Rády Andrej

Rády Andrej* 3. 3. 1954 Bratislava (Slovensko)

tlumočník a překladatel z finštiny a němčiny

Maturoval roku 1973 na gymnáziu v Bratislavě, v letech 1975-80 studoval obor finština - němčina na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1986 získal titul PhDr. Je tlumočníkem a překladatelem ve svobodném povolání. Od 1990 je předsedou Jednoty tlumočníků a překladatelů a předsedou České rady pro překlad a tlumočení. V překladatelské práci se zaměřuje zejména na současnou beletrii. Překládá z finštiny, němčiny a slovenštiny do češtiny a z finštiny do slovenštiny - např. romány M. Waltariho Čierny anjel (Nuori Johannes, Johannes Angelos; Bratislava, Slovenský spisovateľ 1990) nebo Tajomstvo Božieho kráľovstva (Valtakunnan salaisuus; Bratislava, Tatran 1992).

Překlady z finštiny

Manner /Mannerová/, Eeva-Liisa: Noční Kašpar neboli příběh Kašpara Hausera (RH, Československý rozhlas 1990)
Tenhunen /Tenhunenová/, Eeva: Černé ryby (Mustat kalat; R, Praha, Ivo Železný 1993)

Překlady z němčiny

Zangger, Eberhard: Nový boj o Troju (Ein neuer Kampf um Troia; LF, Praha, Brána 1995)