Svatoš Martin

Svatoš Martin* 30. 11. 1951 Vysoké Mýto

klasický filolog, kulturní historik, překladatel z latiny a němčiny

V letech 1970-75 vystudoval latinu, starověkou řečtinu a francouzštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1978-90 pracoval v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze, 1990 se stal vědeckým pracovníkem, posléze zástupcem ředitele Ústavu pro klasická studia Československé akademie věd, resp. Akademie věd České republiky. Zaměřuje se na kulturu raného novověku, novolatinskou literaturu a dějiny klasické filologie, zabývá se rovněž osobností a dílem Franze Kafky. Překládá z latiny především díla z období humanismu (Erasmus Rotterdamský, J. A. Komenský, B. Balbín).

Překlady z latiny

Erasmus Rotterdamský: Živá tvář Erasma Rotterdamského (výbor, Praha, Vyšehrad 1985, Rudolf Mertlík)

Překlady z němčiny

Kafka, Franz: Dopisy rodičům 1922-24 (výbor z korespondence, Praha, Odeon 1990, + Josef Čermák)