Nekula Marek

Nekula Marek* 4. 3. 1965 Brno

vysokoškolský učitel, překladatel z němčiny a angličtiny

Po maturitě (1983) na gymnáziu na Slovanském náměstí v Brně studoval obor čeština - němčina na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně (Masarykovy univerzity) v Brně; 1988 získal titul PhDr., 1994 titul Dr. phil. V období 1988-89 byl na studijním pobytu v Ústavu pro jazyk český Československé akademie věd, 1989-93 pedagogicky působil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, 1993 přešel na Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, 1997 se stal docentem. Roku 1998 byl povolán jako profesor na univerzitu Regensburg. Odborně se zaměřuje na textovou lingvistiku, kontrastivní lingvistiku a sociolingvistiku; autor díla System der Partikeln im Deutschen und Tschechischen unter besonderer Berücksichtigung der Abtönungspartikeln (1996), spoluautor Příruční mluvnice češtiny (1995, 2. vydání 1996) aj. Překládá z němčiny a angličtiny prózu a filozofickou a odbornou literaturu. 1993-94 působil v redakci revue Světová literatura. Překladatelsky a edičně se podílí na Díle Franze Kafky (od 1997) a na německém kritickém vydání Kafkova díla (od 1999).

Překlady z angličtiny

Searle, John R.: Mysl, mozek a věda (Minds, brains and science; EE, Praha, Mladá fronta 1994)

Překlady z němčiny

Bernhard, Thomas: Dítě (Ein Kind; N, in: Obrys jednoho života, Praha, Mladá fronta 1997)
Bernhard, Thomas: Chlad (Die Kälte; N, in: Obrys jednoho života, Praha, Mladá fronta 1997)
Bernhard, Thomas: Mýcení (Holzfällen; próza, in: Mýcení / Rozčilení, Praha, Mladá fronta 1999)
Bernhard, Thomas: Příčina (Die Ursache; N, in: Obrys jednoho života, Praha, Mladá fronta 1997)
Bernhard, Thomas: Rozčilení (Eine Erregung; próza, in: Mýcení / Rozčilení, Praha, Mladá fronta 1999)
Bernhard, Thomas: Sklep (Der Keller; N, in: Obrys jednoho života, Praha, Mladá fronta 1997)
Calvo /Calvová/, Christina: Amok (Amok; RH, Český rozhlas, 1993, + Zuzana Nekulová)
Eibel, Stephan: Sestra (Schwester; dramatická báseň, Český rozhlas, 1993)
Kafka, Franz: Zámek (Das Schloss; R, Praha, Nakladatelství F. Kafky 1997, + Vladimír Kafka)
Kafka, Franz: Povídky I (Ein Landarzt und andere Drucke zu Lebzeiten; PP, Praha, Nakladatelství F. Kafky 1999, + Vladimír Kafka, Věra Koubová, Josef Čermák)
Kühn, Dieter: Goldbergovské variace (Goldberg-Variationen; RH, Československý rozhlas, 1992)
Müller, Heiner: Popis jednoho obrazu (Bildbeschreibung; RH, Československý rozhlas, 1992)
Nickel, Jost: Vloupání (Einbruch; RH, Český rozhlas, 1994, + Zuzana Nekulová)
Pedretti /Pedrettiová/, Erica: Něco neškodného, prosím (Harmloses, bitte; próza, Světová literatura 1994)
Valentin, Karl: Alotria (výběr ze scénického díla, premiéra Brno, Divadlo Husa na provázku, 1995, + Ludvík Kundera, Josef Balvín)
Wittgenstein, Ludwig: Rozličné poznámky (Vermischte Bemerkungen; Praha, Mladá fronta 1993)