Staňková Marta

Staňková Marta* 29. 7. 1927 Praha

nakladatelská redaktorka, spisovatelka, překladatelka z angličtiny a němčiny

Rozená Johánková. Po maturitě (1946) na francouzském reálném gymnáziu v Praze začala pracovat v nakladatelském družstvu Máj (jako sekretářka, od 1947 vedoucí propagačního oddělení). V letech 1948-52 studovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy literární a divadelní vědu. Od 1952 až do odchodu do důchodu 1982 pracovala jako redaktorka v nakladatelství Československý spisovatel, kde redigovala soudobou českou prózu. Časopisecky publikovala od poloviny 50. let povídky, fejetony, medailony autorů a recenze, knižně vydala novely Prázdný byt (1975) a Večírek (1981). Překládá z angličtiny a němčiny hlavně prózu a literaturu faktu.

Překlady z angličtiny

Gordon, Richard: Doktor k mání (Doctor at Large; Praha, Ivo Železný 1994)
Gordon, Richard: Doktor v úzkých (Doctor on the brain; Praha, Ivo Železný 1995)
Gordon, Richard: Doktor za školou (Doctor in the Swim; Praha, Ivo Železný 1995)
Hardy, Thomas: Čistá žena (A Pure Woman; in: Tess z D´Urbervillů / Čistá žena, Praha, SNKLHU 1956; in: Tess z D´Urbervillů / Čistá žena, Praha, Odeon 1975)
Hardy, Thomas: Neblahý Juda (Jude the Obscure; R, Praha, SNKLHU 1956; Praha, Odeon 1975)
Hardy, Thomas: Tess z D´Urbervillů (Tess of the D´Urbervilles; R, Praha, 1947, jako Marie Johánková; přepracované in: Tess z D´Urbervillů / Čistá žena, Praha, SNKLHU 1956; in: Tess z D´Urbervillů / Čistá žena, Praha, Odeon 1975)
Christie /Christieová/, Agatha: Opona (Curtain; R, Praha, Odeon 1979)
Christie /Christieová/, Agatha: Vlastní životopis (An autobiography; LF, Praha, Odeon 1987; Praha, Academia 1999)
Keane /Keaneová/, Molly: Dobré vychování (Good behaviour; R, Praha, Aurora 1999)
Kolowrat, Ernest: Zpovědi českého Američana (Confessions of a Czech-American; LF, Praha, Český spisovatel 1995)
Morley, Christopher Darlington: Slečna Kitty (Kitty Foyle; R, Praha, Lidové nakladatelství 1976, + Jiří Žáček)
Saki /vl.jm. Hector Hugh Munro/: Hranaté vejce (VP [z The complete works of Saki], Praha, Aurora 1997)
Sisson /Sissonová/, Rosemary Anne: Stradfordská romance (The Stadford Story; R, Praha 1979)
Trevor-Roper, H. R. (Hugh Redwald): Poslední dny Adolfa Hitlera (The last days of Hitler; LF, Praha, Mladá fronta 1968; opravené a doplněné vydání Praha, Aurora 1995)
Wilson, Angus: Kdo by se taky smál (No Laughing; R, Praha, Odeon 1983)

Překlady z němčiny

Brecht, Bertold: Myšlenky (................................; ..., Praha, ............. 1958, + Ludvík Kundera)
Clausen /Clausenová/, Bettina: Trosky Welingtonu (Die Ruine von Wellington; N, Praha, Ivo Železný 1992)
Hansen /Hansenová/, Michaela: Cizincova dcera (Die Tochter des Fremden; R, Praha, Ivo Železný 1992)
Rhoden /Rhodenová/, Melanie: Podivná láska dědičky milionů (Der Habenichts und die Millionenerbin; R, Praha, Ivo Železný 1994)
Vandenberg /Vandenbergová/, Patricia: Říkali jí anděl (Ein Engel braucht Hilfe; N, Praha, Ivo Železný 1992)