AMHARSKÁ LITERATURA

DATABÁZE ČESKÉHO UMĚLECKÉHO PŘEKLADU PO ROCE 1945
AMHARSKÁ LITERATURA
PŘEKLADY


Etiopské dětské říkanky (Nový Orient, 9/1956) - přel. Karel Petráček a Dušan Zbavitel
Etiopské elegie (VB, Nový Orient, 7/1958) - přel. Karel Petráček a Dušan Zbavitel
Etiopské lidové koledy (Nový Orient, 10/1956) - přel. Karel Petráček a Dušan Zbavitel
Habešská přísloví (Nový Orient, 7-8/1949/50, 9/1955) - přel. Karel Petráček
Habešské hádanky (Nový Orient, 2/1956) - přel. Karel Petráček
O hloupém muži a chytré ženě. Etiopská lidová pohádka (Nový Orient, 10/1956) - přel. Karel Petráček
Sloužím své temné paní. Etiopská kurtoazní poezie (VB, Světová literatura, 6/1981) - přel. Karel Petráček