Slezák Vratislav

Slezák Vratislav


* 29. 2. 1932 Neratovice
† 16. 3. 2020

tlumočník, překladatel z němčiny a dánštiny

Po maturitě (1951) na reálném gymnáziu v Praze studoval 1951–56 obor němčina–polština na Univerzitě Palackého v Olomouci; 1969 získal titul PhDr. V letech 1956–67 pracoval jako redaktor v Československé obchodní komoře a ve Výzkumném ústavu paliv, 1967–69 v zahraničním odboru Ministerstva kultury. 1970–81 působil jako učitel jazyků na Českém vysokém učení technickém v Poděbradech, 1981–92 na Vysoké škole zemědělské v Praze a 1989–2007 na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Překládal z němčiny, zaměřoval se především na dílo H. Hesseho. V 70. letech publikoval několik překladů z dánštiny, texty odborného a publicistického zaměření překládal i z polštiny. Výjimečně publikoval také překlady do němčiny (Halík, Tomáš: Geduld mit Gott = Vzdáleným nablízku; EE, Freiburg i.B., Verlag Herder 2010).

Ocenění:
- 2000: Cena Robert-Bosch-Stiftung za překlady německé literatury do češtiny
- 2003: Cena Josefa Jungmanna za překlad 10. svazku Sebraného díla Hermanna Hesseho s přihlédnutím k překladu ostatních svazků
- 2013: Státní cena České republiky za překladatelské dílo

Překlady z dánštiny
Falk-Rønne, Arne: Mrtvý Indián nepromluví (Dode indianere sladrer ikke; LF, Praha, Olympia 1974)
Falk-Rønne, Arne: Po stopách Bounty (Paradis om bagbord; LF, Praha, Olympia 1972)
Falk-Rønne, Arne: Sedmero vln Tichomoří (Sydhavets syv bolger; LF, Praha, Olympia 1977)

Překlady z němčiny

Kleist, Heinrich von: Souboj (Der Zweikampf; N, in: Markýza z O..., Praha, Odeon 1977)
Kleist, Heinrich von: Svatá Cecílie aneb síla hudby (Die heilige Cäcilia oder die Macht der Musik; N, in: Markýza z O..., Praha, Odeon 1977)
Hesse, Hermann: Narcis a Goldmund (Narziss ung Goldmund; R, Praha, Odeon 1978; Praha, Argo 1995, 2001)
Hesse, Hermann: Petr Camenzind (Peter Camenzind; R, Praha, Odeon 1978; Praha, Argo 1995; in: Souborné dílo I; Praha, Argo 1998)
Handke, Peter: Hodina opravdového vnímání (Die Stunde der wahren Empfindung; N, in: Nežádané neštěstí, Praha, Odeon 1980)
Döblin, Alfred: Valdštejn (Wallenstein; R, Praha, Odeon 1981)
Jürgens, Hans Peter: Všechny lodě plují k břehům (Praha, Olympia 1981)
Dürrenmatt, Friedrich: O jazyce osobně (Persönliches über Sprache; E, in: Návštěva ve Švýcarsku, Praha, Odeon 1986)
Dürrenmatt, Friedrich: Tunel (Der Tunnel; P, in: Návštěva ve Švýcarsku, Praha, Odeon 1986)
Böll, Heinrich: Ztracená čest Kateřiny Blumové (Die verlorene Ehre der Katharina Blum; R, Praha, Odeon 1987)
Hein, Christoph: Cizí přítel (Der fremde Freund; N, in: Cizí přítel / Hornův konec, Praha, Odeon 1989)
Hesse, Hermann: Stepní vlk (Der Steppenwolf; R, Praha, Odeon 1972; Praha, Odeon 1989; Praha, Odeon 1990)
Hesse, Hermann: Hra se skleněnými perlami (Das Glasperlenspiel; R, Praha, Volvox Globator - Parnas 1996)
Meyrink, Gustav: Dům alchymistův (Das Haus zur letzten Latern; R, PP, LF, Praha, Argo 1996)
Bernhard, Thomas: Dech (Der Atem; N, Praha, Odeon, 1984; in: Obrys jednoho života, Praha, Mladá fronta 1997)
Handke, Peter: Číňan bolesti (Der Chinese des Schmerzes; N, in: Dětský příběh / Číňan bolesti, Praha, Prostor 1997)
Dürrenmatt, Friedrich: Labyrint (Erzählungen; PP, Praha, Hynek 1998)
Hesse, Hermann: Tento svět (Diesseits; PP, in: Souborné dílo II, Praha, Argo 1998)
Enomiya-Lassalle, Hugo: Kam se ubírá člověk (Wohin geht der Mensch; EE, Brno, Cesta 1999)
Hesse, Hermann: Kniha vyprávění (Fabulierbuch; PP, in: Souborné dílo IV, Praha, Argo 1999)
Hesse, Hermann: Knulp (Knulp; N, in: Souborné dílo IV, Praha, Argo 1999)
Hesse, Hermann: Panský dům (Roßhalde; R, in: Souborné dílo IV, Praha, Argo 1999)
Naegeli /Naegeliová/, Sabine: Noc je plná hvězd (Die Nacht ist voller Sterne; E, Brno, Cesta 1999)
Hesse, Hermann: Demian (Demian; R, Praha, Argo 1995; in: Souborné dílo V, Praha, Argo 2000)
Hesse, Hermann: Klingsor (Klingsor; NN, in: Souborné dílo V, Praha, Argo 2000)
Nigg, Walter: Kniha kajícníků (Buch der Büßer; LF, Brno, Cesta 2000)
Hesse Hermann: Pouť do Země východní (Die Morgenlandfahrt; N, in: Souborné díloVIII, Praha, Argo 2001)
Langenstein, Bernhard: Dobropřej (Der Wunschkäfer; P, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2001)
Naegeli /Naegeliová/, Sabine: Své světlo dej mým temnotám (Du hast mein Dunkle geteilt; E, Brno, Cesta 2001)
Dyckhoff, Peter: Jak nalézt cestu (Finde den Weg; EE, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2002)
Hesse, Hermann: Úvahy a imprese, Vzpomínky a listy přátelům, Politické úvahy, Mozaika z dopisů 1930-1961, O literatuře, Recenze a články (Gesammelte Werke Band 10-12; EE, Praha, Argo 2002)
Aurelius, Augustinus: Modlitby svatého Augustina (Confessiones, Soliloquia, De vera virginitate; překlad z latinské předlohy s přihlédnutím k německému a italskému překladu; E, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2004)
Müller, Wunibald: I láska má svá pravidla (Lieben hat Grenzen; EE, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2005)
Ratzinger, Josef - Benedikt XVI.: Úvod do křesťanství (Einführung in das Christentum; EE, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2007)
Wagnerová, Alena: Sidonie Nádherná a konec střední Evropy (Das Leben der Sidonie Nádherný; LF, Praha, Argo 2010)
Mann, Thomas: Smrt v Benátkách (Tod in Venedig; N, Praha, Mladá fronta 2011)
Heber, Franz Alexander: České hrady, zámky a tvrze, Střední Čechy (Böhmens Burgen, Schlösser und Vesten; LF, Praha, Argo 2012)
Hesse, Hermann: Radosti zahradníka (Freude am Garten; EE, Praha,Argo 2012)
Martini, Carlo Maria; Sporschill, Georg: Hovory v Jeruzalémě (Jerusalemer Nachtgespräche: Über das Risiko des Glaubens; EE, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2013)
Rabas, Josef: Biskup Anton Alois Weber (Bischof Dr. Antoin Alois Weber; Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2013)
Schädlich, Hans-Joachim: Veličenstvo, chvátám (Sire, ich eile; N, Praha, Argo 2014)
Steinberg, Israel: Židovská moudrost tří tisíciletí (Jüdische Weisheit aus drei Jahrtausenden; LF, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2014)
Effenberger, Franz Ferdinand : Skalní Pantheon a přírodní park na panství Malá Skála v Čechách 1828 (Felsen-Pantheon und Natur-Park auf der Herrschaft Kleinskal in Böhmen 1828; LF, Praha, Argo 2015)
Tomanová-Weisová, Helena: Výhled z Hradčan (německé texty vzpomínek; LF, Praha, Argo 2015)
Mann, Thomas: Čarovná hora (Der Zauberberg; R, Praha, Mladá fronta 2016)

poslední aktualizace bibliografie: 11/2015; Čarovná hora + životopis 3/2020