Pujman Petr

Pujman Petr* 8. 2. 1929 Praha
† 28. 8. 1989 Praha

prozaik, překladatel z angličtiny a francouzštiny

Po maturitě (1948) na reálném gymnáziu v Praze začal studovat práva na Univerzitě Karlově. 1949 byl uvězněn, 1950 amnestován, potom pracoval jako pomocný dělník v ČKD. 1954-59 vystudoval anglistiku a romanistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1968 získal titul PhDr. Od 1960 byl zaměstnán v zahraničním oddělení Svazu československých, od 1968 Svazu českých spisovatelů. Současně od 1965 externě přednášel angloamerickou literaturu na Univerzitě 17. listopadu v Praze. Knižně debutoval studií John Milton (1958). Od 1970 se věnoval tlumočnické a překladatelské práci ve svobodném povolání (kabinový tlumočník, překladatel technických a propagačních materiálů). Od 1957 publikoval časopisecky překlady a literárně historické i kritické studie zejména o anglicky a francouzsky píšících autorech, od 1960 vlastní prózy. Knižně vydal např. prózy Jeroným na pouti (1968), Prevít a zvířátka (1969) nebo Nebezpečné dny Robina Stolky (1975, pod pseudonymem Jan Petřík). Byl znalcem moderní anglické a francouzské literatury; některé americké autory uvedl do českého prostředí, z francouzské literatury se soustřeďoval na román 20. století. Některé překlady byly vydány pod vypůjčenými jmény Mariana Stříbrná nebo Miroslav Drápal.

Překlady z angličtiny

Bennet, (Enoch) Arnold: Anna z Pětiměstí (Anna of the Five Towns; Praha, SNKLHU 1959)
Broyard, Anatole: Nedělní oběd v Brooklynu (Sunday Dinner in Brooklyn; P, Světová literatura, 1/1962)
Hailey, Arthur: Letiště (Airport; R, Praha, Mladá fronta 1973, jako Mariana Stříbrná; Praha, Mladá fronta 1976, jako Mariana Stříbrná; Praha, Riopress - Bohemians 1992, jako Mariana Stříbrná; Praha, Knižní klub 1993, pod vlastním jménem; Praha, Riopress 1997, jako Mariana Stříbrná)
Lessing /Lessingová/, Doris: Africké povídky (VP z This Was the Old Chief´s Country / The Habit of Loving; Praha, SNKLHU 1961)
Nabokov, Vladimir (Vladimirovich): Lolita (Lolita (Part I, Chapter 1 and Part II, Chapter 35); recenze s ukázkami, in: Nabokov, Lolita a ubohost, Světová literatura, 2/1960)
Sillitoe, Alan: Osamělost přespolního běžce (The Loneliness of the Long-distance Runner / The Ragman's Daughter; VN, Praha, SNKLU 1965, + Josef Škvorecký)
Sillitoe, Alan: V sobotu večer, v neděli ráno (Saturday Night and Sunday Morning; R, Praha, Svoboda 1967)
Simak, Clifford D(onald): Ztracená věčnost (Eternity Lost; P, in: Labyrint, Praha, SNKLU 1962)
van Vogt, A(lfred) E(lton): Les (Process; P, in: Labyrint, Praha, SNKLU 1962)
Thomas, Dylan: Portrét umělce jako štěněte (Portrait of the artist as a young dog; PP, Praha, SNKLU 1961)

Překlady z francouzštiny

Arnaud, Georges: Krkolomný sráz (La plus grande pente; N, Praha, Československý spisovatel 1963)
Guilloux, Louis: Černá krev (Le Sang noir; R, Praha, Odeon 1974, přeložil Miroslav Drápal [=Miroslav Drápal a Petr Pujman])
Oldenbourg /Oldenbourgová/, Zoé: Radost chudých (La joie des pauvres; R, Praha, Práce 1975, přeložil Miroslav Drápal [=Miroslav Drápal a Petr Pujman])
Pons, Maurice: Noční jízda (Le passager de la nuit; N, Praha, Naše vojsko 1963)
Robbe-Grillet, Alain: Za nový román (Pour un nouveau roman; EE, Praha, Odeon 1970)
Roy, Claude: Eseje o francouzské literatuře (VE, Praha, Československý spisovatel 1964)