Palivec Josef

Palivec Josef* 7. 10. 1886 Zbirov (dnes Zbiroh)
† 30. 1. 1975 Praha

básník, esejista, překladatel z francouzštiny, angličtiny a španělštiny

Gymnázium studoval v Rokycanech, krátce v Plzni a Praze, ale ještě před maturitou se rozhodl pro dráhu novináře (působil např. v redakcích deníku Venkov, redigoval časopis Svět zvířat). 1914 byl poslán na frontu v Srbsku, po zranění a léčbě pracoval od 1916 jako úředník v pražské odbočce rakouské informační kanceláře. 1918 na reálném gymnáziu v Praze-Vinohradech složil maturitu a zapsal se na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (1934 získal titul JUDr.). 1919 byl ministerstvem zahraničí vyslán do Ženevy, kde založil úřad pro spolupráci se Společností národů, pak až do 1930 působil na československém vyslanectví v Paříži (jako tajemník, legační rada a první tajemník v oblasti kulturní propagace). Po návratu do Prahy byl zaměstnán na ministerstvu zahraničních věcí, za německé okupace na ministerstvu školství, 1943 byl poslán na trvalou dovolenou; účastnil se protifašistického odboje, 1945 se nakrátko vrátil na ministerstvo zahraničí, 1948 byl penzionován. 1949 byl zatčen a 1951 odsouzen k dvacetiletému vězení, 1954 mu byl trest snížen na polovinu a 1959 byl propuštěn; žil v Praze. Jeho náročné básnické dílo se vyznačuje abstraktní symbolikou a promyšlenou konstrukcí veršové stavby - soubor Síta (1943), zahrnující i dříve již samostatně vydané básnické skladby Pečetní prsten (1941) a Naslouchání (1942). Verše obsahuje soubor esejů Poezie stále budoucí (1969). Řadu let nesměl publikovat, k soubornému vydání díla došlo v 90. letech - Básně, eseje, překlady (1993), Prózy, listy z vězení, pozdravy přátel (1996). Překládání se začal věnovat na konci 20. let, kdy pro francouzské literární revue přetlumočil díla řady českých moderních básníků a prozaiků. Současně zahájil mnohaletou práci na překladech děl Paula Valéryho (za konzultací s autorem). Později však překládal i poezii dalších francouzských autorů, ale i z angličtiny díla S. T. Coleridge a ze španělštiny tvorbu L. de Góngory). Usiloval o zachování složité kompozice básní i jejich rytmu a hudebnosti. Část překladatelského díla spadá do období před rokem 1945.

Překlady z angličtiny

Coleridge, Samuel Taylor: Píseň o starém námořníku (The Rime of the Ancient Mariner; Praha, F. Borový 1949)

Překlady z francouzštiny

Valéry, Paul: Básně (VB, Praha, Mladá fronta 1966)