsko 1966)
Borowski, Tadeusz: Plamen nehasnoucí (Plomien niegasnacy; N, in: Plamen nehasnoucí / Rudý máj, Praha, Svoboda 1952)
Piórkowski, Jerzy: Rudý máj (Czerwony maj; N, in: Plamen nehasnoucí / Rudý máj, Praha, Svoboda 1952)
Brandys, Kazimierz: Hotel Řím (Hotel Rzym; VP, Praha, SNKLHU 1961)
Brandys, Kazimierz: Město nepokořené (Miasto niepokonane; R, Praha, Borový 1948; Praha, Odeon 1972)
Brandys, Kazimierz: Incarno (Incarno; D, Praha, Dilia)
Brandys, Kazimierz: Občané (Obywatele; R, Praha, SNKLHU 1953)
Brandys, Kazimierz: Paříž, město otevřené (Troja, miasto otwarte; R, Praha, Melantrich 1951)
Brandys, Kazimierz: Příhody Xavera Šarleje (Antygona; R, Praha, Melantrich 1950)
Brandys, Kazimierz: Jak být milována (Jak być kochana; N, in: Deset polských novel, Praha, Československý spisovatel 1967)
Braun, Andrzej: Prázdnota (Próźnia; R, Praha, Naše vojsko 1973, [Helena Teigová = Helena Stachová])
Brzozowski, Stefan: Plameny (Płomienie; R, Praha, Československý spisovatel 1950)
Czeszko, Bogdan: Pokolení (Pokolenie; R, Praha, Mladá fronta 1953; Praha, Naše vojsko 1979)
Dąbrowska /Dąbrowská/, Maria: Noci a dny (Noce i dnie; R [2 svazky], Praha, SNKLHU 1959)
Gerhard, Jan: Netrpělivost (Niecierpliwość; R, Praha, Melantrich 1970)
Gojawiczyńska /Gojawiczyňská/, Pola: Děvčata z Novolipek (Dziewczęta z Nowolipek; R, Třebechovice, Dědourek 1946; Praha, Melantrich 1951)
Gojawiczyńska /Gojawiczyňská/, Pola: Hlavní město (Stolica; R, Praha, Melantrich 1950)
Gojawiczyńska /Gojawiczyňská/, Pola: Mříže (Krata; R, Praha, Literární klub 1948; Praha, Mír 1951)
Gojawiczyńska /Gojawiczyňská/, Pola: Rajská jabloň (Rajska jabłoń; R, Praha, Máj 1948)
Holuj, Tadeusz: Konec našeho světa (Koniec naszego świata; Praha, Naše vojsko - Svaz protifašistických bojovníků 1962)
Iwaszkiewicz, Jarosław: Benátské krajky (VP, Praha, SNKLHU 1960)
Iwaszkiewicz, Jarosław: Březový háj (Brzezina; VP, Praha, Práce 1980)
Iwaszkiewicz, Jarosław: Milenci z Marony (Kochankowie z Marony; VP, Praha, Mladá fronta 1966)
Jurgielewiczowa /Jurgielewiczová/, Irena: Jiná dívka? (Jestem inna; Praha, Albatros 1975)
Kawalec, Julian: Na slunci (W słońcu; N, Praha, Československý spisovatel 1967)
Konwicki, Tadeusz: Moc (Władza; R, Praha, SNKLHU 1955)
Konwicki, Tadeusz: Na stavbě (Na budowle; N, Praha, Svoboda 1951)
Konwicki, Tadeusz: Němý snář (Sennik współczesny; R, Praha, Mladá fronta 1965)
Kraszewski, Józef Ignacy: Hraběnka Coselová (Hrabina Cosel; Praha, Svoboda 1974, [Helena Teigová = Helena Stachová])
Kraszewski, Stanisław Ignacy: Velký intrikán (Bruehl; R, Praha, Lidové nakladatelství 1974)
Kruczkowski, Leon: Julius a Ethel (Juliusz i Ethel; D, in: 5 her, Praha, SNKLU 1962; Praha, Dilia)
Kruczkowski, Leon: Kordián a chám (Kordian i cham; R, Praha, Nová osvěta 1947; Praha, Mír 1951)
Kruczkowski, Leon: Němci (Niemcy; D, in: 5 her, Praha, SNKLU 1962; Praha, Dilia)
Kruczkowski, Leon: Odvety (Odwety; D, Praha, Melantrich 1949; in: 5 her, Praha, SNKLU 1962; Praha, Dilia)
Kruczkowski, Leon: Osidla (Sidła; R, Praha, Melantrich 1978)
Kruczkowski, Leon: První den svobody (Pierwszy dzień wolności; D, in: 5 her, Praha, SNKLU 1962; Praha, Dilia)
Kruczkowski, Leon: Smrt guvernéra (Śmierć gubernatora; D, in: 5 her, Praha, SNKLU 1962; Praha, Dilia)
Kubacki, Wacław: Koncert pro orchestr (Koncert na orkiestrę; N, Praha, Odeon 1972)
Kuczyński, Maciej: Studený břeh (Zimny brzeg; R, Praha, Mladá fronta 1973, [Helena Teigová = Helena Stachová])
Kuncewiczowa /Kuncewiczová/, Maria: Cizinka (Cudzoziemka; R, Praha, Mazáč 1937; Praha, Nová osvěta 1946; Praha Melantrich 1974)
Kuncewiczowa /Kuncewiczová/, Maria: Klíče (Klucze; R, Praha, Práce 1948)
Kuncewiczowa /Kuncewiczová/, Maria: Olivový háj (Gaj oliwny; R, Praha, Lidové nakladatelství 1971)
Kuncewiczowa /Kuncewiczová/, Maria: Tristan 1946 (Tristan 1946; R, Praha, Odeon 1971)
Łopalewski, Tadeusz: Břímě pustého moře (Brzemię pustego morza; R, Praha, Práce 1974, [Helena Teigová = Helena Stachová])
Machejek, Władysław: Ráno se přehnal uragán (Rano przeszedl huragan; R, Praha, Naše vojsko 1963)
Nałkowska /Nałkowská/, Zofia: Dům žen (Dom kobiet; D, Praha, Dilia)
Nałkowska /Nałkowská/, Zofia: Medailony (Medaliony; PP, Praha, Melantrich 1950; in: Dům nad loukami / Medailóny, Praha, Odeon 1984)
Newerly, Igor: Chlapec ze Sálských stepí (Chłopiec z Salskich stepów; R, Praha, Máj - Naše vojsko 1963)
Newerly, Igor: Lesní moře (Szu-hai; R, Praha, SNKLU 1964)
Newerly, Igor: Odkaz starého doktora (Żywe wiązanie; R, Praha, Naše vojsko 1970)
Newerly, Igor: Šťastný Bída (Pamiątka z celulozy; R, Praha, SNKLHU 1953; Praha, Svoboda 1960)
Nienacki, Zbigniew: Pytel jidášů (Worek judaszów; R, Praha, Naše vojsko 1963)
Orzeszkowa /Orzeszková/, Eliza: Chám (Cham; R, Praha, SNKLHU 1953)
Prus, Bolesław: Emancipantky (Emancypantki; R [2 svazky], Praha, SNKLHU 1958)
Prus, Bolesław: Farao (Faraon; R, Praha, Práce 1950; Praha, SNKLHU 1954; Praha, Naše vojsko 1957; Praha, SNKLU 1962; Praha, Lidové nakladatelství 1972; Ostrava, Sfinga 1995)
Prus, Bolesław: Loutka (Lalka; R [3 svazky], Praha, československý spisovatel 1949; Praha, Odeon 1966; Praha, Odeon 1981)
Prus, Bolesław: Povídky (VP [2 svazky], Praha, Slovanské nakladatelství 1952)
Prus, Bolesław: Přední stráž (Placówka; N, Praha, Slovanské nakladatelství 1951; Praha, Odeon 1969)
Prus, Bolesław: Sirotčí osud (VP, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1959)
Prus, Bolesław: Vlna se vrací (VP, Praha, Odeon 1976)
Putrament, Jerzy: Generál Boldyn (Bołdyn; R, Praha, Československý spisovatel 1975)
Putrament, Jerzy: Počátek eposu (Początek eposu; R, Praha, Lidové nakladatelství 1977)
Putrament, Jerzy: Skutečnost (Rzeczywistość; R, Praha, Evropský literární klub 1949)
Putrament, Jerzy: Září (Wrzesień; R, Praha, Naše vojsko 1956)
Reymont, Władysław: Lili (Lili; Praha, Melantrich 1975, [Helena Teigová = Helena Stachová])
Rubinowicz, Dawidek: Deník (Dziennik; in: Deníky dětí, Praha, Naše vojsko - Svaz protifašistických bojovníků 1961; in: Holocaust a válka očima dětí, Praha, Prostor 1997)
Rudnicki, Adolf: Živé a mrtvé moře (Żywe i martwe morze; PP, Praha, SNKLHU 1958)
Rudnicki, Lucjan: Staré a nové (Stare i nowe; svazek 1, LF, Svoboda - Práce 1950)
Rudnicki, Lucjan: Staré a nové (Stare i nowe; svazek 2, LF, Praha, Svoboda 1952)
Sienkiewicz, Henryk: Starý sluha a jiné povídky (VP, Praha, Odeon 1975, + Karel Málek, Josef Rumler)
Sienkiewicz, Henryk: Strážce majáku (VP, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1956)
Stryjkowski, Julian: Běh do Fragaly (Bieg do Fragala; R, Praha, Československý spisovatel 1954)
Świrszczyńska /Šwirszczyňská/, Anna: Výstřely v Dlouhé ulici (Strzały na Długiej; D, Praha, Dilia)
Szajnocha, Karol: Válka o čest ženy (Wojna o cześć kobiety; N, Praha, Sfinx 1948)
Szaniawski, Jerzy: Dvě divadla (Dwa teatry; D, Praha, Dilia; in: Hry, Praha, Odeon 1986)
Szaniawski, Jerzy: Mořeplavec (Żeglarz; D, Praha, Dilia; in: Hry, Praha, Odeon 1986)
Szmaglewska, Seweryna: Dýmy nad Birkenau (Dymy nad Birkenau; LF, Praha, Slovanský literární klub 1947; Praha, Slovanský literární klub 1948; Praha, Slovanský literární klub 1948)
Uniłowski, Zbigniew: Dvacet let života (Dwadzieścia lat życia; R, Praha, SNKLHU 1958)
Wygodzki, Stanislaw: Setkání (Spotkania; PP, Praha, Československý spisovatel 1952)
Za mír světa (VP [21 povídek], Praha, Dílo 1949)
Żeromski, Stefan: Rozklovou nás krkavci a vrány (Rozdziobią nas kruki, wrony, PP, Praha, SNKLHU 1959, + Vlasta Dvořáčková)
Zieliński, Stanisław: Dno misky (Dno miski; R, Praha, Naše vojsko 1964)
Żukrowski, Wojciech: Ariadniny noci (Noce Ariadny; PP, Praha, Naše vojsko 1959)
Żukrowski, Wojciech: Dny porážky (Dni klęski; R, Praha, Naše vojsko 1954)
Żukrowski, Wojciech: Dům beze stěn (Dom bez ścian; R, Praha, Melantrich 1955)
Żukrowski, Wojciech: Pohádky z džungle (Ognisko w dżungli; PP, Praha Státní nakladatelství dětské knihy 1957)
Żukrowski, Wojciech: Kamenné desky (Kamienne tablice; R, Praha, Odeon 1971)