Spěváková Olga

Spěváková Olga* 4. 9. 1969 Praha

překladatelka z francouzštiny a latiny

Po maturitě (1988) studovala v letech 1990-96 klasickou filologii a romanistiku (francouzštinu) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1996 získala titul Mgr. Roku 1997 zahájila doktorandské studium latinské lingvistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a na Sorbonně v Paříži. Zaměřuje se na klasickou filologii a lingvistiku. Překládá z francouzštiny odbornou literaturu týkající se antického starověku a z latiny (pojednání z oboru humanitních věd a další).

Překlady z francouzštiny

Eliade, Mircea: Dějiny náboženského myšlení (Histoire de la pensée réligieuse; odborná publikace, Praha, Oikúmené 1997, + další překladatelé [Olga Spěváková 4 kapitoly])
Détienne, Marcel: Mistři pravdy v archaickém Řecku (Les maÎtres de vérité dans la Grèce archaïque; odborná publikace, Praha, Oikúmené 2000)

Překlady z latiny

Balbín, Bohuslav: Verisimilia humanitních disciplín (Verisimilia humaniorum disciplinarum; kritická edice [komentář a český překlad], Praha, KLP Koniash Latin Press 2001)
Isidor ze Sevilly: Etymologie X (Etymologiae X; latinský text, komentář a český překlad, Praha, Oikúmemé 2001)