Petráček Karel

Petráček Karel* 6. 2. 1926 Praha
† 1. 7. 1987 Praha

arabista, semitista, islamista a afrikanista, překladatel z arabštiny a amharštiny

V letech 1945-46 studoval arabštinu na jazykové Škole při Orientálním ústavu, 1946-50 absolvoval na Univerzitě Karlově arabštinu a semitistiku, perskou a tureckou literaturu a egyptologii. Od 1950 působil jako asistent na katedře Předního východu a Indie, 1952 získal titul PhDr., 1959 se stal docentem arabistiky a etiopistiky, 1966 získal titul CSc., 1968 byl jmenován mimořádným a 1980 řádným profesorem semitské filologie. Značnou část svého badatelského zájmu věnoval oblasti arabské literatury, zvláště pak arabské poezie (dílo al-Ahwase al-Ansárího). Synteticky zpracoval dějiny arabské literatury, systematicky překládal klasickou i moderní arabskou poezii, středověkou lidovou literaturu i literaturu moderní. Věnoval se rovněž studiu arabských rukopisů na území Československa, zvláště ve Strahovském klášteře, Státní knihovně v Praze a v Univerzitní knihovně v Bratislavě. Zajímal se o arabskou filozofii a klasický i moderní islám. Napsal rozsáhlou studii o filozofu Ibn Sínovi a připravil výbor z jeho díla.

Překlady z amharštiny

Etiopské dětské říkanky (Nový Orient, 9/1956, + Dušan Zbavitel)
Etiopské elegie (VB, Nový Orient, 7/1958, , + Dušan Zbavitel)
Etiopské lidové koledy (Nový Orient, 10/1956, + Dušan Zbavitel)
Habešská přísloví (Nový Orient, 7-8/1949/50, 9/1955)
Habešské hádanky (Nový Orient, 2/1956)
O hloupém muži a chytré ženě. Etiopská lidová pohádka (Nový Orient, 10/1956)
Sloužím své temné paní. Etiopská kurtoazní poezie (VB, Světová literatura, 6/1981)

Překlady z arabštiny

Abdalwahháb al-Bajátí - básník Iráku (VB, Nový Orient, 8/1960)
al-Bajátí, Abdalwahháb: Tobě Evropo spílám (VB, Nový Orient, 4/1970)
al-Ahwas al-Ansárí: Z poesie al-Ahwase al-Ansáriho (VB, Nový Orient, 3/1959, + Jana Štroblová [přebásnila])
al-Hakím, Taufík: Nesnáze venkovského soudce (P, Nový Orient, 5/1952)
Andaluská poezie (VB, Nový Orient, 3/1972)
Arabská přísloví (výbor, Nový Orient, 7/1953)
Avicenna /Ibn Síná, Abú Alí/: Z díla (výbor, Praha, SNKLHU 1954, + další překladatelé)
Básníci pouště. Arabská poetika devíti staletí (VB, Praha, Československý spisovatel 1977)
Čemu se smáli staří Arabové (humorná vyprávění, Nový Orient, 3/1960)
Cestou karavan (VB, Praha, Československý spisovatel 1975)
Co si vyprávěli staří Arabové (ukázky vzdělávací prózy, Nový Orient, 8/1960)
Diláver: Pustý dům (B, Nový Orient, 6/1958)
Diláver: Narození dítěte (P, Nový Orient, 5/1950/51)
Džbán žízně. Stará arabská poezie (VB, Praha, Mladá fronta 1966, + další překladatelé)
Husajn, Táhá: Kniha dní (R, Praha, Odeon 1974)
Husajn, Táhá: Zkouška (Al-Ajjám; úryvek z autobiografické N Dny, Nový Orient, 11/1949/50)
Poezie palestinského odporu (VB, Světová literatura, 5/1981)
Příběh o Sulajmánovi a královně ze Sáby (úryvek z arabské legendy, Nový Orient, 5/1955, + Věra Kubíčková)
Román o Antarovi. Staroarabská romance (Praha, Odeon 1968, + další překladatelé)
Staroarabské verše o víně (VB, Nový Orient, 8/1959, Jana Štroblová [přebásnila])
Taufík al-Hakím: Můj osel a zlato (Himárí qála lí; ukázka ze sbírky satirických črt Řekl mi můj osel, Nový Orient, 4/1958)
Tři zvonečky. Arabské lidové ukolébavky a říkadla (VB, Praha, Nový orient, 1952, + další překladatelé)
Zamachšarí: Historie. Z myšlenek arabského mudrce Zamachšarího (výbor z výroků, Nový Orient, 9, 10/1956)
Z arabské lidové poesie (VB, Nový Orient, 6/1948/49, + František Hrubín)
Ze staroarabské poezie (VB, Nový Orient, 10/1958, + Jana Štroblová [přebásnila])
Zelená lampa poezie. Výbor ze současných arabských básníků (VB, Praha, Odeon 1974)