Nová Gabriela

Nová Gabriela* 17. 3. 1917 Frýdlant nad Ostravicí
† 11. 4. 1975 Ostrava

překladatelka z angličtiny a francouzštiny

Maturovala na reálném gymnáziu v Ostravě. V letech 1961-75 pracovala jako dramaturgyně v Ostravě. Překládala z angličtiny a francouzštiny, zaměřovala se především na dramatickou tvorbu.

Překlady z angličtiny

Berne, Eric: Jak si lidé hrají (Games People Play; LF, Praha, Svoboda 1970)
Buck /Bucková/, Pearl S(ydenstricker): Je teprve poledne (The Time Is Noon; R, Praha, Odeon 1971)
Dostavník do Lordsburgu. Povídky z amerického západu (VP, Praha, Mladá fronta 1971, + další překladatelé)
Freuchen, Peter: Kniha sedmi moří (Book of the Seven Seas; LF, Praha, Práce 1972)
Hellman /Hellmanová/, Lillian (Florence): Moje matka, otec a já (My Mother, My Father and Me; D, Praha, Dilia 1964)
Mailer, Roman: Armády noci (Armies of the Night; R, Světová literatura, 1971)
Matthews, Jack: Kouzlo osobnosti (The Charisma Campaign; R, Praha, Odeon 1976)
Odets, Clifford: Zlatý hoch (Golden Boy; D, Praha, Dilia 1963)
Popplewell, Jack: Paní Piperová zasahuje (Busybody; D, Praha, Dilia 1966)
Postgate, Raymond: Výrok Poroty (Verdict of Twelve; R, Praha, Odeon 1974)
Searls, Hank: Pentagon (Pentagon; R, Praha, Svoboda 1975)
Slocum, Joshua: Sám na lodi kolem světa (Siling Alone Around the World and Voyage of the Liberdade; LF, Praha, Svoboda 1973)
Ustinov, Peter: Schusspeitel veliký (Krumangel; R, Praha, Odeon 1972)

Překlady z francouzštiny

Anouilh, Jean: Chudák Bitos (Pauvre Bitos ou le Dîner de Têtes; D, Praha, Dilia 1968)