Preisner Rio

Preisner Rio* 13. 11. 1925 Mukačevo (Podkarpatská Rus, nyní Ukrajina)

germanista, literární vědec, básník, překladatel z němčiny a angličtiny

Gymnázium studoval v Mukačevě, od 1939 pokračoval v Praze-Smíchově. Po maturitě (1944) byl nasazen na práci v ČKD Praha. Od 1945 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy germanistiku a anglistiku, 1950 získal titul PhDr. a krátce působil na fakultě jako pomocná vědecká síla v germanistickém semináři. 1952-65 byl učitelem němčiny na Státní jazykové škole v Praze, 1965 se začal věnovat překladatelské činnosti ve svobodném povolání. 1968 emigroval do USA, kde od jara 1969 až do odchodu do důchodu 1992 působil na Pennsylvania State University (od 1973 jako řádný profesor germanistiky). Široký záběr jeho literární činnosti zahrnuje kromě vlastní básnické tvorby (souborně Básně, 1998) a literárních studií či monografií (Johann Nepomuk Nestroy. Tvůrce tragické frašky, 1968) především literární, filozofické a politologické eseje (v zahraničí vydaný triptych Kritika totalitarismu, 1973, Česká existence, 1984, Až na konec Česka, 1987; dvoudílná monografie Americana. Zpráva o velmoci, 1992, 1993). Do 1968 přispíval např. do periodik Divadlo, Časopis pro moderní filologii, Tvář, Plamen, Orientace, Host do domu, Světová literatura (překlady), od 1969 v exilových časopisech a světovém odborném tisku, po 1989 publikuje opět v českém tisku (Proglas, Světová literatura). Překládat začal ve 40. letech. Kromě časopisecky publikovaných překladů poezie přetlumočil a zasvěceně komentoval mnoho umělecky náročných děl německých autorů (H. Broch, H. J. Ch. Grimmelshausen, H. Hesse, Jean Paul). Do němčiny přeložil výběr z nové československé lyriky (Die Blume Wiederkehr. Eine Auswahl neuer tschechoslowakischer Lyrik (München 1969).

Překlady z angličtiny

Hayes, Florence: Eskymácký lovec (The Eskimo Hunter; R, Praha, V. Šmidt 1947)
Hopkins, G. M.: Básně (VB, Roma, Křestanská akademie 1970 [na titulním listu 1971], + Ivan Slavík; jako Zánik Euridiky, Praha, Torst 1995, + Ivan Slavík)
Hopkins, G. M.: Zánik Euridiky (VB, Praha, Torst 1995, + Ivan Slavík; jako Básně Roma, Křestanská akademie 1970 [na titulním listu 1971], + Ivan Slavík)
Saroyan, William: Jim Patros bojuje se smrtí (The Struggle of Jim Patros with Death; P, Mladé archy, 3/1947)

Překlady z němčiny

Auerbach, Erich: Mimesis. Zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách (Mimesis; LF, Praha, Mladá fronta 1969, + Miloslav Žilina, Vladimír Kafka; Praha, Mladá fronta 1998, + Miloslav Žilina, Vladimír Kafka)
Bobrowski, Johannes: Levinův mlýn. Čtyřiatřicet vět o mém dědečkovi (Levins Mühle; R, Praha, Mladá fronta 1967)
Broch, Hermann: Náměsíčníci (Die Schlafwandler; R, Praha, Mladá fronta 1966)
Broch, Hermann: Pokušitel (Der Versucher; R, Praha, Československý spisovatel 1969)
Broch, Hermann: Smrt Vergilova (Der Tod des Vergil; R, Praha, Odeon 1967)
Dürrenmatt, Friedrich: Soudce a jeho kat (Der Richter und sein Henker; R, Praha, Mladá fronta 1964; Zürich, Konfrontation 1975)
Forster, Johann Georg: Cesta kolem světa podniknutá Dr. Johannem Forsterem a jeho synem [Johannem] Georgem Forsterem v letech 1772-1775 na lodi "Resolution" pod velením kapitána Cooka (Dr. Johann Reinhold Forster's und seines Sohns Georg Forster's Reise um die Welt unternommen; LF, Praha, SNKLU 1964, jako Egon Feigel)
Geisler, Christian: Žádám odpově (Anfrage; R, Praha, Mladá fronta 1962)
Grimmelshausen, Hans Jakob Christoffel von: Divous Skočdopole (Der selt same Springinsfeld; R, in: Poběhlice Kuráž / Divous Skočdopole, Praha, Odeon 1968)
Grimmelshausen, Hans Jakob Christoffel von: Poběhlice Kuráž (Lebensbeschreibung der Erzbetrügerin und Landstörzerin Courasche; R, in: Poběhlice Kuráž / Divous Skočdopole, Praha, Odeon 1968)
Hesse, Heermann: Klingsorovo poslední léto a jiné prózy (Knulp, Kling sors letzter Sommer a Morgenlandfahrt; NN, Praha, SNKLU 1961, + Karel Čechák)
Jean Paul: Aforismy (výbor aforismů, Olomouc, Votobia 1997)
Jean Paul: Doktor Škrtikočka jede do lázní (Dr. Katzenbergers Badereise a Bemerkungen über den Menschen; P, in: Doktor Škrtikočka jede do lázní / Hrst aforismů, Praha, SNKLU 1963)
Jean Paul: Hrst aforismů (výbor aforismů, in: Doktor Škrtikočka jede do lázní / Hrst aforismů, Praha, SNKLU 1963)
Kafka, Franz: Aforismy (výbor aforismů, Praha, Československý spisovatel 1968; Praha, Torst - Centrum Franze Kafky 1991; Praha, Torst 1998)
Kirst, Hans Hellmut: Nula osm patnáct (Null acht - fünfzehn; R, Praha, SNKLHU 1960)
Zweig, Stefan: Strach (Angst; N, in: Deset německých novel, Praha, Československý spisovatel 1962)