Suchý Josef

Suchý Josef*1. 3. 1923 Lesní Jakubov (u Náměště nad Oslavou)

spisovatel, překladatel z němčiny a lužické srbštiny

Maturoval 1942 na klasickém gymnáziu v Brně, do konce války pracoval jako zemědělský a lesní dělník, 1945-49 vystudoval češtinu a filozofii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 1949 začal vyučovat na Státní dopravní škole ve Valticích, 1949-52 byl vězněn za údajný pokus o napomožení k ilegálnímu odchodu za hranice. Po propuštění absolvoval do 1954 vojenskou službu u Pomocného technického praporu. Od 1955 byl zaměstnán jako soustružník ZKL Brno-Líšeň. Od 1968 do odchodu do důchodu 1983 pracoval jako redaktor v nakladatelství Blok v Brně. Autor básnických sbírek (Žernov, 1948 zničena, 1998, Jitřenka v uchu jehly, 1966, Okov, 1969, Duhové kameny, 1976, Strnadi nad sněhem, 1982, Země tvých dlaní, 1986, Tváří v tvář, 1992, Křížová cesta, 1995), autobiograficky laděných lyrizovaných próz (Eliášovo světlo, 1971, Dům u jitřního proutí, 1983) a próz pro mládež (Katka má starosti, 1976, Starosti s Katkou, 1982). V překladatelské činnosti se zaměřoval jednak na poezii německých a rakouských autorů, jednak na lužickosrbskou literaturu (poezii i prózu), z níž připravil několik významných antologií. Jako editor připravil výbor z překladů O. F. Bablera ze světové poezie Lyrické konfrontace (1986).

Překlady z lužické srbštiny

Lorenc, Kito: Nový letopis (Struga a jiné básně; VB, Praha, Práce 1972, + Josef Vlášek)
Vřesový zpěv. Antologie lužickosrbské poezie (VB, Praha, Odeon 1976)
Skrytý pramen. Antologie lužickosrbské povídky a drobné prózy (VP, Praha, Odeon 1981)

Překlady z němčiny

Bobrowski, Johannes: Levinův mlýn (Levins Mühle; BB, Praha, Mladá fronta 1967, + Rio Preisner, [Josef Suchý verše])
Loerke, Oskar: Panova hudba (VB, Praha, Odeon 1975)
Magické kameny. Současná rakouská lyrika (VB, Praha, Československý spisovatel 1993)
Rilke, Rainer Maria: Zápisky Malta Lauridse Brigga (Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge; R, Praha, Mladá fronta 1967; Praha, Mladá fronta 1994)
Strittmatter, Erwin: Krám (Der Laden; R, Praha, Odeon 1990)
Vlaštovky světla. Antologie lyriky NDR (VB, Praha, Práce 1983)

Překlady ze španělštiny

García Lorca, Federico: Mariana Pinedová (Mariana Pineda; D, premiéra Brno, Divadlo bratří Mrštíků, [Josef Suchý = Jan Skácel]; Praha, Dilia 1974, [Josef Suchý = Jan Skácel])