Petrová Jana

Petrová Jana* 25. 6. 1941 Praha

vysokoškolská pedagožka, překladatelka z francouzštiny a arabštiny

Maturovala roku 1958 na jedenáctileté střední škole (s rozšířenou výukou ruštiny) v Praze 4, v letech 1960-64 pracovala jako sekretářka obchodního oddělení československého velvyslanectví v Tunisu. V letech 1964-69 studovala obor francouzština - arabština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; roku 1971 získala titul PhDr. a 1975 vědeckou hodnost CSc. Od roku 1973 působí na katedře francouzského jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (zprvu jako odborná asistentka, od 1985 docentka), kde přednáší francouzskou literaturu a frankofonní literaturu se zvláštním zaměřením na frankofonní literaturu Magrebu (Tuniska, Alžírska a Maroka). Do roku 1974 překlady publikovala pod rodným příjmením Čermínová.

Překlady z arabštiny

Ben Šejch, Abdelkader: Můj podíl na obzoru (Wa nasíbí min el ufuk; recenze s ukázkami z R, Světová literatura, 6/1972, jako Jana Čermínová)

Překlady z francouzštiny

Ajar, Emile: Život před sebou (La vie devant soi; ukázky z R, Světová literatura, 5/1978, jako Jana Petrová)
Feraoun, Mouloud: Alžírská literatura. ALžírské obrázky Emmanuela Roblese (VP, Světová literatura, 6/1977, jako Jana Petrová)
Haddad, Malek: Poslední dojem (La Dernière impression; recenze s ukázkami z R, Světová literatura, 1/1972, jako Jana Čermínová)
Memmi, ALbert: Solný sloup (La Statue de Sel; R, recenze s ukázkami z R, Světová literatura, 5/1975, jako Jana Petrová)
Quoist, Michel: Kristus uprostřed světa (Le Christ est vivant; EE, Praha, Portál 1995, + Otomar Radina)
Sefrioui, Ahmed: Sny obchodníka s obrázky (VP, Světová literatura, 1/1982, jako Jana Petrová)
Suleiman, Michel: Poezie a její vztah k povznášení lidského ducha (.........................; E, Světová literatura, 1/1978, jako Jana Petrová)
Tak trochu všeho je třeba. Alžírská poezie mezi včerejškem a zítřkem (BB, Světová literatura, 2/1974, jako Jana Čermínová)
Wiesel, Elie: Příběhy proti smutku (Contre la mélancolie; PP, Praha, Portál 1998, + Josef Hermach)
Winock, Michel: Historie extrémní pravice ve Francii (Histoire de lextrême droite en France EE, Praha, Academia 1998, + Jaroslav Formánek)