Smrčka Otakar

Smrčka Otakar* 30. 1. 1870 Tábor
† 15. 2. 1960 Praha

překladatel z latiny, starověké řečtiny a dalších jazyků

Působil jako středoškolský profesor. Překládal z latiny, klasické řečtiny, dále z italštiny, francouzštiny a němčiny. Značná část jeho překladatelského díla spadá do období před rokem 1945. Z italštiny překládal např. operní libreta (Maškarní ples G. Verdiho). Z latiny a starověké řečtiny překládal poezii, jeho překlady z klasických římských básníků byly zařazeny do souborných děl vydávaných v 60. letech 20. století.

Překlady z latiny

Catullus - Tibullus - Propertius: Pěvci lásky (VB, Praha, Svoboda 1973, + Rudolf Mertlík [neuveden], [Otakar Smrčka Catullus])
Catullus - Tibullus - Propertius: Triumvirové lásky (VB, Praha, SNKLU 1964, + Rudolf Mertlík, [Otakar Smrčka Catullus])

Překlady z klasické řečtiny

Homérské hymny (BB [z Homeri opera], in: Homérské hymny / Válka žab a myší, Praha SNKLHU 1959)
Válka žab a myší (Batrachomyomachia; BB, in: Homérské hymny / Válka žab a myší, Praha SNKLHU 1959)