Rusinský Milan

Rusinský Milan* 10. 2. 1909 Litovel
† 8. 11. 1987 Ostrava

spisovatel, překladatel z polštiny, němčiny a dalších jazyků

Po maturitě (1926) na reálce v Moravské Ostravě a doplňovací zkoušce z latiny studoval 1927-31 češtinu a němčinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, 1931-33 absolvoval studijní pobyty v Německu (Münster) a ve Francii (Paříž). Po návratu působil v Československém rozhlasu Ostrava, postupně jako hlasatel, dramaturg, vedoucí literárního oddělení a od 1945 jako programový vedoucí. 1954-60 byl tajemníkem ostravské pobočky Svazu československých spisovatelů, 1960-62 pracoval v propagačním oddělení Vítkovických železáren, od 1962 do odchou do důchodu 1969 byl bibliografem Krajské knihovny v Ostravě. Autor povídek (soubory Návrat a jiné prózy, 1932, Návštěvníci, 1969) a románů (Hladové dni, 1940, Bludička slávy, 1940, Cesta k horám, 1945), ale zejména literárněhistorických a esejistických prací o osobnostem spjatým s Ostravskem - P. Bezručovi (Bard prvý z Beskyd. Jak Petra Bezruče přijalo Slezsko, 1947, Porobeného národa bard. Vyprávění o P. Bezručovi a kraji jeho básní, 1947, Čtyři hrudky vzpomínek na Petra Bezruče, 1959, Petr Bezruč - co o něm vědí ve světě, 1967), A. Vaškovi (Česká beseda v zemi pruského krále, 1935), V. Martínkovi (Epik Ostravska). Sestavil řadu bibliografických prací (bibliografie českých knih přeložených do polštiny Řečí našich přátel, 1966; bibliografie knih polských autorů Z blízkého sousedství, 1966, nebo Ze sousedových luhů, 1966) a metodických příruček. Hojně publikoval v novinách a časopisech, především recenze knih a divadelních představení, a spolupracoval s rozhlasem (dramatizace, překlady). Překládal prózu a dramatická díla z polštiny a němčiny, ale i z dalších jazyků (lužické srbštiny, bulharštiny). Část překladatelského díla spadá do období před rokem 1945. Užíval pseudonymů Pavel Janda, František Erem, Jan Klapetek, Anna Rokytová, Jan Olbrecht.

Překlady z němčiny

Baum /Baumová/, Vicky: Velký výprodej (Der grosse Ausverkauf; R, Praha, Julius Albert 1946, jako Pavel Janda)
Kurella, Alfred: Žiji v Moskvě (Ich lebe in Moskau; reportáže, Praha, Práce 1951)

Překlady z polštiny

Bielas, Leon: Slavná jako Sarajevo (Sławna jak Sarajewo; próza, Praha, Odeon 1977)
Fredro, Aleksander: Dámy a husaři (Damy i huzary; D, Praha 1959)
Ścibor-Rylski, Alexander: Havíři z Anny Veroniky (Wêgiel; R, Praha, Práce 1952, + Vlasta Dvořáčková [jazyková spolupráce])