Saudek Vojtěch

Saudek Vojtěch* 11. 5. 1951
† 13. 9. 2003

hudební skladatel, překladatel z angličtiny a němčiny

Skladatel vážné hudby. Vystudoval angličtinu-češtinu na Filozofické fakultě UK, později skladbu na Hudební fakultě AMU. Od konce 70. let žil převážně v Paříži. Byl znalcem Shakespeara a Franze Kafky, jejichž některá díla ho inspirovala ve skladatelské práci. To ho přivedlo k překladu Kafkova Dopisu otci a Kafkovy korespondence se sestrou Ottlou. Syn Erika A. Saudka a Věry Saudkové, bratr Vladimíra Saudka.

Překlad z angličtiny

Perrault, Ernest G.: Exploze (Spoil!; Praha, Svoboda 1978)

Překlady z němčiny

Kafka, Franz: Dopisy Ottle a rodině (Praha, Aurora 1996)
Kafka, Franz: Dopisy rodině (Praha, Nakladatelství Franze Kafky, 2005, 2. vyd.)

poslední aktualizace: 12.9.2016