Poberová Slávka

Poberová Slávka* 20. 2. 1943 Dvůr Králové nad Labem

spisovatelka, překladatelka z angličtiny a francouzštiny

Občanským jménem Jaroslava Poberová, rozená Vojtěchová. Po maturitě (1960) na Jedenáctileté střední škole ve Dvoře Králové nad Labem studovala 1960-65 dějepis a češtinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Postgraduální studium zaměřené na nakladatelskou specializaci absolvovala 1968-70 na Fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy, kde 1980 získala titul PhDr. V letech 1965-68 byla zaměstnána jako tisková referentka v agentuře Pragokoncert, potom krátce pracovala v Československém ústředí knižní kultury a 1969 se stala redaktorkou a později vedoucí kulturní rubriky týdeníku Svět práce. 1979 přešla do nakladatelství Olympia, kde byla vedoucí redaktorkou beletrie, 1992 se stala zástupkyní šéfredaktora a 1996-99 byla šéfredaktorkou. Od počátku 60. let spolupracovala s Československým rozhlasem, psala do novin a časopisů především rozhovory a reportáže z kulturní oblasti. Od 70. let publikuje prózy věnované především seberealizaci současných žen a emancipační problematice (Životy na schovávanou, 1974, Zlodějky vody, 1978, Případ pro veverku v kole, 1982, Čekatelky, 1989, Gejši nejsou zdejší, 1991), prózy určené dospívajícím dívkám (Jablko od stromu, 1983, Žirafka, 1985) a populárně naučné publikace (Minimum bontonu, 1995, Minimum klasických výroků, 1995, Minimum k plotně, 1998, Minimum historických výroků, 1999, Minimum k svatbě, 2000 - vše s dcerou Jesikou). V době soužití s Jiřím Poberem (1910-1974) začala překládat beletrii z angličtiny, brzy však dala přednost vlastnímu psaní .

Překlady z angličtiny

Aldington, Richard: Všichni lidé jsou nepřátelé (Praha, Práce 1972, + Jiří Pober [neuveden])
Conrad, Joseph: Náhoda (Chance; R, Praha, Melantrich 1973)
Du Maurier /Du Maurierová/, Daphne: Mrtvá a živá (Rebecca; R, Praha, 1967; Praha, Melantrich 1970; Praha, Vyšehrad - Československý spisovatel 1991; Liberec, Dialog 1996)
Grey, Zane: Jezdci z pastvin (The Trail Driver; R, Praha, Olympia 1978, jako Jaroslava Vojtěchová)
Grey, Zane: Western Union (Western Union; R, Praha, Melantrich 1970, + Jiří Pober; pod titulem Navzdory dálkám Praha, Olympia 1973, + Jiří Pober [neuveden]); pod titulem Navzdory dálkám Praha, Olympia 1991,+ Jiří Pober [neuveden])
Grey, Zane: Zálesák (The Man of the Forest; R, Praha, Olympia 1974; Praha, Olympia 1992)
Halliburton, Richard: Královskou cestou za romantikou (The Royal Road to Romance; EE, Praha, Orbis 1971, + Jiří Pober ; Praha, Orbis 1972, jako Slávka Vojtěchová, + Jiří Pober [neuveden])
Halliburton, Richard: Létající koberec (The Flying Carpet; EE, Praha, Orbis 1968, jako Jaroslava Vojtěchová, + Jiří Pober; Praha, Orbis 1971, + Jiří Pober)
Halliburton, Richard: Nádherné dobrodružství (The Glorious Adventure; EE, Praha, Orbis 1966; Praha, Orbis 1971; zkrácené vydání Praha, Ivo Železný 1995)
Halliburton, Richard: Sedmimílové boty (Seven League Boots; EE, Praha, Orbis 1973, jako Jaroslava Vojtěchová)
Halliburton, Richard: Tisíc a půl dobrodružství (VE, Praha, Odeon 1986, + Jiří Pober)
Halliburton, Richard: Toulky světem (VE, Praha, Praha, Albatros 1969, jako Jaroslava Vojtěchová, + Jiří Pober, Tatána Peřinová, Olga Kořánová)
Halliburton, Richard: Za novými světy (New Worlds to Conquer; EE, Praha, Orbis 1970, + Jiří Pober; Praha, Orbis 1971, jako Jaroslava Poberová, + Jiří Pober [neuveden])
Halper, Albert: Blues tiskařského domu (The Foundry; R, Praha, Práce 1973, jako Jaroslava Vojtěchová, + Jiří Pober [neuveden])
Hilton, James: Sbohem, pane profesore (Goodbye, Mr. Chips; R, Praha, Melantrich 1977; Praha, Lunarion 1992)
Kingsley, Charles: Vzhůru přes oceán! (Westward Ho!; R, Praha, Práce 1980, [Slávka Poberová = Luba Pellarová a Rudolf Pellar])
Marsh, Ngaio: Zpěv v rahnoví (Singing in the shrouds; R, Praha, Odeon 1972)
Sayers /Sayersová/, Dorothy Leigh: Nepřirozená smrt (Unnatural Death; R, Praha, Československý spisovatel 1970, + Jiří Pober)
Steinbeck, John (Ernst): Sladký čtvrtek (Sweet Thursday; R, in: Na plechárně / Sladký čtvrtek, Praha, Odeon 1972, + Jiří Pober)

Překlady z francouzštiny

Ivoi, Paul d': Tajemný doktor (Le docteur mystère; R, Praha, Olympia 1994)