Rejl Milan

Rejl Milan* 18. 9. 1923

překladatel z angličtiny a němčiny

(Působil jako redaktor, byl zaměstnán v deníku Práce. Překládal prózu z angličtiny a němčiny, často ve spolupráci s Jarmilou Rosíkovou.)

Překlady z angličtiny

Block, Lawrence: Lupič, který rád citoval Kiplinga (The Burglar Who Liked to Quote Kipling; R, in: Třikrát lupič detektivem, Praha, Grafoprint-Neubert 1996, + Jarmila Rosíková)
Harte, (Francis) Bret(t): Jak jsem se stal zlatokopem (VP, Praha, Albatros 1986; Praha, Albatros 1991, + Miloš Maixner, Radoslav Nenadál, A. J. Šťastný)
London, Jack: Mezi zlatokopy (Smoke Bellew; PP, Praha, Albatros 1974)
London, Jack: Mezi zlatokopy (VP, Praha, Svoboda 1988, + Vladimír Svoboda)
London, Jack: Za zlatem severu (VP, Praha, Albatros 1971, + další překladatelé, [Milan Rejl s. 1-43])
Scott, sir Walter: Quentin Durward (Quentin Durward; R, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1960)
Woodiwiss /Woodiwissová/, Kathleen E(rin): Navždy v tvém objetí (Forever in Your Embrace; R, Praha, Knižní klub 1993, + Jarmila Rosíková)

Překlady z němčiny

May, Karl: Karavana otroků (Die Sklavenkarawane; R, Praha, Albatros 1993, + Jarmila Rosíková)