Skyba Zikmund

Skyba Zikmund* 3. 3. 1909 Hvozdná (u Zlína)
† 23. 7. 1957 Praha

novinář, spisovatel, překladatel (za jazykové spolupráce) z bulharštiny, maďarštiny, ruštiny

Od maturity (1929) na Stavební průmyslové škole v Brně pracoval do 1937 jako stavitelský asistent v projekční kanceláři v Praze. Od 1938 byl redaktorem Práva lidu, ve válečných letech působil v kladenské pobočce Národní práce, 1945 se vrátil do Práva lidu (1947-48 byl odpovědným redaktorem jeho Večerníku). 1948-52 pracoval v redakci Lidových novin, 1952-57 v měsíčníku závodních klubů Ústřední rady odborů Klub. Od počátku 30. let přispíval do dalších novin a časopisů, od 40. let autorsky spolupracoval s Československým rozhlasem (např. hry Slunce v kaluži, 1941), Radost z lásky, 1944, Krev, 1948, cyklus pásem Chléb náš vezdejší, 1945) a externě spolupracoval s několika nakladatelstvími. Autor básnických sbírek (Rozhraní, 1940, Žíznivý list, 1943, Krvácející ticho, 1943, Krev z květů máje, 1945, Tisíciletý čas, 1948, Pryč, starý světe, 1955) a četných dětských próz (Králičí údolí, 1941, Ostrov čmeláků, 1943, Toník z cementárny, 1945) i veršů (sbírky Abeceda malých broučků, 1946, Ptáčci na bidýlku, 1948).

Překlady z bulharštiny

Smirnenski, Christo: Ať už je den (výbor z díla, část II. veršovaná satira, Praha, SNKLHU 1953, + Dana Hronková, Sáva Heřman [oba jazyková spolupráce], [Zikmund Skyba přebásnil])
Vazov, Ivan: Balkánské písně (VB, Praha, Slovanské nakladatelství 1951, + Zdenka Hanzová [jazyková spolupráce], [Zikmund Skyba přebásnil])
Vazov, Ivan: Prokletí (Gramada; poéma, Praha, in: Tři poémy, Mladá fronta 1952, + Zdenka Hanzová [jazyková spolupráce], [Zikmund Skyba přebásnil])
Vazov, Ivan: V království víl (V carstvoto na samodivite; poéma, in: Tři poémy, Praha, Mladá fronta 1952, + Zdenka Hanzová [jazyková spolupráce], [Zikmund Skyba přebásnil])
Vazov, Ivan: Zahořanka (Zagorka; poéma, in: Tři poémy, Praha, Mladá fronta 1952, + Zdenka Hanzová [jazyková spolupráce], [Zikmund Skyba přebásnil])
Vazov, Ivan: Výbor z díla 1 (část I. VB, Praha, Svoboda 1950, + Zdenka Hanzová [jazyková spolupráce], [Zikmund Skyba přebásnil])

Překlady z maďarštiny

Petőfi, Sándor: Mé písně (VB, Brno, Rovnost 1950, + další překladatelé, [Zikmund Skyba přebásnil])

Překlady z ruštiny

Bědnyj, Demjan: Známé tváře. Satirické verše, bajky, feuilletony a epigramy (Znakomyje lica; VB, Praha, Melantrich 1952)