Parolek Radegast

Parolek Radegast* 1. 12. 1920 Praha
† 15. 9. 2019

vysokoškolský pedagog, překladatel z lotyštiny a litevštiny

V letech 1945-47 studoval rusistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (u Bohumila Mathesia) a 1947-51 v Leningradě; roku 1951 získal titul PhDr., 1960 vědeckou hodnost CSc. a 1964 DrSc. Od roku 1952 působil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, zpočátku jako asistent, 1956 se stal docentem a 1964 byl jmenován profesorem ruské literatury. Zabýval se dějinami ruské a sovětské literatury (Ruská klasická literatura, 1977, s J. Honzíkem) a jejími souvislostmi s literaturou českou (Vilém Mrštík a ruská literatura, 1964). Autor a spoluautor vysokoškolských učebnic (Úvod do literatury národů SSSR, 1982, s V. Židlickým), odborných prací a monografií (F. M. Dostojevskij, 1963). Postupně se stále více přikláněl k literaturám neruských národností Sovětského svazu (Nástin literatur střední Asie a Sibiře, 1995, s T. Laně), především k literatuře lotyšské a litevské (Srovnávací dějiny baltických literatur, 1982; Litevská literatura, 1996; Lotyšská literatura, 2000). Rovněž v editorské činnosti se nejvíce věnoval lotyšské a litevské literatuře, sestavil, spolupřeložil a předmluvami či doslovy doprovodil řadu výborů a antologií. Překládal poezii z lotyštiny a litevštiny.

Překlady z litevštiny

Mieželaitis, Eduardas: Ikarův stín (VB, Praha, Československý spisovatel 1986, + Jaroslav Kabíček)
Slunce v jantaru. Deset litevských básníků (VB, Praha, Československý spisovatel 1982, + další překladatelé)
V kruhu krásy. Malá antologie z lotyšské a litevské lidové poezie (VB, Praha, Bohemika 1998, + Jaroslav Kabíček, Dagmar Váňová)

Překlady z lotyštiny

Les duší. Antologie lotyšské poezie 19. a 20. století (VB, Praha, Bohemika 2001, + Vojtěch Jestřáb, Vladimír Smetáček)
Nádherné stromy lásky. Milostná poezie baltických básnířek (VB, 1988, + Vojtěch Jestřáb, Vladimír Macura, Jiří Žáček [Radegast Parolek z lotyštiny])
Rainis, Janis: Daleké ozvěny (VB [z Kopoti raksti 1-14 / Rainisjaunatnei / Kalná kápéjs Aforismu izlase], Praha, Mladá fronta 1982)
Skalbe, Kárlis: Jak jsem plul ke královně Severu (výbor pohádek, Praha, Svoboda 1983)
Souboj nad propastí (Láč Plesis; epos, Praha, Albatros 1987)
Sovětská poezie 20. století (VB, Praha, Odeon 1981, + další překladatelé, [Radegast Parolek z lotyšstiny])
V kruhu krásy. Malá antologie z lotyšské a litevské lidové poezie (VB, Praha, Bohemika 1998, + Jaroslav Kabíček, Dagmar Váňová)