Parente-Čapková Viola

Parente-Čapková Viola* 8. 5. 1966 Praha

překladatelka z angličtiny a finštiny

Rozená Čapková. Po maturitě (1984) na gymnáziu Nad Štolou v Praze 7 vystudovala v letech 1984-89 obor angličtina - finština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; roku 1990 získala titul PhDr. Studovala rovněž univerzitách v Londýně a Helsinkách. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy působí jako odborná asistentka se specializací na finskou literaturu. Kromě toho jako host přednáší každoročně i na Helsinské univerzitě ve Finsku. V badatelské činnosti se zaměřuje hlavně na gender studies a tzv. ženskou literaturu, především z přelomu 19. a 20. století. Překládá beletrii z finštiny a angličtiny, zabývá se i titulkováním filmů.

Překlady z angličtiny

Egerton, George: Zkřížení (A Cross Line; P, in: Dcery dekadence, Světová literatura, 3/1995)
Gilman, Charlotte (Perkins Stetson): Žlutá tapeta (The Yellow Wallpaper; P, in: Dcery dekadence, Světová literatura, 3/1995)
Chopin /Chopinová/, Kate (O'Flaherty): Egyptská cigareta (An Egyptian Cigarette; P, in: Dcery dekadence, Světová literatura, 3/1995)
Chopin /Chopinová/, Kate (O'Flaherty): Emancipace: bajka života (Emancipation: A Life Fable; P, in: Dcery dekadence, Světová literatura, 3/1995)
Schreiner, Olive (Emily Albertina): Dary života (Life´s Gifts; P, in: Dcery dekadence, Světová literatura, 3/1995)
Wharton, Edith (Newbold Jones): Tragédie múzy (The Muse's Tragedy; P, Světová literatura, 3/1995)
Wharton, Edith (Newbold Jones): Údolí dětinskosti (The Valley of Childish Things; P, Světová literatura, 3/1995)

Překlady z finštiny

Hassinen, Pirjo: Silné ženy (Voimanaiset; Praha, R, Ivo Železný 1998)
Hotakainen, Kari: Buster Keaton - život a činy (Buster Keaton - elämä ja teot; R, Praha, Ivo Železný 1999)
Jäntti /Jänttiová/, Mariaana: Amorfiana (Amorfiaana; R [část], Světová literatura, 5/1993)
Leino, Eino - největší finský bohém (VB, Světová literatura, 4/1992, + Blanka Knotková-Čapková)
Má tvář v jazyce. Antologie současné finské poezie (VB; Brno, Host - Weles 1998)
Siekkinen /Siekkinenová/, Raija: Čas (Aika; P, in: Raija Siekkinen - finská prozaička, Světová literatura, 2/1996)
Siekkinen /Siekkinenová/, Raija: Porucha v krajině (Häiriö maisemassa; R [úryvek], in: Raija Siekkinen - finská prozaička, Světová literatura, 2/1996 )
Siekkinen /Siekkinenová/, Raija: Příchod zimy (Talven tulo; P, in: Raija Siekkinen - finská prozaička, Světová literatura, 2/1996 )
Siekkinen /Siekkinenová/, Raija: Smrk (Kuusi; P, in: Raija Siekkinen - finská prozaička, Světová literatura, 2/1996 )
Siekkinen /Siekkinenová/, Raija: Stesk (Ikävä; P, in: Raija Siekkinen - finská prozaička, Světová literatura, 2/1996 )
Waltari, Mika: Tak plyne čas od léta k létu (Näin aika kuluu kesästä kesään; E, in: Pokorný nosič pochodně aneb Méně známý Mika Waltari (VP, VE, Světová literatura, 4/1994)
Waltari, Mika: Už nikdy nebude zítra (Ei koskaan huomispäivää; N, in: Plavovláska, Havlíčkův Brod, Nakladatelství Hejkal 1995)
Waltari, Mika: Vojákova smrt (Sotilas on kuollut, P, in: Pokorný nosič pochodně aneb Méně známý Mika Waltari (VP, VE, Světová literatura, 4/1994)