Ornest Ota

Ornest Ota* 6. 7. 1913 Kutná Hora

divadelní režisér a ředitel, překladatel z angličtiny

Vlastním jménem Ohrenstein. Po absolvování (1936) Státní konzervatoře v Praze působil jako herec a režisér ve Středočeské činohře J. Burdy, později v divadlech v Košicích a Plzni. Dobu druhé světové války strávil v exilu ve Velké Británii, kde se podílel jako redaktor, komentátor a hlasatel na československém vysílání BBC. Po návratu do vlasti se stal 1945 dramaturgem a režisérem Realistického divadla Z. Nejedlého v Praze. Roku 1950 přešel do Městských divadel pražských. Období, kdy stál v jeho čele jako ředitel (do 1972) a režisér (do 1976) patřilo k vrcholům tohoto divadla. Od 1977 do 1989 byl nuceně mimo oficiální divadelní dění, 1981-89 pracoval ve Věstníku Rady židovských náboženských obcí a redigoval Židovskou ročenku. Roku 1990 se vrátil jako režisér do Městských divadel pražských a současně se stal uměleckých šéfem Středočeského divadla (Kladno-Mladá Boleslav). S Marií Valtrovou napsal vzpomínkovou knihu rozhovorů Hraje váš tatínek ještě na housle? (1993). Překládá z angličtiny, ve shodě se svým divadelním zaměřením se soustřeďuje na překlady divadelních her (více než 55). Z amerických dramatiků přetlumočil např. dramata L. Hellmanové a T. Williamse, z anglických J. B. Priestlye, T. Rattgana), mnohá dramatická díla do českého prostředí uvedl. V překladatelské činnosti se nevyhýbá ani detektivnímu žánru.

Překlady z angličtiny

Barnes, Peter: Črnáctý hrabě Guerney (The Ruling Class; D, Praha, Dilia 1993)
Fast, Howard (Melvin): Třicet stříbrných (Thirty Pieces of Silver; D, Praha, Osvěta 1951; Praha, České divadelní a literární jednatelství 1951; Praha, České divadelní a literární jednatelství 1955)
Fast, Howard (Melvin): Generál Washington a Čaroděj (Washington and the Waterwitch; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1956; Praha, České divadelní a literární jednatelství 1957; Praha, České divadelní a literární jednatelství 1960)
Friel, Brian: Otcové a synové. Hra o 2 dílech na motivy románu I. S. Turgeněva (Fathers and Sons; D, Praha, Dilia 1994)
Friel, Brian: Tanec na konci léta (Dancing at Lughnasa; D, Praha, Dilia 1993)
Gardner, Erle Stanley: Případ vraha, který nezabil (The D. A. Holds a Candle; R, Praha, Brána 1996)
Goldman, James: Lev v zimě. Hra o králi Jindřichovi II. (The Lion in Winter; D, Praha, Dilia 1988)
Goodrich /Goodrichová/, Frances C. - Hackett, Albert: Deník Anny Frankové (The Diary of Anne Frank; D, Praha, Dilia 1957; Praha, Dilia 1960)
Hellman /Hellmanová/, Lillian (Florence): Lištičky (The Little Foxes; D, Praha, Dilia 1971)
Hellman /Hellmanová/, Lillian (Florence): Podzimní sad (The Autumn Garden; D, Divadlo, 10/1956)
Kilty, Jerome: Drahý lhář (Dear Liar; D, Praha, Dilia 1962)
Lerner, Alan Jay: Má krásná dáma (My Fair Lady; D, premiéra Praha, Hudební divadlo v Karlíně [1962])
Miller, Arthur: Všichni moji synové (All My Sons; D, Praha, Svoboda 1948; České divadelní a literární jednatelství 1949; Praha, SNKLU 1962; Praha, Dilia 1971)
Miller, Arthur: Ohnisko nenávisti (The Focus; R, Praha, Naše vojsko 1949; Praha, Svoboda 1966)
O'Neill, Eugene (Gladstone): Popelář přichází (The Iceman Cometh; D, Praha, Dilia 1965)
Rosten, Leo: Jidiš pro radost (The joys of Yiddish; jazykový slovník + anekdota, Praha, Academia 1998)
Shaw, George Bernard: Čokoládový hrdina (Arms and the Men; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1956)
Shaw, George Bernard: Dům zlomených srdcí (Heartbreak House; D, Praha, Dilia 1965)
Sherwood, Robert E(mmet): A nebude noci (There Shall Be No Night; D, Praha, Universum 1945)
Steinbeck, John (Ernst): O myších a lidech (Of Mice and Men; D, Praha, Dilia 1965; Praha, Dilia 1971)
Wilder, Thornton (Niven): Dětství (Childhood; D, in: Aktovky, Praha, Dilia 1966)
Wilder, Thornton (Niven): Dlouhý štědrý večer (Long Christmas Dinner; D, in: Aktovky, Praha, Dilia 1966)
Wilder, Thornton (Niven): Radostný výlet do Trentonu a Camdenu (The Happy Journey to Trenton and Camden; D, in: Aktovky, Praha, Dilia 1966)
Williams, Tennessee: Království boží na zemi (The Seven Descents of Myrtle; D, Praha, Dilia 1969)
Williams, Tennessee: Skleněný zvěřinec (The Glass Managerie; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1960)
Willson, Meredith: Toulavý kapelník (The Music Man; D, Brno, Státní divadlo [1970])

Překlady z maďarštiny

Kárpáti, Gyula - Hegedüs, Géza: Věčný Amfitryon (D, Praha, Dilia 1962, + Sándor Kosnar [jazyková spolupráce])