Nejedlá Jaromíra

Nejedlá Jaromíra



* 3. 4. 1934 Kladno
† 7. 8. 1989 Praha

spisovatelka, překladatelka z angličtiny a ruštiny???

Rozená Humlová. Po maturitě (1953) na reálném gymnáziu v Kladně vystudovala češtinu a ruštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde pak od 1958 do 1988 působila (se dvěma přerušeními 1960-63 a 1968-70, kdy pobývala s manželem v zahraničí) na katedře české a slovenské literatury - nejprve jako asistentka, 1963 byla přijata do interní vědecké aspirantury, 1967 získala titul PhDr. a 1969 vědeckou hodnost CSc., 1975 byla jmenována docentkou. Roku 1988 se stala vedoucí katedry českého jazyka a literatury na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Kromě pedagogické a odborné práce se věnovala i politické a veřejné činnosti (1982-89 místopředsedkyně Svazu československých spisovatelů). V širokém záběru sledovala tzv. pokrokové proudy české literatury, od tvorby dělnických autorů 19. a 20. století po současnou literaturu (studie K problematice baladické tvorby třicátých let, 1973, Balada a moderní epika, 1975, O literaturu vpravdě současnou, 1986, Balada v proměně doby, 1989, monografie Václav Kaplický, 1975, Marie Majerová, 1986). Působila i jako editorka (výbory z levicově orientované poezie psané a z oficiální tvorby 70. let), 1974-82 externě řídila redakci poezie a redakci klasické literatury v nakladatelství Československý spisovatel. Je autorkou mnoha doslovů a medailonů, literární kritiky a publicistiku otiskovala v časopisech a denním tisku.

Překlady z angličtiny

Ryan, Cornelius: Nejdelší den (The Longest Day; LF, Praha, Naše vojsko 1968, + Zdeněk Nejedlý; Praha, Československý spisovatel 1992, + Zdeněk Nejedlý)
Lane, Mark: Rozhovory s Američany (Conversations with Americans; LF, Praha, Svoboda 1971)

Překlady ze slovenštiny

Šaľgovič, Viliam: Kapitán Repkin odchází (Kapitán Repkin odchádza; LF, Praha, Naše vojsko 1973)