Ortová Jarmila

Ortová Jarmila* 20. 11. 1918 Hodslavice (u Nového Jičína)
† 19. 9. 2001

romanistka a afrikanistka, překladatelka z francouzštiny, angličtiny a dalších jazyků

V letech 1962-72 působila na katedře mimoevropských kultur Univerzity 17. listopadu v Praze. Zabývala se subsaharskými literaturami psanými evropskými jazyky. S Vladimírem Klímou spolupracovala na knize Literatury zemí subsaharské Afriky (1970), samostatně publikovala studii o kamerunském románu (Etude sua le roman au Cameroun, 1971) a práci Problèmes de la société et de la culture dans les oeuvres des écrivains africains: exemple de Sembene Ousmane (1973). Spolu s manželem, politilogem a historikem Alexandrem Ortem (*1926) vydala knihu Francie (1964). V rámci překladů z francouzštiny věnovala pozornost také frankofonní literatuře afrických států. Překládala rovněž z italštiny, němčiny a ruštiny.

Překlady z angličtiny

McClure, James: Parní válec (The Steam Pig; R, Praha, Odeon 1977)

Překlady z francouzštiny

Baissette, Gaston: Hrozny z mé vinice (Ces grappes de ma vigne; R, Praha, Svoboda 1983)
Beti, Mongo: Král zázračně uzdravený. Kronika Essazamů (Le Roi miraculé; R, Praha, Melantrich 1984)
Bhêly-Quénum, Olympe: Zpěv jezera (Le Chant du lac; R, Praha, Mladá fronta 1982)
Monod, Martine: Mračno (Le Nuage; N, Praha, Melantrich 1979)
Ousmane, Sembene: Boží dřívka (Les Bouts de bois de Dieu; R, Praha, Práce 1983)
Ousmane, Sembene: Uhranutí (VP [Xala / Vehi Ciosane / Le mandat], Praha, Odeon 1980)
Sagan /Saganová/, Françoise: Hedvábné oči (VP [Le chien couchant / Des yeux de soie], Praha, Melantrich 1987)
Simenon, Georges: Hospůdka na břehu Seiny (La Guinguette à deux sous; R, in: 3x zločin na vodě, Praha, Odeon 1980)

poslední aktualizace: 2.9.2016