Sweeney-Sanollová Martina

Sweeney-Sanollová Martina* 13. 6. 1963 Hustopeče

překladatelka z angličtiny a němčiny

Rozená Sanollová. Po maturitě (1981) na gymnáziu v Břeclavi studovala 1981-86 germanistiku a bohemistiku na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně (Masarykovy univerzity) v Brně; 1986 získala titul PhDr. Věnuje se překladatelské činnosti ve svobodném povolání. Překládá beletrii a populárně naučnou literaturu z angličtiny a němčiny, odborné texty rovněž do angličtiny a němčiny.

Překlady z angličtiny

Carroll, Tim: Woody Allen a jeho ženy (Woody Allen and his wives; životopis, Brno, Yota 1994)
Cave, Nick: King Ink II. (King Ink II.; BB, Praha, Maťa 1998)
Gira, Michael: Konzument (The Consumer; R, Praha, Maťa 1999)
Leary, Timothy: Politika extáze (The Politics of Ecstasy; EE, Olomouc, Votobia 1997)

Překlady z němčiny

Rätsch, Christian: Konopí - léčivý prostředek v dějinách lidstva (Hanf als Heilmittel; odborné stati, Brno, Datel 1993)