Reynek Bohuslav

Reynek Bohuslav* 31. 5. 1892 Petrkov (u Německého, dnes Havlíčkova Brodu)
† 28. 9. 1971 Petrkov (u Havlíčkova Brodu)

básník, grafik, překladatel z francouzštiny a němčiny

Po maturitě (1912) na reálce v Jihlavě pracoval jako zemědělský adjunkt na rodinném statku v Petrkově a věnoval se literární a výtvarné tvorbě. 1914 navázal spolupráci s nakladatelem J. Florianem (Stará Říše), později spolupracoval s nakladateli J. V. Pojerem (Brno) a V. Vokolkem (Pardubice). Vydával u nich své překlady, původní texty, grafiky a podílel se i na edičním profilu nakladatelství (bibliofilská edice Sešity poezie). Po sňatku (1926) s francouzskou básnířkou Suzanne Renaud (1889-1964) střídal pravidelné půlroční pobyty ve Francii a v Petrkově až do 1936, kdy se po otcově smrti ujal řízení petrkovského statku. Za války byl donucen statek opustit a 1944-45 žil ve Staré Říši. 1949 mu byl statek zestátněn a Reynek na něm pak pracoval do 1957 jako zemědělský dělník. Autor osobitých básnických sbírek (Žízně, 1921; Rybí šupiny, 1922; Had na sněhu, 1924; Rty a zuby, 1925; Setba samot, 1936; Pieta, 1940; Podzimní motýli, 1946; Sníh na zápraží, Mráz v okně, 1969; Odlet vlaštovek, München 1980), od 30. let se věnoval hlavně grafice, výstavy jeho děl se konaly v 60. letech (Ústí nad Labem 1964, Brno 1965, Praha 1966, Řím 1966). Překladatelská činnost tvoří významnou součást jeho literárního odkazu, překlady poezie citlivě tlumočí básnické kvality originálu. Díky osobní znalosti francouzského literárního prostředí té doby uvedl Reynek do české literatury nové autory, hlavně básníky katolické orientace, ale i další ( G. Bernanos, L. Bloy, P. Claudel, T. Corbière, J. Giono, F. Jammes, M. Jacob, Lafontaine, Ch. Péguy, J. Rictus, P. Valéry, P. Verlaine). Byl také prvním českým překladatelem německých expresionistických básníků (T. Däubler, K. Edschmid, A. Ehrenstein, P. Ernst, G. Heym, E. Lasker-Schülerová, R. Schickele), především díla G. Trakla, které inspirovaly soudobé české básníky (F. Halase, J. Zahradníčka, V. Závadu). Značná část překladatelského díla spadá do období před rokem 1945, později vycházely jeho překlady spíše sporadicky, v 60. letech vyšly v Reynkově přetlumočení básně jeho manželky S. Renaudové, reedic se některé překlady dočkaly v 90. letech. Z francouzštiny překládá syn Jiří Reynek (*1929).

Překlady z francouzštiny

Barbey d'Aurevilly, Jules Amédée: Listy Trebutienovi (Lettres à Trébutien; korespondence, Brno, Jan V. Pojer 1928; Olomouc, Votobia 1996)
Bernanos, Georges: Noc (La Nuit; R, Brno, Atlantis 1928)
Bernanos, Georges: Paní Dargentová (Madame Dargent; R, Pardubice, Vokolek 1930)
Bernanos, Georges: Pod sluncem satanovým (Sous le Soleil de Satan; R, Stará Říše, Dobré Dílo 1928)
Bloy, Léon: V temnotách (Dans les Ténèbres; EE, Brno, Jan V. Pojer 1933; Vranov nad Dyjí, Vetus via 1993)
Claudel, Paul: Patero velkých ód (Cinq grandes Odes; BB, Praha, Družstvo přátel studia 1920)
Claudel, Paul: Tři básně z války (Trois poèmes de guerre; BB, Praha, L. Kuncíř 1921)
Corbière, Tristan: Armor (Armor [ze sbírky Les amours jaunes]; B, Petrkov u Německého Brodu, Bohuslav Reynek 1922)
Hugo, Victor: Géniové (výbor, Brno, Jan V. Pojer 1933; Praha, Československý spisovatel 1951; Brno, Vetus Via 1997)
Hugo, Victor: Spící Booz (Booz endormi; ..., Stará Říše, Dobré Dílo 1933)
Jacob, Max: L'enfant Jésus - Jezulátko (L'enfant Jésus; BB [souběžné francouzské texty a české překlady], 1967; Svitavy - Roma, Trinitas - Křestanská akademie 1998)
Jacob, Max: Obrana Tartuffova (La Défense de Tartuffe; BB, Pardubice, Vokolek 1928)
Jammes, Francis: Poustevník (LErmite; Kroměříž, Edice Magnificat 1941)
Jammes, Francis: Román zajícův (Roman du lièvre; R, Stará Říše na Moravě, Marta Florianová [Praha, Kuncíř] 1920)
Jammes, Francis: Listopad (Novembre; B, Pradubice, V. Vokolek 1948)
Jouhandeau, Marcel: Astaroth aneb noční návštěvník (Astaroth; R, Brno, Edice Atlantis 1930; Brno, Horus 1990)
Lafontaine, Jean de: Bajky (Fables; PP, Praha, Aventinum 1928)
Lavaud, Guy: Zimní triptych (Triptyque diver; BB, Pardubice, V. Vokolek 1948)
Lebran, Jean: Cypřiš a chata (Le Cyprès et la Cabane; BB, Pardubice, Vokolek 1926)
Mayran, Camille: Odlesky (Reflets; ..., Brno, Atlantis 1934)
Péguy, Charles: Čtyři modlitby k Matce Boží (Quatre Prières; BB, Kroměříž, Magnificat 1942)
Péguy, Charles: Koberec vyšívaný svaté Jenovefě a Johance z Arku (Tapisserie pour Sainte Geneviève et Jeanne dArc; BB, Stará Říše, Dobré Dílo 1915)
Péguy, Charles: Mysterium lásky a útrpnosti Johanny dArc (Mystère de la Charité de Jeanne dArc; BB, Stará Říše, Dobré Dílo 1916)
Renaud /Renaudová/, Suzanne: Ailes de cendre - Křídla z popele (Ailes de cendre; BB [souběžné francouzské texty a české překlady], Kroměříž, Edice Magnificat, Zdeněk Řezníček 1941)
Renaud /Renaudová/, Suzanne: Čas kopretin (VB, Brno, Blok 1970, + Zdena Zábranská)
Renaud /Renaudová/, Suzanne: Dveře v přítmí (La Porte grise; BB, Kroměříž, Edice Magnificat 1947; Náchod, Pavel Maur 1992)
Renaud /Renaudová/, Suzanne: Houby (Les champignons; B, Chlumec nad Cidlinou, Jiří Oliva 1965)
Renaud /Renaudová/, Suzanne: Chvála oběti (Victimae laudes; BB, Brno, Jan V. Pojer 1948)
Renaud /Renaudová/, Suzanne: Mezi psem a vlkem (Entre chien et loup; BB, Chlumec nad Cidlinou, Jiří Oliva 1965)
Renaud /Renaudová/,Suzanne: Oeuvres - Dílo (BB [souběžné francouzské texty a české překlady], Grenoble, Romarin 1995)
Renaud /Renaudová/, Suzanne: Tvé prsty (Jécoute dans la nuit; B, Havlíčkův brod, Galerie Havlíčkův Brod 1969)
Renaud /Renaudová/, Suzanne: Zde tvůj život ... (Ta vie est là...; BB, Petrkov, B. Reynek 1926)
Reynaud, Jacques: Zpěvy za zemřelé i živé (Chants pour les Vivants et les Morts; B, Kroměříž, Magnificat 1941)
Rictus, Jehan: Nevděčníci ([neuvedeno]; B, Kroměříž, Magnificat 1946)
Schwob, Marcel: Ruka slávy a jiné povídky (Main de gloire; PP, Brno, Atlantis 1930)
Valéry, Paul: Hřbitov u moře (Le Cimetière Marin; BB, Pardubice, Vokolek 1937)
Valéry, Paul: Palma ([neuvedeno]; BB, Petrkov, B. Reynek 1927)
Valéry, Paul: Píseň sloupů (Le Cantique des Colonnes; BB, Pardubice, Vokolek 1930)
Verlaine, Paul: Moudrost (Sagesse; BB, Brno, Atlantis 1929)

Překlady z němčiny

Billinger, Richard: Noční stráž (Nachtwache; BB, Pardubice, Vokolek 1941)
Billinger, Richard: Srp na nebi (Sichel am Himmel; BB, Kroměříž, Magnificat 1939)
Edschmid, Kasimir: Šestero ústí (Die sechs Mündungen; N, Praha, L. Kuncíř 1920)
Rilke, Rainer Maria: Requiem (BB, Pardubice, Bohuslav Reynek a Vlastimil Vokolek 1937, + Vladimír Holan; Náchod, Pavel Maur 1992, + Vladimír Holan)
Schmied, Rudolf I.: Carlos a Nicolas (Carlos und Nicolas; R, Stará Říše, 1927)
Stifter, Adalbert: Lesní poutník (Der Waldgänger; P, Brno, Atlantis 1935)
Trakl, Georg: Básně (VB [Gedichte], Stará Říše na Moravě, A. L. Stříž 1917; Náchod, Pavel Maur 1995)
Trakl, Georg: Šebestian ve snu (Sebastian im Traum; BB, Vyškov, Obzina 1924)