Nováková Ludmila

Nováková Ludmila* 10. 9. 1932 Praha

lektorka českého jazyka, překladatelka z bulharštiny a makedonštiny

Vystudovala (1951-56) bulharistiku a bohemistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, 1956-60 byla redaktorkou časopisu Slovanský přehled, od roku 1960 vyučuje na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy zahraniční studenty český jazyk. V letech 1961-64 působila jako lektorka českého jazyka a literatury na Jagellonské univerzitě v Krakově, 1992-93 na univerzitě cizích jazyků v Pekingu. Kromě bohemistické problematiky se zabývala také bulharskou literaturou 20. století, zejména současnou prózou, jejíž autory do českého prostředí v překladech uvádí a přibližuje i v časopisech a rozhlase. Překládá také z makedonštiny. Autorsky se podílela na Slovníku spisovatelů Bulharska, Slovníku spisovatelů Jugoslávie a Slovníku balkánských literatur.

Překlady z bulharštiny

Avgarski, Georgi: Trampoty malého médi (Patilata na malkija medunčo; kniha pro děti, Sofija, Bălgarski chudožnik 1986)
Conev, Vasil: Dívka z nylonu (VP [11 povídek z knih Momiče ot najlon / Čovekăt sobstvenik], Světová literatura, 6/1972)
Conev, Vasil: Apokryfy a příběhy (VP [z knih Obličaj se krasivo v dăžda / Razmirnikăt], Světová literatura, 4/1988)
Conev Vasil: Zákon Vasila Coneva (VP, Československý rozhlas 1988)
Čítanka bulharské literatury (VB, VP, Praha, Albatros 1983, + další překladatelé)
Dičev, Stefan: Ve stínu půlměsíce (Rali; R, Praha, Albatros 1975)
Dilov, Ljuben: Ještě jednou o delfínech (VP [z knih Da nachraniš orela / Dvojnata zvezda], Praha, Lidové nakladatelství 1980)
Dilov, Ljuben: Karneval bude zítra (Paradoksăt na ogledaloto; R, Praha, Lidové nakladatelství 1981)
Dilov, Ljuben: Krutý experiment (Žestokijat experiment; R, Praha, Československý spisovatel 1988)
Dilov, Ljuben: Let Ikaru (Pătjat na Ikar; R, Praha, Svoboda 1990)
Dilov, Ljuben: Promarněná šance (Propusnatijat šans; R, Praha, Svoboda 1985)
Dilov, Ljuben: Rákosí (Trăstikite: N, Praha, Odeon 1983)
Dimov, Dimităr: Kdo je vinen (Vinovnijat; D, Praha, Dilia 1963, + Karel Mára)
Dimov, Dimităr: Odsouzené duše (Osădeni duši; R, Praha, Odeon 1969, + Karel Mára)
Elin Pelin: Strýček Pejo (Čičo Pejo; kniha pro děti, Sofija, Bălgarski chudožnik 1977)
Fučedžiev, Diko: Řeka (Rekata; R, Praha, Lidové nakladatelství 1978)
Karaslavov, Georgi: Učené myšky (Učenite miški; kniha pro děti, Sofija, Bălgarski chudožnik 1975)
Let za zvláštního názoru (VP, Praha, Práce 1982)
Markov, Georgi: Poslední patent (VP, Praha, SNKLU 1963)
Markov, Georgi: Žena obchodníka se sýrem (Gospoža na gospodina tărgoveca săs sirene; D, Praha, Dilia 1964)
Nedjalkov, Boris: Pod maskou majora SS (Major ot SS; R, Praha, Svět Sovětů 1967)
Petrov Ivajlo: Lov na vlky (Chajka za vălci; R, Československý rozhlas [četba ve 12 pokračováních] 1990; Literární revue, 6/1990 [úryvek])
Petrov, Ivajlo: Nejhodnější občan republiky (VN [z knih Najdobrijat graždanin na republikata / Boži raboti], Praha, Práce 1984)
Petrov, Ivajlo: Než jsem se narodil...a potom (Predi da se rodja. I sled tova; PP, Lidové nakladatelství 1976)
Radev, Milčo: Fotografie v rámečku (Snimka v ramka; Mladá fronta 1984)
Rajkov, Nikolaj: Zoologická zahrada (Zoologičeska gradina; kniha pro děti, Sofija, Svjat 1984)
Rajnov, Bogomil: Brazilská melodie (Brazilska melodija; N, Praha, Československý spisovatel 1973)
Rajnov, Bogomil: Cesty nikam (Pătišta za nikăde; N, Praha, Odeon 1972)
Rajnov, Bogomil: Člověk se vrací z minulosti (Edin čovek se vrăšta ot minaloto; N, Světová literatura, 3/1973)
Rajnov, Bogomil: Inspektor a noc (Inspektorăt i noštta; N, Praha, Odeon 1967)
Rajnov, Bogomil: Mezi šestou a sedmou (VP [z knihy Čovekăt na ăgăla; Praha, SNKLU 1961, + Karel Mára)
Rajnov, Bogomil: Není nad špatné počasí (Njama ništo pochubavo ot lošoto vreme; R, Lidové nakladatelství 1975)
Rajnov, Bogomil: Noční bulváry (VN, VP Praha, SNKLU, 1964)
Skleněné město sci-fi (VP, Mladá fronta 1985, + další překladatelé)
Stamatov, Georgi P.: Malá Sodoma (VP, Praha, Odeon 1975)
Stoev, Genčo: Cena zlata (Cenata na zlatoto; R, Praha, Melantrich 1975)
Stojanov, Ljudmil: Cholera (Cholera; R, Praha, Odeon 1971)
Stratiev, Stanislav: Ani písně, ani dusot kopyt (VP [6 povídek], Světová literatura, 4/1980)
Stratiev, Stanislav: Divoká kachna mezi stromy (Diva patica meždu dărvetata; N, Praha, Odeon 1976)
Stratiev, Stanislav: Divoké včely (Divi pčeli; N, in: Krátké slunce, Praha, Odeon 1986)
Stratiev, Stanislav: Krátké slunce (Kratko slănce; N, Praha, Odeon 1986; dramatizace jako Hledání pramenů, premiéra Československý rozhlas 1981)
Tonič, Anton Antonov: Poslední kolo (Poslednijat rund; R, Sportovní a turistické nakladatelství 1963)
Tonič, Anton Antonov: Vysoká hra (Krasna poljana; R, Praha, Sportovní a turistické nakladatelství 1961, + Karel Mára)
Veličkov Georgi: Místo vinobraní (VP, Československý rozhlas 1978)
Veličkov, Georgi: Pohádky pro mě i pro vás (VP [z Prikazki za men i za vas], Světová literatura, 2/1983)
Zarev, Vladimir: Štěstí je touha (VP [z knih Taka chubavo, măčitelno, bezkrajno / Dunavski noveli], Praha, Odeon 1977)
Ze světa sci-fi (VP, Světová literatura, 5/1976)

Překlady z makedonštiny

Bílé vrány aneb Pojďte si vymýšlet, pojďte si hrát (VP, Praha, Albatros 1975)
Čingo, Živko: Fromova dcera (Fromovata kjerka; N, in: Deset jugoslávských novel, Praha, Československý spisovatel 1971)
Čingo, Živko: Mizení vody (VP [5 povídek z cyklu Nova Paskvelija], Světová literatura, 6/1974)
Svítání za tmavých nocí (VP, Praha, Naše vojsko 1964/65, + další překladatelé)
Višinski, Boris: Pohled k modrému nebi (PP, Světová literatura, 3/1980)