Rogalewiczová Hana

Rogalewiczová Hana


* 12.7.1955 ve Slaném

učitelka němčiny, překladatelka, tlumočnice

Vystudovala germanistiku na Univerzitě v Lipsku. Učila na VŠCHT v Praze, na Pedagogické fakultě UK a na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze. V roce 1996 založila spolu s manželem Vladimírem jazykovou školu. Společně překládají beletrii z němčiny a angličtiny.

 

Překlady z angličtiny (všechny společně Hana a Vladimír Rogalewiczovi)

Mises, Ludwig von: Lidské jednání. Pojednání o ekonomii (Human Action: A Treatise on Economics), Liberální institut, Praha, 2006, ISBN 80-86389-45-6 (Kapitoly 8-16, 22-26. Zbylé části knihy přeložili Pavel Chalupníček, David Lipka, Josef Šíma.)
Orwell, George: Na dně v Paříži a Londýně (Down and Out in Paris and London), Votobia, Olomouc, 1996, ISBN 80-7198-122-2
Smith, Adam: Teorie mravních citů (The Theory of Moral Sentiments), Liberální institut, Praha, 2005, ISBN 80-86389-38-3Překlady z němčiny
(všechny společně Hana a Vladimír Rogalewiczovi)

Fendtová, Janet; Keményová, Katalin: Dear Doubleyou (Dear Doubleyou), Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2006, ISBN 80-7106-853-5
Lansburgh, Werner: Dear Vittie (Dear Doosie), Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1994, 2006, ISBN 80-7106-062-3, 80-7106-848-9
Lansburgh, Werner: Holidays for Vittie (Holidays for Doosie), Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1995, 2006, ISBN 80-7106-122-0, 80-7106-849-7

poslední aktualizace: 6.10.2006