Stiebitz Ferdinand

Stiebitz Ferdinand* 7. 7. 1894 Velvary
† 10. 10. 1961 Brno

klasický filolog, překladatel ze starověké řečtiny a z latiny

Po maturitě (1917) na gymnáziu v Praze studoval klasickou filologii na české univerzitě v Praze a na univerzitě v Berlíně. Od 1920 učil na gymnáziu v Praze-Vinohradech, 1922-24 v Košicích, 1924-36 byl profesorem prvního českého klasického gymnázia v Brně, 1931-36 byl souběžně docentem a od 1936 profesorem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zabýval se především řeckou mluvnicí (Studie o slovesném vidu v řečtině novozákonní, 1929) a antickou literaturou (vysokoškolské učebnice Stručné dějiny řecké literatury, 1936, Stručné dějiny římské literatury, 1938). Napsal studie o Homérově slohu a o řecké lyrice. Zajímal se rovněž o antickou filozofii a vědu (Biologické základy antických názorů o dědičnosti, 1937). Značnou pozornost věnoval také zkoumání ohlasu antiky v české literatuře. Překládal z řečtiny a latiny, těžištěm jeho překladatelského úsilí byla řecká dramatická tvorba (Sofokles, Euripides, Aristofanes), ale také filozofická díla (Aristoteles, Plútarchos), z latiny pak Ovidiova poezie a historické dílo Tacitovo. Značná část Stiebitzovy překladatelské práce spadá do doby před rokem 1945, jeho překlady však byly v mnoha ohledech vzorem a inspirací mladším generacím překladatelů z klasických jazyků.

Překlady z latiny

Antická próza: báje (výbor, Praha, Odeon 1976, + Václav Bahník, Jaromír Bělský, Bořivoj Borecký, Štěpánka Brožová, Alena Frolíková, Martin Steiner, Jaroslav Šonka [obsahuje překlady z latiny a klasické řečtiny])
Apuleius, Lucius: Zlatý osel (Apulei Metamorphoses; R, Praha, Odeon 1968)
Apuleius, Lucius: Zlatý osel čili Proměny (Metamorphoses; R, Praha, SNKLHU 1960)
Dialog a satira (výbor, Praha, Odeon 1977, + Václav Bahník, Jan Reiniš, Jaroslav Šonka, [obsahuje překlady z latiny a starověké řečtiny])
Ovidius Naso, Publius: Proměny (Metamorphoses; BB, Praha, Jan Laichter 1942; Praha, SNKLHU 1956; Praha, SNKLHU 1958; Praha, Odeon 1967; Praha, Odeon 1969)
Římská lyrika (VB, Praha, SNKLHU 1957, + další překladatelé)
Tacitus, Publius Cornelius: Messalina a Agrippina. Z Annálů XI-XIV (výbor Praha, Rudolf Škeřík 1931)

Překlady ze starověké řečtiny

Aischylos: Oresteia (Oresteia; DD, Praha, Fr. Borový 1944; in: Antické tragédie, Praha, Odeon 1970; Praha, Mladá fronta 1976, + Vladimír Šrámek)
Aischylos: Prométheus (Prométheus; D, Praha, Orbis 1969; Praha, P. Rezek 1994)
Antická próza: báje (výbor, Praha, Odeon 1976, + Václav Bahník, Jaromír Bělský, Bořivoj Borecký, Štěpánka Brožová, Alena Frolíková, Martin Steiner, Jaroslav Šonka [obsahuje překlady z latiny a klasické řečtiny])
Aristofanés: Acharňané (Acharnés; D, Praha, Dilia 1954)
Aristofanés: Jezdci (Hippés; D, in: Jezdci / Žáby, Praha, Melantrich 1940)
Aristofanés: Lysistrata (Lysistraté; D, Praha, Orbis 1960; Praha, Orbis 1963)
Aristofanés: Plutos (Plútos; D, Praha, SNKLHU 1954)
Aristofanés: Ptáci (Órnithes; D, Praha, Rudolf Škeřík 1943; Praha, České divadelní a literární jednatelství 1954; Praha, Dilia 1954)
Aristofanés: Žáby (Batrachoi; D, in: Jezdci / Žáby, Praha, Melantrich 1940)
Dialog a satira (výbor, Praha, Odeon 1977, + Václav Bahník, Jan Reiniš, Jaroslav Šonka, [obsahuje překlady z latiny a starověké řečtiny])
Euripidés: Médeia (Médeia; D, in: Antické tragédie, Praha, Odeon 1970; in: Trójanky a jiné tragédie, Praha, Svoboda 1978)
Homér: Odysseia (Odysseía; B [epos], Praha, SNKLHU 1956, + Otmar Vaňorný; Praha, Odeon 1967, + Otmar Vaňorný; in: Zpěvy železného věku, Praha, Svoboda 1990, + Otmar Vaňorný)
Nejstarší řecká lyrika (Anthologia lyrica Graeca; VB, Praha, Svoboda 1981, + Radislav Hošek, Rudolf Mertlík, František Novotný, Pavel Oliva)
Obrázky z řeckého života (výbor, Praha, Svoboda 1983, + Radislav Hošek, Rudolf Mertlík)
Plútarchos: Životopisy slavných Řeků a Římanů I, II (Bioi paralléloi; LF, Praha, Odeon 1967, + Václav Bahník, Antonín Hartmann, Rudolf Mertlík, Edita Svobodová)
Řecká lyrika (VB, Praha, Melantrich 1945; Praha, SNKLHU 1954)
Sofoklés: Antigoné (Antigoné; D, Praha, Rudolf Škeřík 1927; in: Král Oidipús / Antigoné / Slídiči, Praha, Melantrich 1942; Praha, Dilia 1956; in: Antické tragédie, Praha, Odeon 1970; in: Tragédie, Praha, Svoboda 1975)
Sofoklés: Élektrá (Élektrá; D, Praha, Fr. Borový 1942; in: Antické tragédie, Praha, Odeon 1970; in: Tragédie, Praha, Svoboda 1975)
Sofoklés: Král Oidipús (Oidipús tyrannos; D, in: Král Oidipús / Antigoné / Slídiči, Praha, Melantrich 1942; in: Antické tragédie, Praha, Odeon 1970; in: Tragédie, Praha, Svoboda 1975)
Sofoklés: Slídiči (Ichneutai; D, in: Král Oidipús / Antigoné / Slídiči, Praha, Melantrich 1942 in: Tragédie, Praha, Svoboda 1975)