Stehlíková Eva

Stehlíková Eva


* 1. 2. 1941 Plzeň
† 12. 8. 2019

klasická filoložka, teatroložka, překladatelka ze starověké a středověké latiny a starověké řečtiny

Po maturitě (1958) na jedenáctileté střední škole v Děčíně studovala v letech 1958-63 obor latina - čeština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; roku 1969 získala titul PhDr. V letech 1966-98 pracovala jako vědecko-technická a později vědecká pracovnice v Československé akademii věd, respektive v Akademii věd České republiky. Od roku 1998 přednáší antické a středověké divadlo na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1994 docentka, 1998 profesorka). Překládá antická a středověká dramata a texty spojené s antickým divadlem.

Překlady z latiny

Hostina Cyprianova (Cena Cypriani; Divadelní revue, 3/1994)
Hrosvitha: Abraham aneb Pád a obrácení Marie, poustevníka Abrahama neteře (Abraham; D, in: Hrotsvitha, Pád a obrácení Marie..., Praha, Dilia 1990, + Karel Hubka)
Plautus: Komedie o laně (Rudens; D, Praha, Dilia 1988)
Seneca: Thyestes (Thyestes, D, Divadelní revue, 3/1992)

Překlady ze starověké řečtiny

Euripidés: Ifigenie v Aulidě (Ifigeneia hé en Aulidi, D, Praha, Dilia 1984, [Eva Stehlíková = Josef Topol])
Menandros: Komedie pro všední den (D; Praha, Svoboda 1983, + Karel Hubka)